Hướng dẫn cách làm báo cáo thực tập đề tài quản trị nhân sự

Hướng dẫn cách làm báo cáo thực tập đề tài quản trị nhân sự hay còn gọi là quản trị nguồn nhân lực, hiện nay nhiều bạn học chuyên ngành quản trị kinh doanh, hay chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực đã chọn đề tài báo cáo là quản trị nhân sự, nay mình hướng dẫn sơ qua cho mọi người tham khảo nhé hoặc bạn nào cần người viết báo cáo thực tập thuê liên hệ dưới bài viết

Đề tài báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực khác đề tài khác ở chỗ nào?

trước tiên thì chúng ta xem lại các học phần của chuyên ngành quản trị kinh doanh, chúng ta có thể chọn rất nhiều đề tài làm báo cáo thực tập ngoài đề tài quản trị nguồn nhân lực, nhưng một số bạn đã đăng ký và có ý định đăng ký đề tài này nên hiểu là chúng ta sẽ nói chuyên sâu về tình hình thực trạng công tác quản trị nguồn nhân sự công ty 2-3 năm vừa qua, suốt cả đề tài chúng ta đều nói về quá khứ, về tình hình công tác này trong 3 năm cũ chứ không phải là hiện tại hay tương lai, mình ví dụ năm nay là năm 2017, thì đề tài của chúng ta chỉ nói về số liệu 3 năm cũ là năm 2014-2016 mà thôi

Vậy đề tài làm báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực gồm những nội dung gì?

Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty nhằm đưa ra đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty
3. Phạm vi nghiên cứu
Về không gian: tại Công ty ,,,,,,,,,,,,,
Về thời gian: Số liệu nghiên cứu trong 3 năm (2013-2015)
4. Phương pháp nghiên cứu
Để hoàn thành khóa luận này, bên cạnh việc thực hiện phương pháp tiếp xúc và trao đổi, tôi còn kết hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm(đúc kết kinh nghiệm từ quá trình thực tập) và phương pháp nghiên cứu tại bàn giấy(thu thập tài liệu, thông tin công ty).
Tất cả các phương pháp trên đều dựa vào nguồn thông tin thứ cấp bao gồm các tài liệu, giáo trình có liên quan đến đề tài và nguồn thông tin sơ cấp thông qua việc tìm hiểu, tiếp xúc, điều tra thực tế trong nội bộ doanh nghiệp.
5. Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH ,,,,,,,,,,,,,,,trong 3 năm( 2013 – 2015)
6. Kết cấu của khóa luận
Mở đầu
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực
Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty ,,,,,,,,,,,,,,,
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty
Kết luận

đề cương mẫu của một bài báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực như thế nào?

CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1 Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
1.2 Các hoạt động cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực
1.2.2 Phân tích công việc
1.2.3 Chiêu mộ và tuyển chọn nhân sự
1.2.4 Đào tạo nguồn nhân lực
1.2.5 Đánh giá hoàn thành công việc
1.2.6 Lương bổng, thưởng và chính sách đãi ngộ
1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực
1.3.1 Nhóm yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên ngoài
1.3.2 Nhóm yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên trong
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ………
2.1 Tổng quan về công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt
2.1.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển
2.1.1.1. Quá trình hình thành
2.1.1.2.Quá trình phát triển
2.1.2.Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1.2.1.Nhiệm vụ
2.1.2.2. Quyền hạn
2.1.3.Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3.1.Cơ cấu tổ chức
2.1.3.2.Chức năng của các phòng ban
2.1.4 Các sản phẩm của công ty
2.1.5. Cơ sở vật chất, kỹ thuật
2.1.6 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2013 – 2015)
2.1.7.Định hướng phát triển của công ty
2.2 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty …………
2.2.1. Tình hình nhân sự công ty……………..
2.2.2 Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty……………….
2.2.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực tại công ty
2.2.2.2. Nhu cầu tuyển dụng
2.2.2.3 Nguồn tuyển dụng
2.2.2.4 Hình thức tuyển dụng
2.2.2.5. Quy trình tuyển dụng
2.2.2.6 Kết quả tuyển dụng
2.2.3.Thực trạng công tác đào tạo
2.2.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo
2.2.3.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo
2.2.3.3 Hình thức đào tạo
2.2.3.4 Số lượng đào tạo
2.2.3.5 Kinh phí đào tạo
2.2.4 Đãi ngộ nhân viên
2.2.4.1 Đãi ngộ tinh thần
2.2.4.2 Đãi ngộ vật chất
2.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty …………………
2.2.5.1 Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài
2.2.5.2 Ảnh hưởng của môi trường bên trong công ty …………..
2.3 Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực
2.3.1 Ưu điểm
2.3.2 Nhược điểm
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH………………
3.1.Giải pháp về cơ cấu tổ chức nhân sự
3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng
3.3. Giải pháp hoàn thiện chính sách đào tạo và phát triển
3.4.Chính sách tiền lương của Công ty
3.5.Giải pháp hoàn thiện chính sách khen thưởng
3.6.Kiến nghị
3.6.1.Kiến nghị với công ty
3.6.2. Một vài kiến nghị đối với nhà nước
KẾT LUẬN

