Chiến lược marketing truyên thông cho sữa rửa mặt Clear

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu tới các bạn bài báo cáo thực tập marketing là Chiến lược marketing truyền thông cho sữa rửa mặt Clear 

LỜI NÓI ĐẦU

Cơ sở hình thành đề tài: Ngày nay cùng với sự phát triển ngày càng cao của nền kinh tế, để đáp ứng cho các nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, các doanh nghiệp đã không ngừng ra đời. Họ hoạt động với nhiều mục tiêu khác nhau nhưng một mục tiêu gắn liền với các doanh nghiệp đó là làm sao để có thể thỏa mãn được nhu cầu của công chúng, của khách hàng để đạt mục đích lợi nhuận công ty đưa ra.

Mục Tiêu nghiên cứu: Dựa trên cơ sở lý thuyết truyền thông marketing phân tích và đánh giá thực trạng truyền thông marketing cho sản phẩm sữa rửa mặt Clean & Clear, từ đó đề ra kiến nghị để hoàn thiện.

Đối tượng nghiên cứu: Được giới hạn trong phạm vi thu thập dữ liệu tại Việt Nam, một số đối thủ cạnh tranh cùng ngành, từ đó phân tích, đánh giá thực trạng tình hình truyền thông marketing của sữa rửa mặt Clear & Clear  từ dó đưa ra một số kiến nghị cho việc giữ vững và phát triển thương hiệu của sữa rửa mặt Clean & Clear.

Phạm vi nghiên cứu: Cũng như các chiến lược về sản phẩm, giá và phân phối chiến lược truyền thông marketing của mỗi công ty và mỗi sản phẩm ngành hàng sẽ khác nhau. Tùy theo mục tiêu mỗi công ty sẽ có một chính sách khác nhau là làm sao để đưa sản phẩm đi vào tâm trí công chúng và cách thức truyền tải chúng như thế nào là hiệu quả. Qua thời gian làm việc tại công ty em muốn đi sâu vào đề tài phân tích vào chiến lược truyền thông marketing cho sản phẩm sửa rửa mặt Clean & Clear, một sản phẩm của công ty Johnson & Johnson mà công ty đang phân phối nhằm đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông marketing tại công ty.

Kết cấu của đề tài: Ngoài phần mở đầu và kết luận, bố cục đề tài bao gồm 03 chương chính:

            Chương 1: Cơ sở lý luận chiến lược truyền thông marketing

            Chương 2: Thực trạng tình hình truyền thông marketing sản phẩm Clean & Clear  trong thời gian qua

            Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông marketing sản phẩm sữa rửa mặt Clean & Clear

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Viết báo cáo tốt nghiệp thuê chúng tôi đã giúp bạn hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình. Với bạn cũng vậy, nếu bạn gặp khó khăn gì trong quá trình viết báo cáo thực tập, hãy liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi tư vấn

 

Marketing điện tử tại công ty cà phê Danaco đạt 9 điểm, 2015

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài báo cáo thực tập marketing is Tiếp thị điện tử tại công ty cà phê Danaco Đạt 9 điểm, 2015. This is a bài báo cáo thực tập hay and was đạt điểm 9.

