Báo cáo thực tập kế toán tiền lương Công ty xây dựng Hà Nội

Thuctaptotnghiep.ne giới thiệu báo cáo thực tập kế toánBáo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU

Theo Mác, lao động của con người là một trong ba yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại của quá trình sản xuất. Lao động giữ vai trò chủ chốt trong việc tái tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Lao động có năng suất, có chất lượng và đạt hiệu quả cao là nhân tố đảm bảo cho sự phồn vinh của mọi quốc gia.
Người lao động chỉ phát huy hết khả năng của mình khi sức lao động mà họ bỏ ra được đền bù xứng đáng. Đó là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để người lao động có thể tái sản xuất sức lao động đồng thời có thể tích luỹ được được gọi là tiền lương.
Tiền lương là một bộ phận của sản phẩm xã hội, là nguồn khởi đầu của quá trình tái sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hoá. Vì vậy, việc hạch toán phân bổ chính xác tiền lương vào giá thành sản phẩm, tính đủ và thanh toán kịp thời tiền lương cho người lao động sẽ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao động, tăng tích luỹ và đồng thời sẽ cải thiện đời sống người lao động.
Gắn chặt với tiền lương là các khoản trích theo lương bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn. Đây là các quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với người lao động.
Chính sách tiền lương được vận dụng linh hoạt ở mỗi doanh nghiệp phụ thuộc vào đặc điểm và tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và phụ thuộc vào tính chất của công việc. Vì vậy, việc xây dựng một cơ chế trả lương phù hợp, hạch toán đủ và thanh toán kịp thời có một ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế cũng như về mặt chính tri đối với người lao động Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tiền lương trong quản lý doanh nghiệp, em chọn đề tài: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hà Nôị” làm thuê báo cáo tốt nghiệp
Kết cấu đề tài gồm 3 chương:
Chương I. Các vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo tiền lương
Chương II. Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trich theo tiền lương tại Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Hà Nội
Chương III. Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương ở Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Hà Nội .
Vì thời gian và kiến thức còn nhiều hạn chế nên không tránh khỏi những sai sót và những biện pháp đưa ra chưa hoàn hảo. Kính mong được sự quan tâm, chỉ bảo của các thầy cô giáo để bài viết hoàn thiện hơn.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Minh Trung

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty chế biến nông sản Minh Trung là bài báo cáo thực tập kế toán mà nhóm Thuctaptotnghiep.net mới hoàn thành và chia sẻ cho các bạn các bạn để các bạn làm tài liệu tham khảo cũng như phục vụ cho việc học tập của mình.

Trong thời đại ngày nay với cơ thế thị trường mở cửa thì tiền lương là một vấn đề rất quan trọng. Đó là khoản thù lao cho công lao động của người lao động.

Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu của con người. Trong Doanh nghiệp lao động là yếu tố cơ bản quyết định quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Muốn làm cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra liên tục, thường xuyên chúng ta phải tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao cho người lao động trong thời gian họ tham gia sản xuất kinh doanh.

Tiền lương là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động tương ứng với thời gian, chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, ngoài ra người lao động còn được hưởng một số nguồn thu nhập khác như: Trợ cấp, BHXH, Tiền thưởng… Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động và tính đúng  thù lao của người lao động, thanh toán tiền lương và các khoản liên quan kịp thời sẽ kích thích người lao động quan tâm đến thời gian và chất lượng lao động từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Từ đó thấy kế toán tiền lương là các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp cũng rất quan trọng. Do vậy em chọn đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Minh TrungLàm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn thực tập: Trịnh Thị Thu Hà em sẽ tìm hiểu về chế độ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Minh Trung. Phạm vi nghiên cứu chuyên đề việc tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty chỉ trong tháng 10/2007 tại Công ty TNHH Minh Trung chứ không nghiên cứu phần hành kế toán và không thể phản ánh đúng kỳ hạch toán toàn công ty nên không tránh khỏi sai sót và do trình độ, thời gian có hạn nên trong báo cáo thực tập này không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế vì vậy em đã được sự chỉ bảo và giúp đỡ của cô giáo hướng dẫn và các nhân viên kế toán của công ty. Em xin chân thành cảm ơn cô và những người đã giúp đỡ em hoàn thành bài chuyên đề tốt nghiệp này.

Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:

          Phần I: Lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong dn sản xuất

          Phần II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Minh Trung

          Phần III: Kết luận và một số kiến nghị hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Minh Trung

TẢI TÀI LIỆU

 

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn to bài  Báo cáo thực tập kế toán tiền lương and other khoản trích theo lương tại Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội 

Trọng nền kinh tế thị trường, tiền lương have a ý nghĩa vô cùng để lồn cả về mặt kinh tế also mặt xã hội.

Trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế thì tiền lương is sự cụ thể hoá quá trình phân of phối vật chất làm người lao động làm ra. Làm which việc xây dựng hệ thống trả lương phù hợp for tiền lương thực sự phát huy be vai trò khuyến khích vật chất and tinh thần cho người lao động là hết sức cần thiết, quan trọng đối với mọi doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh in cơ chế thị trường.

Về Phía người lao động, tiền lương be a khoản thu nhập chủ yếu đảm bảo cuộc sống their and gia đình, thúc đẩy người lao động in công việc, đồng thời is tiêu chuẩn for they quyết has làm việc tại one doanh nghiệp hay no? Về Phía doanh nghiệp, tiền lương occupy tỉ trọng khá lớn in tổng chi phí doanh nghiệp bỏ ra to tiến hành sản xuất – kinh doanh. Làm which the doanh nghiệp luôn tìm cách đảm bảo level tiền lương tương xứng for the result of the person lao động để làm động lực thúc đẩy they nâng cao năng suất lao động gắn bó for doanh nghiệp but also đảm bảo tối thiểu hoá chi phí tiền lương in giá thành sản phẩm, tốc độ increase tiền lương less than tốc độ increase năng suất lao động to create a thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường. Để làm been điều then thì công tác hoạch toán kế toán tiền lương needs to be chú trọng, has such mới cung cấp đầy đủ, chính xác về số lượng, thời gian, and kết quả lao động cho its nhà quản trị from its nhà quản trị will be the following quyết định đúng ĐAN in chiến lược sản xuất-kinh doanh of doanh nghiệp.

Nhận thức tầm quan trọng be of công tác hạch toán kế toán tiền lương and other khoản trích theo lương in the doanh nghiệp along with sự hướng dẫn of cô giáo PGS.TS Nguyễn Thị Đông, em selection đề tài:

“Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương and other khoản trích theo lương tại Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội” cho chuyên đề   báo cáo thực tập of mình với expected been góp phần hoàn thiện than nữa công tác hạch toán kế toán and other khoản trích theo lương sao cho đúng with mode and phù hợp under the terms đặc thù of Công ty.

Ngoài lời nói đầu and kết luận, chuyên đề của em be kết cấu như sau:

Chương 1: Khái quát chung về Công ty sơn tổng hợp Hà Nội.

Chương 2: Thực trạng hạch toán kế toán tiền lương and other khoản trích theo lương tại Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội

Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện Nhâm công tác hạch toán kế toán tiền lương and other khoản trích theo lương tại Công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội

TẢI TÀI LIỆU

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương tại công ty Trường Sơn

Báo cáo thực tập kế toánGiải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Trường Sơn

Lời nói đầu:

Ngày nay trong các doanh nghiệp yếu tố con người luôn được đặt ở vị trí hàng đầu. Người lao động chỉ phát huy hết khả năng lao động của mình khi sức lao động của họ bỏ ra được đền bù xứng đáng mà sự đền bù xứng đáng ở đây tất nhiên không gì khác đó chính là tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương.

Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động. Ngoài ra người lao động còn được nhận các khoản phụ cấp như BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ …. Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức lao động hợp lý, hạch toán tốt và tính đúng thù lao của người lao động, thanh toán tiền lương và các khoản liên quan kịp thời sẽ kích thích người lao động quan tâm đến thời gian và chất lượng lao động. Từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp, cùng với những hiểu biết và kiến thức đã được học ở nhà trường, và qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Trường Sơn, em đã chọn đề tài: “Giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Trường Sơn” để nghiên cứu và làm chuyên đề tốt nghiệp, để có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về công tác kế toán tiền lương tại đơn vị, từ đó đưa ra một số giải pháp để có thể góp một phần công sức nhỏ bé vào sự lớn mạnh và phát triển chung của đơn vị.

DOWNLOAD