BẠN NÀO CHƯA HIỄU RÕ CÓ THỂ NHẮN TIN HAY ĐIỆN THOẠI CHO MÌNH HỖ TRỢ THÊM NHÉ: SĐT/ZALO 0973287149, NGOÀI RA MÌNH CŨNG LÀM BÁO CÁO CHO BẠN NÀO CÓ NHU CẦU NHÉ

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại Công ty Điền Phú (2015)

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu  Báo cáo thực tập quản trị nhân sự là Giải pháp nâng cao hiệu Nhầm quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Phú Điền (2015) đạt 9 điểm

LỜI NÓI ĐẦU

Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển lớn mạnh phần lớn phụ thuộc vào khả năng khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực: tài chính, cơ sở vật chất, tài sản vô hình, công nghệ, con người v.v… các yếu tố này có mối quan hệ mật thiết với nhau và tác động lại với nhau. Trong đó con người là một trong những nguồn lực không thể thiếu và quan trọng bậc nhất của doanh nghiệp. Con người là yếu tố cấu thành nên tổ chức doanh nghiệp, vận hành doanh nghiệp và quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Những yếu tố như: máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua được, học hỏi được, sao chép được, nhưng con người thì không thể. Mặt khác, quản lý các nguồn lực khác cũng sẽ không hiệu quả nếu không quản lý tốt nguồn nhân lực, vì suy cho cùng mọi hoạt động quản lý đều thực hiện bởi con người. Vì vậy có thể khẳng định rằng quản trị nhân sự có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và công cuộc hội nhập và phát triển Đảng ta luôn xác định: Nguồn lao động dồi dào, con người Việt Nam có truyền thông yêu nước, cần cù, sáng tạo, có nền tảng văn hoá, giáo dục, có khả năng nắm bắt nhanh khoa học và công nghệ là nguồn lực quan trọng nhất – nguồn năng lực nội sinh. Xu hướng toàn cầu hoá trên thế giới cùng với việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới – WTO vào năm 2007 đã mở ra nhiều cơ hội mới nhưng cũng đem lại rất nhiều thủ thách cho mọi doanh nghiệp tại mọi lĩnh vực. Do đó vấn đề cấp thiết để tiếp tục tồn tại và phát triển bền vững các doanh nghiệp Việt Nam phải chú trọng đổi mới công tác quản lý, điều hành nguồn nhân lực. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Điền Phú là một công ty hoạt động chuyên nghiệp trên lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản. Với hy vọng sẽ góp một phần vào sự phát triển, gia tăng năng lực của công ty thông qua yếu tố con người và được sự đồng ý của Ban lãnh đạo công ty tôi chọn đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Đầu tư Thương mại Điền Phú”.

2. Mc tiêu nghiên cu

Mc tiêu ca đề tài là nghiên cu thc trng và đề xut gii pháp nhm phát trin ngun nhân lc để đáp ng nhu cu thu hút được nhân tài và đồng thi phi kích thích, động viên đội ngũ nhân viên hin ti phn đấu hc tp nâng cao trình độ và tn tâm vi công vic, gn bó lâu dài vi công ty để gia tăng năng lc cnh tranh và m rng quy mô hot động sn xut công ty. Các gii pháp nhm thu hút, đào to và duy trì ngun nhân lc.
3. Phm vi nghiên cu
Phm vi nghiên cu ca đề tài là phân tích và đánh giá v ngun nhân lc hin ti ca Công ty TNHH Đầu tư Thương mi Đin Phú và đề ra các gii pháp v phát trin ngun nhân lc có th thc hin được ti Công ty.
4. Đối tượng và Phương pháp nghiên cu
Đối tượng nghiên cu ca đề tài là nhng vn đề v hoch định, tuyn dng, s dng lao độế độ lương bng và đãi ng, đào tn nhân lc ti công ty TNHH Đầu tư Thương mi Đin Phú.
Đề tài được thc hin bng các phương pháp ch yếu là thng kê, điu tra, phân tích và tng hp t các d liu th cp. Thông tin và s liu thu thp da trên nhiu ngun như: h thng h sơ lưu tr ca công ty, điu tra trc tiếp, tham kho ý kiến các chuyên gia và người có kinh nghim.
5. Kết cu đề tài
Ngoài li mở đầu và kết lun, đề tài gm 3 phn chính
Chương 1: Cơ s lý lun qun tr ngun nhân lc.
Chương 2: Thc trng v qun tr ngun nhân lc ti Công ty TNHH Đầu tưThương mi Đin Phú.
Chươti công ty TNHH Đầu tư Thương mi Đin Phú.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Chiến lược nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Quốc Tấn