LỜI Nơi Đâu

In the beginning of năm thiên niên kỷ mới, Internet phát triển mạnh mẽ has changed làm hoàn toàn bộ mặt of vực marketing nói chung and các loại hình quảng cáo nói riêng. Hoạt động tiếp thị truyền thống still has sức mạnh đáng Kể but no longer quan trọng absolute such as trước. Các kênh truyền thông mới such as Internet and điện thoại di động xuất hiện and development with the tốc độ chóng mặt was phá vỡ thế độc quyền of marketing truyền thống. This đang tác động mạnh mẽ to its công ty lớn, nhất is the following công ty ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh. Bên cạnh then, Việt Nam đánh giá be be a quốc gia has tiềm năng lớn much in việc phát triển thương mại điện tử. Trọng cấu trúc and vận hành thương mại điện tử Internet, xét trên cả khia cạnh kinh doanh and administrative, Internet Marketing closing one vai trò vô cùngquan trọng bởi it chỉ tác động to those contents cốt lõi of transactions and
thương vụ mà còn tạo dựng be thị trường “ảo”, thị trường “số hoá” cho the doanh nghiệp.
Đồng thời it also định rõ those công cụ Nhâm thực hiện mục tiêu thương its mại trên thị trường this .Tại công ty Góc phố DANACO one công ty chuyên về sản xuất buôn bán cafe and buôn bán sơn hoa văn is one hàng chủ lực thì việc marketing cho mặt hàng this for thúc đẩy quảng bá and tiêu thụ is việc làm could not missing. Trọng xu thế sử dụng internet like a phương tiện mua bán hàng ngày as phát triển at Việt Nam thì công ty are determined eMarketing is one nhân tố is in định hướng phát triển tiếp thị cho the vực hàngcủa mình. Song, hoạt động E-marketing hiện tại công ty chưa of có gì đáng Kể ngoài one website chỉ at level giới thiệu a number thông tin chung email and Communication. Mặt khác công tyđã have the following nhãn hiệu sản phẩm cafe hoàn thiện for đáp ứng nhu cầu khách hàng and was khảo sát thị trường cho sản phẩm cafe tại thành phố Đà Nẵng and khu vực miền trung.
Dựa trên those cơ sở then along with sự kỳ vọng mà lợi ích làm E-marketing mang lại in thời đại bùng nổ công nghệ thông tin such as hiện nay, tôi mạnh Dan thực hiện đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng marketing điện tử tại công ty TNHH Góc Phố MTV DANACO “with the hy vọng it will l à one chìa khóa mang l ại sự thành công cho hoạt
động marketing of công ty.

1.2. Mục tiêu nghiên c uu
Đề tài been nghi ên cứu với those mục tiêu chính sau đây:
-. Khái quát hoạt động ứng dụng tiếp thị điện tử hiện tại of công ty
– Đánh giá hi êu quả of việc ứng dụng marketing điện tử tại công ty.
– Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho công ty.
1.3. Phạm vi nghiên cứu.
Nghiên cứu thực trạng ứng dụng marketing điện tử tại công ty TNHH Góc Phố DANACO.
1.4. . Kết cấu of khóa luận
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về marketing điện tử
Chương 2: Thực trạng ứng dụng marketing điện tử tại công ty TNHH Góc Phố DANACO
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng tại công ty TNHH Góc Phố DANACO

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

dịch vụ làm báo cáo thực tập was giúp nhiều bạn sinh viên hoàn thành bài báo cáo thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập hãy liên hệ với chúng tôi to giúp đỡ

Chiến lược Marketing trực tiếp về linh kiện máy tính đạt 9 điểm

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn sinh viên bài báo cáo thực tập marketin g is  Chiến lược tiếp thị trực tiếp về linh kiện máy tính đạt 9 điểm to các bạn tham khảo.

LỜI Nơi Đâu

Những năm recently, nền kinh tế Việt Nam have the following changes theo chiều hướng tích cực. Ngày as you nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế of the vực nghề khác nhau gia nhập vào thị trường. Trọng môi trường that, if you want to exist, the doanh nghiệp must have tầm nhìn bao quát to hoạch định kế hoạch kinh doanh of mình. Ngoài việc tổ chức thực hiện hàng loat the khâu such as: xây dựng chiến lược, củng cố its nguồn lực, lên kế hoạch thực hiện also tiến hành phân bổ tài nguyên thì doanh nghiệp còn phải hoạch định chiến lược marketing cho riêng mình to kiểm soát and ensure hiệu quả from chiến lược kinh doanh of unit.

