Viết nhật ký thực tập tại ngân hàng

NHẬT KÝ THỰC TẬP NGÂN HÀNG

NHẬT KÝ THỰC TẬP TẠI NGÂN HÀNG
– ngân hàng tiếp nhận thực tập
– học điều lệ ngân hàng, giới thiệu các chức danh, chức năng nhiệm vụ từng bộ phận
– sắp xếp thực tập vào vị trí thực tập
– hướng dẫn các hồ sơ thủ tục cần thiết cho khách hàng khi đến vay vốn
– hướng dẫn khách hàng làm thủ tục gửi tiền, chuyển tiền
– phụ các anh chị đưa giấy tờ qua lại khi bận việc
– được các anh chị trao đỗi một số kinh nghiệm trong công việc
– thực hiện một số giao dịch cơ bản như xác nhận thông tin tài khoản, nhận tiền gửi, xuất biên lai thu tiền gửi
– thực hiện một số thao tác cơ bản về đăng ký tài khoản mới cho khách hàng
– photo giấy tờ, làm hồ sơ thủ tục cho khách đăng lý tài khoản mới
– lặp lại một số cộng việc trên
– .. xin thông tin ngân hàng, số liệu làm báo cáo thực tập
– được sự hướng dẫn của các anh chị trong ngân hàng về viết nội dung báo cáo thực tập
– giám đốc đọc, phê duyệt

Tham khảo thêm một số nhật ký thực tập mẫu khác