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn to bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh  is Chiến lược nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Quốc Tấn to các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

LỜI Nơi Đâu

Ngày nay, Việt nam was chính thức gia nhập tổ chúc thương mại thế giới WTO, đồng nghĩa nền kinh tế Việt Nam mở cửa chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề đặt lên hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp is hiệu quả kinh tế. Có hiệu quả kinh tế mới possible đứng vững trên thị trường, đủ sức cạnh tranh for those doanh nghiệp khác, vừa có điều kiện tích lũy and expanded hoạt động kinh doanh, vừa đảm bảo đời sống cho người lao động and round nghĩa vụ against Nhà nước. Để làm been this điều cần thiết trước tiên là must be nắm bắt được those thông tin kinh tế, chính trị, xã hội, nhất is thông tin kinh tế to kip thời have the following changes cho phù hợp for nền kinh tế mới. Công ty TNHH TM Quốc Tấn with the but it and lực thông tin nắm bắt được was dần dần make nguồn Cap, nguồn hàng, increase tích lũy to open rộng kinh doanh. Công việc kinh doanh of the company đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, which chỉ is bước start to công ty bước sang one giai đoạn phát triển mới, giai đoạn mà cả nước nói chung and vực thương mại nói riêng non phấn đấu and no lực hết mình thì mới possible đứng vững be.
Trọng quá trình tham gia công tác quản lý tại công ty TNHH TM Quốc Tấn, em nhận thấy hiệu quả hoạt that động kinh doanh is vấn đề quan trọng could not missing for ‘bất kì doanh nghiệp nào. Làm which cần tìm ra biện pháp those Nhâm Move lại hiệu quả cho hoạt động của doanh nghiệp, đây is one of the following khó khăn mà hiện nay công ty đang quan tâm. Tuy vậy it is not a lúc nào cũng theo ý thích of con người vì in kinh doanh luôn tạo ra bất ngờ cho we. This is a các vấn đề mà its doanh nghiệp quan tâm cho be em selection đề tài “MỘT SỐ BIÊN PHÁP Nhâm NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẤN” cho khóa luận tốt nghiệp of mình.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.
– Đưa ra those lợi thế and those khó khăn hiện tại in as well as the future for ‘sự phát triển kinh doanh of the company.

– Tìm hiểu those vấn đề còn tồn đọng cần khắc phục tại công ty Quốc Tấn.
– Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh in the năm recently to đánh giá đúng thực trạng hiện tại of công ty.
– Đưa ra the biện pháp Nhầm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty.
3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU.
– Thu thập số liệu thứ cấp
– Thống kê số liệu
– Tổng hợp các phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh tại công ty.
4. ĐỐI TƯƠNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
– Đối tượng: Hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM Quốc Tấn
– Phạm vi no gian: tại công ty TNHH TM Quốc Tấn
– Phạm vi thời gian: Số liệu phân tích: 2007 – 2009 and định hướng phát triển trong tương lai.
5. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI.
• Phần mở đầu.
• Phần contents.
– Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh.
– Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh tại công ty.
– Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu Nhầm quả hoạt động kinh doanh tại công ty.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm báo cáo thực tập we always is người bạn giúp các bạn sinh viên hoàn thành the bài báo cáo, chuyên đề thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập, hãy liên hệ với chúng tôi to be tư vấn tốt nhất.