Đặc biệt in their hình thị trường đang cạnh tranh gay gắt hiện nay such as, thì thị actually is công cụ hữu hiệu giúp việc in the doanh nghiệp “đánh bóng” tên tuổi also thương hiệu of mình. One of the following công cụ tiếp thị hiện nay mà doanh nghiệp its thường hay sử dụng is Tiếp thị trực tiếp. This is a công cụ tạo ra chiếc cầu nối thu ngắn distance between the doanh nghiệp with the customers, giữa nhu cầu of the customers with the sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp of. If đầu tư đúng level thì thị trực tiếp will become vũ khí sắc bén giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, gia increase thị phần. Qua that, we can be found nhận level ảnh hưởng lớn much of hoạt động tiếp thị nói chung, and of Tiếp thị trực tiếp nói riêng to hoạt động sản xuất kinh doanh and the doanh nghiệp.

Và with one doanh nghiệp hoạt động in lĩnh vực công nghệ thông tin such as công ty TNHH Lê Phụng thì thị trực tiếp lại as you trò vai quan trọng. Tuy nhiên vì nhiều lý làm khác nhau be công tác tiếp thị trực tiếp not công ty quan tâm, đầu tư đúng level, this is already ảnh hưởng do not to nhỏ hiệu quả hoạt động kinh doanh of Lê Phụng.

Xuất phát từ thực tế of the company as well as is nhận thức been tầm quan trọng of công tác tiếp thị trực tiếp, em selection chuyên đề: “Một số giải pháp đẩy mạnh công tác tiếp thị trực tiếp tại công ty TNHH Lê Phụng”.

  1. Mục tiêu of đề tài

Đề tài đi vào phân tích, đánh giá chung its chương trình khuyến mãi implemented thông through công cụ tiếp thị trực tiếp of and việc áp dụng trực tiếp the tool to the công tác bán hàng, xây dựng thương hiệu. Then rút ra those thành công and existing of công tác tiếp thị trực tiếp, and combined with ma trận SWOT để làm căn cứ cho việc đề output giải pháp, kiến ​​nghị Nhâm đẩy mạnh, phát triển than nữa công tác tiếp thị trực tiếp, đóng góp phần nào which cho công ty trong việc xây dựng and phát triển thương hiệu tại thị trường Việt Nam đầy cơ hội thách thức and.

  1. Đối tượng phạm vi nghiên and cứu

  • Đối tượng nghiên cứu: công ty TNHH Lê Phụng.

  • Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu về công tác tiếp thị trực tiếp tại công ty TNHH Lê Phụng từ tháng 5 năm 2008 to nay.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Để tiếp cận been its hoạt động marketing trực tiếp tại công ty TNHH Lê Phụng, the phương pháp nghiên cứu will be implemented to be thu thập thông tin:

  • Dữ liệu sơ cấp: bằng cách quan sát thực tế in công ty, phỏng vấn cá nhân (is usually cán bộ nhân viên công ty in).

  • Dữ liệu thứ cấp: thu thập thông tin from bài báo đăng tin tức be related công ty, tài liệu làm công ty cung cấp, tài liệu trên internet.

  • Thống kê bằng bảng biểu, sơ đồ: thống kê tìm ra xu hướng hay characteristics of the elements phân tích.

 

  1. Kết cấu đề tài

Ngoài chương dẫn nhập and phần kết luận, đề tài gồm 4 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận of Tiếp thị trực tiếp.

Chương 2: Tổng quan về công ty TNHH Lê Phụng.

Chương 3: Thực trạng công tác tiếp thị trực tiếp tại công ty TNHH Lê Phụng.

