Tín dụng cá nhân tại ngân hàng Chính sách xã hội

báo cáo thực tập ngân hàng
báo cáo thực tập ngân hàng
báo cáo thực tập ngân hàng

Báo cáo thực tập Nghiệp vụ cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng Chính sách xã hội

LỜI MỞ ĐẦU

Để phát triển kinh tế là mục tiêu cho tất cả các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.Với chủ trương đổi mới chuyển từ chế độ kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, nền kinh tế Việt Nam đã được nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên để hoàn thành công việc công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa mà đảng và nhà nước đã đề ra. Nguồn vốn chính cho nền kinh tế trong nước là hệ thống ngân hàng. Do đó muốn thu hút được nhiều vốn trước hết phải làm tốt công việc tín dụng.

Trong quá trình hoạt động một thực tế khách quan cho thấy chức năng của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội luôn được bổ sung, sửa đổi. Đi theo nó là hàng loạt cơ chế , chính sách, kỹ thuật nghiệp vụ đòi hỏi phải nghiên cứu. Chính vì vậy, trong thời gian thực tập ở Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Đức Hòa. Em đã được sự giúp đỡ của quý thầy cô khoa kinh tế TrườngTrung Cấp Vạn Tường cũng như các anh chị trong cơ quan, giúp em tìm hiểu nghiên cứu tình hình hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Đức Hòa để em đi dến quyết định chọn đề tài “ nghiệp vụ cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng Chính sách xã hội Huyện Đức Hòa” để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, nhằm mục đích hiểu rõ hơn về hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội

Nội dung  bài viết gồm 3 chương:

Chương 1: Giới thiệu PGD NHCSXH Huyện Đức Hòa

Chương 2: Tình hình hoạt động cho vay ưu đãi hộ Nghèo tại PGD NHCSXH Huyện Đức Hòa.

Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện  và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ tín dụng cho khách hàng cá nhân tại NHCSXH huyện Đức Hòa.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công việc nghiên cứu các văn bản của nghành, song kinh nghiệm và thực tiễn hoạt động tín dụng của Ngân Hàng thì rất phong phú và đa dạng, đề tài sẽ không tránh được những thiếu sót. Rất mong được sự tham khảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô khoa kinh tế trường Trung Cấp Vạn Tường cùng tập thể cán bộ, công nhân viên Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Đức Hòa để em hoàn thiện tốt hơn bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

 

CÁC BẠN CLICK ĐÂY ĐÊ TẢI VỀ