Tình hình xuất khẩu giày tại công ty Tân Hiệp Phong

báo cáo thực tập ngoại thương

thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành ngoại thương bài báo cáo thực tập mẫu với đề tài: Phân tích thực trạng kinh doanh xuất khẩu giày tại công ty TNHH Công Nghiệp Tân Hiệp Phong và một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu

báo cáo thực tập ngoại thương
báo cáo thực tập ngoại thương

LỜI MỞ ĐẦU

1.     Lý do chọn đề tài

Trong quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước,xuất khẩu giày là một ngành nghề được đánh giá cao trong việc mang lại nguồn ngoại tệ không nhỏ cho quốc gia, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển đất nước.Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, làn sóng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã tăng rất mạnh với nhiều dự án đầu tư rất lớn.Để nước ta giữ vững vị trí xuất khẩu trên thương trường quốc tế là vấn đề luôn được xem trọng.Thêm vào đó, từ khi Việt Nam gia nhập WTO đến nay, tuy đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng có không ít thách thức cho các doanh nghiệp trong nước.Phải tự đổi mới để thích nghi với những thay đổi trong môi trường kinh doanh là vấn đề đã và đang được các công ty hết sức quan tâm, công ty TNHH Công nghiệp Tân Hiệp Phong cũng không nằm ngoài xu thế đó.Tuy nằm trong ngành nghề xuất khẩu được nhà nước khuyến khích, giúp đỡ nhưng công ty vẫn không chủ quan trước những khó khăn và thách thức.Nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo uy tín trên thương trường luôn là mục tiêu được công ty chú trọng và từng bước thực hiện trong thời gian qua.Vì những lý do trên, cùng với thời gian thực tập tại công ty, thiết nghĩ việc nghiên cứu đề tài ´´Phân tích thực trạng kinh doanh xuất khẩu giày tại công ty TNHH Công Nghiệp Tân Hiệp Phong và một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu´´ là cần thiết, nhằm giúp công ty biết được những thành công và hạn chế trong những năm vừa qua.Để từ đó có những giải pháp, kịp thời xây dựng chiến lược phát triển công ty tốt hơn trong tương lai, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước giàu đẹp.

2.     Mục tiêu nghiên cứu

  2.1 Mục tiêu chung

Phân tích thực trạng kinh doanh xuất khẩu mặt hàng giày của công ty từ năm 2009 đến 2013, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao sản lượng xuất khẩu của công ty trong thời gian tới.

2.2 Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu trên, đề tài tập trung nghiên cứu một số vấn đề cụ thể sau:

Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng kinh doanh xuất khẩu giày qua các năm.

Mục tiêu 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến hoạt động xuất khẩu giày của công ty.

Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trong tương lai.

3.     Đối tượng nghiên cứu

Hoạt động kinh doanh xuất khẩu giày tại công ty TNHH Công Nghiệp Tân Hiệp Phong

4.     Phạm vi nghiên cứu

a.      Về không gian

Đề tài được tiến hành nghiên cứu tại công ty TNHH Công Nghiệp Tân Hiệp Phong.Các số liệu trong đề tài chủ yếu được cung cấp từ nội bộ công ty TNHH Công Nghiệp Tân Hiệp Phong.

b.     Về thời gian

Đề tài nghiên cứu về tình hình xuất khẩu của công ty trong khoảng thời gian từ 2009 đến tháng  4-2014.

5.        Phương pháp nghiên cứu:bao gồm các phương pháp so sánh, phân tích, thống kê, tổng hợp.

 6.     Cấu trúc đề tài: gồm 3 chương

Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về hoạt động kinh doanh xuất khẩu

Chương 2: Thực trạng kinh doanh xuất khẩu giày tại công ty TNHH Công Nghiệp Tân Hiệp Phong

Chương 3: Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại công ty TNHH Công Nghiệp Tân Hiệp Phong

Do điều kiện thời gian có hạn nên đề tài không tránh khỏi những sai sót.Em mong nhận được sự góp ý chân thành để có thể hoàn thành tốt báo cáo thực tập tốt nghiệp này.

DOWNLOAD