Chương 4: Một số giải pháp đẩy mạnh công tác tiếp thị trực tiếp tại công ty TNHH Lê Phụng.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

dịch vụ làm báo cáo thực tập was giúp nhiều bạn sinh viên hoàn thành bài báo cáo thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập hãy liên hệ với chúng tôi to giúp đỡ

Marketing cho sản phẩm bánh Cracker AFC Kinh Đô đạt 9 điểm

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài báo cáo thực tập marketing is   thị cho sản phẩm bánh Cracker AFC Kinh Đô Đạt 9 điểm to các bạn viết báo cáo tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU

 

Hơn mười tám năm has mặt tại thị trường bánh kẹo Việt Nam, Kinh Đô nói chung and bánh Cracker AFC nói riêng was and đang d AN trở be quen thuộc v ới người tiêu dùng t ại thịtrường bánh kẹo Việt Nam. Tuy nhiên, đ é expanded and phát triển thị phần your than nữa, AFC must hiểu rõ nhu cầu, đặc điểm thị trườ ng bánh kẹo tại Việt Nam than nữa. Và đểcó thể mang lại those thành công vượt trội, AFC cần hoạch định cho riêng mình chiến lược kinh doanh cụ thể, rõ rang and gắn liền for thị hiếu người tiêu dùng trong tương lai.
Đứng out v ị thế phân khúc khách hàng cao c ấp trên sơ đồ định v ị, đ ối v ới those đối thủ cạnh tranh in cùng ngành, Kinh Đô be xem such as “người anh cả” xét cả về bề dày lịch sử also số lượng mặt hàng and khách hàng. Tuy nhiên, along with sự changed xu hướng tiêu dùng liên t ục of khách hàng, sự cạnh tranh gay gắt of the thương hiệu bánh ngoại nh ập such as hiện nay, đặc biệt is after Việt Nam gia nhập WTO, one problem lớn đặt ra cho AFC is làm thế nào to not only to keep vững thị trườ ng mà còn phải mở rộng and nâng cao doanh số.
Một điều dễ nhận thấy out AFC, this is the loại bánh Cracker đầu tiên tại Việt Nam, cung cấp dinh dưỡng cho người sử dụng. Tuy nhiên làm m au mã chưa đa dạng, giá thành cạnh tranh, xu hướng ưa CHUÔNG sử dụng hàng ngoại nhập of người tiêu dùng, should even mang lại thế Độc quyền and lâu đời but AFC retained gặp must be the following khó khăn nhất định in việc tạo
ưu thế cạnh tranh. Compare with the nh ưng đối thủ cạnh tranh cùng ngành, AFC chưa thật sự thu hút người tiêu dùng về vấn đề chưa make sự hấp dẫn từ mẫu mả sản phẩm such as thương hiệu bánh ngoại nh ập Danisa, giá thành thấp such as Hữu Nghị ? Hay là làm those nguyên nhân khác về sự ngại đổi mới hương vị v ề one thương hiệu bánh was xuất hiện từ much sớm trên thị trường bánh kẹo Việt Nam?
Thay đổi been điều which is one việc can easily đối v ới those nhà quản trị thương hiệu bánh AFC. Tuy nhiên, bằng those kiến thức hữu hạn of mình, group we xin been đề xuất “Kế hoạch marketing cho sản phẩm bánh cracker AFC Kinh Đô” để AFC has been the following bước tiến mới trên con đường chinh phục those “vị thượng đế “của thị trường bánh kẹo Việt Nam

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

dịch vụ làm báo cáo thực tập was giúp nhiều bạn sinh viên hoàn thành bài báo cáo thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập hãy liên hệ với chúng tôi to giúp đỡ

Marketing mix phát triển thẻ ghi nợ nội địa Autolink của VPBank

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài báo cáo thực tập marketing is  thị kết hợp phát triển thẻ ghi nợ nội địa Tự liên of VPBank  to các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

LỜI Nơi Đâu

Sự kiện Việt Nam chính thức gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, be xem is one step Bracket quan trọng, one dấu mốc big for lịch sử phát triển nền kinh tế of nước ta. Is not ngoài xu thế đó, ngân hàng Việt Nam cũng đang have the following bước trở mình changed tích cực theo hướng hội nhập quốc tế. Thời đại mở cửa hội nhập and you made many cơ hội also thách thức cho the bank in nước tăng tốc to bắt nhịp cùng xu thế toàn cầu hóa kinh tế thế giới khu vực and. Biệt đặc, cùng with phương thức kinh doanh mới ra đời such as thương mại điện tử đòi hỏi the bank requires the following hình thức kinh doanh and thanh toán mới tương ứng – which chính is hình thức ngân hàng điện tử and phương thức thanh toán điện tử.

In the năm qua, tại Việt Nam, dịch vụ thẻ ngân hàng ra đời and developers have đáp ứng be phần nào nhu cầu thanh toán nói chung and thanh toán điện tử nói riêng, tạo điều kiện in việc xúc tiến its hoạt động thương mại of doanh nghiệp in and ngoài nước. Which are also chính is one of the following dịch vụ mà ngân hàng VP – chi nhánh Huế luôn quan tâm and do not Stop đa dạng hóa, nâng cao and hoàn thiện sản phẩm thẻ of mình, in which has thẻ ghi nợ nội địa Tự liên kết – one of those sản phẩm thẻ khá nổi bật of ngân hàng hiện nay.

Can ai có thể phủ nhận those tiện ích làm hoạt động thẻ ngân hàng mang lại – nhanh chóng, thuận tiện, chính xác and secure. Tuy nhiên thực tế thực hiện hoạt động have seen must be no ít those khó khăn, which can be làm thói quen sử dụng tiền mặt of người dân Việt Nam nói chung and người dân Huế nói riêng existing từ bao đời nay. Mặt khác, VPBank – chi nhánh Huế was and đang must đối mặt for thị trường dịch vụ thẻ cạnh tranh khá gay gắt while mà trước which existing a number thương hiệu khá lâu đời and nổi tiếng tại Huế such as: Vietcombank, Đông Á ngân hàng, Agribank, ngân hàng BIDV, ngân hàng Á Châu … Chính in their hình cạnh tranh khóc liệt ấy, hiện nay, dịch vụ thẻ of VPBank mặc even have đạt be the following thành tựu nhất định but still very kém phát triển trên thị trường thành phố Huế.

Bên cạnh then, khách hàng thượng đế is, is yếu tố vô cùng quan trọng affects sự tồn vong of a ngân hàng. Do that, việc xây dựng hình ảnh tốt be in đẹp tâm trí khách hàng, luôn thỏa mãn and reply tốt nhất mọi nhu cầu of the customers is much thiết yếu. Chính vì thế, việc nắm bắt those đánh giá of khách hàng về dịch vụ thẻ Tự liên kết CO vai trò very important in việc nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả phát hành thẻ and phục vụ its đối tượng khách hàng ngày one better.

Chính vì tất cả those lý làm trên, tôi select đề tài: “Giải pháp Marketing – mix Nhâm phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Tự liên of VPBank – chi nhánh Huế ” Nhâm góp phần giúp ngân hàng phát huy are those tiềm năng, đối phó with the following thách thức rủi ro, ngày as nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ an cách toàn diện.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn to bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh is  Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng to các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

LỜI Nơi Đâu

Trọng nền kinh tế thị trường đầy Sôi động, sự tăng tốc of the biến đổi môi trường, đặc biệt is sự cạnh tranh ngày as gắt gay, nhu cầu of khách hàng ngày as đa dạng, đòi hỏi khắt khe về chất lượng, mẫu mã sản phẩm, dịch vụ khách hàng, ….
Xu thế hội nhập kinh tế, tự do cạnh tranh, việc gia nhập WTO, cắt shrink and child to delete hàng rào thuế quan. Các công ty nước ngoài them much mạnh về tài chính and thương hiệu sản phẩm. Do it on xâm nhập vào thị trường in nước has nguy cơ they will be used thị phần and khách hàng của we.
Hội nhập tạo ra sự cạnh tranh khóc liệt between doanh nghiệp not only trên thị thường Việt Nam mà còn cả trên thị thường quốc tế. Để tồn tại, all doanh nghiệp do not Kể ngành nghề kinh doanh nào cũng đang nổ lực per bước tạo dựng danh tiếng, for a chỗ đứng riêng trên thị trường.
Muốn sở hữu one hệ thống nhận diện thương hiệu tốt, doanh nghiệp luôn must be chú ý nâng cao chất lượng dịch vụ mà chất lượng dịch vụ this depends on ba yếu tố chính which is:. con người, công nghệ and quy trình phục vụ
Con người ở đây chính is đội ngũ nhân viên of công ty , khách hàng is người đánh giá chất lượng dịch vụ thông qua sự trải nghiệm, tiếp xúc for sản phẩm của công ty and those con người while giao dịch. Kế to chất lượng dịch vụ been đánh giá bằng việc áp dụng công nghệ do not Stop mang lại these values ​​and grow gia sự thuận tiện cho khách hàng than. Và cuối cùng is khâu quản lý quy trình nghiệp vụ, khách hàng sử dụng dịch vụ mong được phục vụ theo cơ chế đơn giản and nhanh chóng.
Khách hàng thường tìm to the doanh nghiệp mà its doanh nghiệp this thường has bản sắc riêng. Bản sắc thương hiệu not only mang lại cho khách hàng sự hài lòng thỏa mãn, mà hơn cả is one niềm tin bền vững.
Khi doanh nghiệp xây dựng been out khách hàng one niềm tin bền vững, doanh nghiệp will be nhiều khách hàng trung thành with the mình, hơn thế nữa chính those khách hàng This will be người quảng cáo tuyên truyền cho danh tiếng doanh nghiệp. Thương hiệu of doanh nghiệp from ngày as be nâng cao.
When a khách hàng been phục vụ an cách chu đáo and chuyên nghiệp they will be quay trở lại as doanh nghiệp and lôi kéo its khách hàng khác đến với doanh nghiệp.
Chính vì khách hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng in việc nuôi dưỡng and phát triển doanh nghiệp trên cả hai phương diện thương hiệu and revenue and will đề tài implemented đào sâu vào “Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Công ty Tae Young Vina “.
2. Đối tượng nghiên cứu:
Khách hàng của công ty. Hiện nay công ty may interval 32 khách hàng. Số lượng is not be more toàn bộ số lượng khách hàng would be khảo sát nghiên cứu in this.
3. Mục tiêu nghiên
cứu:. • Xác định the elements affects sự thỏa mãn of khách hàng về quy trình phục vụ khách hàng của công ty
• Đo lường level độ thỏa mãn of khách hàng hiện nay về quy trình phục vụ khách hàng of công ty.
• Đưa ra giải pháp the nham gia increase sự thỏa mãn of khách hàng về quy trình phục vụ khách hàng của công ty.
4. Phương pháp nghiên cứu:
-. Phương pháp nghiên cứu định tính used to find ra attributes affects sự thỏa mãn of khách hàng
– Sử dụng phương pháp quan sát, điều tra, phỏng vấn to have been information nhu cầu and level độ thỏa mãn of khách hàng.
– Sử dụng công thức CASCADE (sequence chất lượng) to have been dịch vụ chất lượng cao and thỏa mãn khách hàng toàn diện.
– Sử dụng phương pháp thống kê for phân tích tình hình hoạt động của công ty.
5. Kết cấu of đề tài: Đề tài this including 3 chương:
Chương 1:. Cơ sở lý thuyết
Chương this giới thiệu khái niệm the, vai trò of the customers and of việc chăm sóc khách hàng. Đồng thời giới thiệu việc tổ chức thực hiện chăm sóc khách hàng giúp cho người đọc hiểu rõ về than hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty.

Chương 2: Tình hình hoạt động kinh doanh of công ty TNHH Tae Young
Chương this will giới thiệu sơ lược về quá trình hình thành phát triển and of công ty, chức năng nhiệm vụ and of công ty. Đồng thời phân tích tình hình hoạt động của Công ty trong ba năm recently.
Chương 3:. Các giải pháp Nhâm hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH Tae Young Vina
Chương this will be the following thực trạng mà công ty đang gặp right and those giải pháp đề xuất của em to hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm báo cáo thực tập we always is người bạn giúp các bạn sinh viên hoàn thành the bài báo cáo, chuyên đề thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập, hãy liên hệ với chúng tôi to be tư vấn tốt nhất.

Marketing nâng cao cạnh tranh tại công ty may mặc Chiến Thắng

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn sinh viên bài báo cáo thực tập marketing is  thị nâng cao cạnh tranh tại công ty may mặc Chiến Thắng to các bạn tham khảo.

LỜI Nơi Đâu

Trọng hon 15 năm đổi mới chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường has sự quản lý of Nhà nước, nền kinh tế Việt Nam was đạt be nhiều thành tựu quan trọng and rút ra được those bài học thực tiễn quý báu cho quá trình công nghiệp Hòa hiện đại hoá. Kinh tế thị trường đòi hỏi sự gắn bó mật thiết between the sản xuất and tiêu dùng, cho be supplied sản phẩm ra thị trường and are khách hàng chấp nhận luôn is vấn đề quan trọng đối with doanh nghiệp.

Ngày nay, xu thế quốc tế hoá and toàn cầu hoá đang diễn ra nhanh chóng, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực during Việt Nam đang bước đầu mở cửa, hội nhập with the khu vực and toàn cầu, thì vấn đề sản xuất, xuất khẩu … meaningful much để big for sự exists and development of each doanh nghiệp. Đặc biệt, on which the doanh nghiệp cùng vực cạnh tranh ngày as quyết liệt đòi hỏi each doanh nghiệp would like to đứng vững and developers one mặt non củng cố thị trường already have a, mặt khác must be search and export ra thị trường mới trên thế giới. Tiếp thị xuất khẩu đóng vai trò would thiết yếu in thành công hay thất bại of the công ty trên thương trường quốc tế.

There is a thực tế is the doanh nghiệp Việt Nam chưa mạnh dan xuất khẩu sang its nước has level sống cao such as EU, Mỹ and Nhật Bản … here is the thị trường lớn but toán tính đòi hỏi sản phẩm must have chất lượng cao mẫu mã đẹp. This has many nguyên nhân, bài hát one nguyên nhân quan trọng is the doanh nghiệp chưa thích ứng be with thị trường quốc tế ngay mà đòi hỏi must have thời gian hoạt động dài mà Cap đầu tư cho quá trình nghiên cứu and application còn chế hạn. Be a doanh nghiệp nhà nước, công ty may Chiến Thắng have each trải qua thời kỳ kế hoạch hoá tập trung bao cấp. Bởi vậy, while chuyển sang cơ chế thị trường công ty may Chiến Thắng is not from a Bo ngỡ trước those cơ hội thách thức and. Trọng quá trình chuyển đổi, công ty have each bước khắc phục khó khăn, mạnh dan linh hoạt in việc xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài đạt and be the following kết quả nhất định. Càng cọ Xát for thị trường quốc tế, Công ty may Chiến Thắng as thấy rõ tầm quan trọng việc đẩy mạnh of xuất khẩu sang thị trường nước trên thế its giới.

Nhận thức been tầm quan trọng of việc nâng cao năng lực cạnh tranh hướng về xuất khẩu sản phẩm may mặc, trong thời gian thực tập tại công ty có thể CHIẾN THẮNG em thấy đề tài “Giải pháp tiếp thị nhâm nâng cao năng lực cạnh tranh hướng về xuất khẩu sản phẩm may mặc sang thị trường EU ứng dụng tại công ty may Chiến Thắng “phù hợp với bản thân, đồng thời as sự giúp đỡ of the thầy cô giáo in khoa Khoa học quản lý, cán bộ its công nhân viên of Phòng kinh doanh and phòng xuất nhập khẩu công ty có thể of Chiến Thắng. Đặc biệt is sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo GS.TS Đỗ Hoàng Toàn đà giúp em mạnh Dan chon đề tài this as hy vọng tập hợp are those kiến thức cơ bản trên phượng diện lý thuyết nghiên cứu to đánh giá those vấn đề cụ thể diễn ra trong thực tế hướng vào việc given, giải pháp marketing đẩy mạnh xuất khẩu sang thi truong EU of công ty may Chiến Thắng.

Kết cấu đề tài gồm 3 chương:

Chương I: Lý luận cơ bản về tiếp thị kinh doanh

Chương II: Thực trạng hoạt động tiếp thị kinh doanh sản phẩm may mặc of công ty may Chiến Thắng.

Chương III: Giải pháp marketing đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm may mặc sang thi truong EU ty of công may Chiến Thắng.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

dịch vụ làm báo cáo thực tập was giúp nhiều bạn sinh viên hoàn thành bài báo cáo thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập hãy liên hệ với chúng tôi to giúp đỡ

Kế hoạch marketing phát triển mặt hàng chăn ga gối đệm (hay)

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài báo cáo thực tập marketing is  Kế hoạch marketing phát triển mặt hàng chăn ga gối đệm (hay) for các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

LỜI Nơi Đâu

Kinh tế thị trường phát triển as thì cạnh tranh trên thị trường as trở be gay gắt, quyết liệt. Các doanh nghiệp hoạt động in môi trường kinh doanh luôn biến động cùng nhiều cơ hội nguy cơ tiềm and ẩn with the level độ cạnh tranh khóc liệt nhất. Vì thế, việc kept vững and nâng cao vị thế trên thị trường is điều much khó khăn, đòi hỏi doanh nghiệp must always have biện pháp tiếp cận thị trường an cách chủ động and ready đối phó với mọi nguy cơ, đe dọa as well as áp lực cạnh tranh trên thị trường. Để làm been this, doanh nghiệp non thực hiện sản xuất kinh doanh theo hướng thị trường, theo khách hàng and right ứng dụng hoạt động marketing vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh. In which việc xây dựng hoàn thiện and policy Marketing-Mix for those chiến lược and biện pháp cụ thể thúc đẩy Nhâm tiêu thụ sản phẩm will be công cụ cạnh tranh sắc bén, hiệu quả nhất to to đi thành công.

Từ nhận thức trên in quá trình thực tập tại công ty TNHH Amante Việt Nam em selection đề tài: “Giải pháp tiếp thị to phát triển mặt hàng chăn, ga, gối, đệm of công ty TNHH Amante Việt Nam” để làm luận văn tốt nghiệp.

Purpose of đề tài Nhâm vào phân tích thực trạng ứng dụng chính sách Marketing-mix vào hoạt động sản kinh doanh of the company. Trên cơ sở this đánh giá ưu, điểm nhược, the exists and limit of it from tổng hợp and đề xuất ra those giải pháp Nhâm hoàn thiện chính sách Marketing-mix, để thực hiện chiến lược phát triển thị trường mặt hàng của công ty.

Kết cấu đề tài gồm of 3 phần:

Chương 1:   Lí luận chung về thị in hoạt động kinh doanh.

Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing of công ty.

Chương 3: Một số giải pháp marketing for phát triển mặt hàng chăn ga gối đệm.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

dịch vụ làm báo cáo thực tập was giúp nhiều bạn sinh viên hoàn thành bài báo cáo thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập hãy liên hệ với chúng tôi to giúp đỡ