Đề cương đề tài(nhân sự)tạo động lực cho người lao động tại công ty 1

thuctaptotnghiep.net chia sẽ mẫu  đề cương báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lựcMỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TNHH TM-XD SÀI GÒN” ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm tại đây: đề cương báo cáo thực tập 

đề cương báo cáo thực tập
đề cương báo cáo thực tập

Đề tài: Thực trạng và giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty TNHH
CHƯƠNG I CƠ Sở LÝ LUậN Về ĐộNG LựC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG
1.1 Khái niệm, các yếu tố ảnh hưởng tới tạo động lực trong lao động
1.1. Khái niệm
1.1.1. Động lực
1.1.2. Tạo động lực
1. 2. Các nhân tố ảnh hưởng tới tạo động lực trong lao động
1.2.1 Các yếu tố thuộc về cá nhân người lao động.
1.2.2. Các nhân tố thuộc về công việc.
1.2.3 Các nhân tố thuộc về tổ chức.
1.3 . Sự cần thiết của việc tạo động lực trong lao động.
1.3.1. Đối với cá nhân người lao động.
1.3.2 Đối với tổ chức.
1.3.3. Đối với xã hội
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC TẠI CÔNG TY
2.1. Giới thiệu về Công ty
2.1.1.Quá trình hình thành
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.2.1.Chức năng của công ty
2.1.2.2.Nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty
2.1.3.1.Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của công ty
2.1.3.2.Nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.4 . Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
2.1.5. Các thuận lợi và khó khăn của công ty
2.2 thỰc trẠng và giẢi pháp tẠo đỘng lỰc tẠi công ty
2.2.1. Giới thiệu chung về nguồn nhân lực tại công ty
2.2.1.1. Tổng quan về tình hình nhân sự của công ty
2.2.1.2. Các phẩm chất cá nhân
2.2.2. Thực trạng thu hút và quản trị nguồn nhân lực tại công ty
2.2.2.1. Chính sách tuyển dụng
2.2.2.2. Chính sách khen thưởng
2.2.2.3. Chính sách đào tạo và phát triển
2.2.2.4. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực theo chiến lược
2.2.2.5. Xây dựng kế hoạch nhân sự và triển khai
2.2.3 Các yêu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc tại công ty
2.2.3.1 Chính sách tiền lương
2.2.3.2 Chế độ phụ cấp
2.2.3.3 Chính sách khen thưởng, kỷ luật
2.2.3.4 Hoạt động công đoàn
2.2.3.5 Các yếu tố môi trường
2.2.4. Các ưu và nhược điểm trong quản trị nguồn nhân lực
2.2.4.1. Ưu điểm
2.2.4.2. Nhược điểm
Chương 3: Các biện pháp tạo động lực cho công ty
3.1Nhiệm vụ và chiến lược từ nay đến 2015
3.2.Các biện pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên
3.2.1.Động viên tập thể
3.2.2.Làm phong phú công việc
3.2.3.Thăng tiến

Nhóm thuctaptotnghiep.net nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp các ngành, số lượng có hạn, nhóm giúp xin số liệu làm báo cáo thực tập,làm thuê báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên.

hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty in TNHH Gia Nhi Hà Nội

thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn đề tài báo cáo thực tập quản trị nhân sự

hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Gia Nhi Hà Nội

báo cáo thực tập quản trị nhân sự
Trích:

LỜI MỞ ĐẦU

 

Trong nền kinh tế hiện nay, yếu tố khách hàng, đối thủ cạnh tranh và các yếu tố khác của môi trường kinh doanh thay đổi liên tục, buộc các nhà quản trị doanh nghiệp phải quan tâm nhiều hơn đến quản trị. Quản trị không chỉ quan tâm chú ý đến môi trường bên ngoài, mà quản trị còn phải quan tâm chú ý đến môi trường nội bộ của doanh nghiệp.

Nhân lực là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến mọi hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp muốn càng phát triển phồn vinh thì yếu tố đầu tiên quan trọng nhất chính là con người. Con người nắm vận mệnh của doanh nghiệp, có thể tạo ra tất cả nhưng cũng có thể phá hủy tất cả. Nên đây là yếu tố đa dạng nhất, phức tạp nhất. Do đó quản trị nguồn nhân lực luôn đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong các chức năng quản trị.

Do tầm quan trọng của vấn đề quản trị nhân sự nói chung và đào tạo phát triển nhân sự nói riêng, cộng với lòng say mê muốn tìm hiểu về nhân sự em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Gia Nhi Hà Nội

DOWLOAD TẠI ĐÂY

Thực trạng và giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu Việt Nam

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu báo cáo thực tập nhân sự is  Thực trạng giải pháp and đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu Việt Nam

PHẦN 1

 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

 VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

  1. CÁC Khai NIỆM:

1.1. Khái niệm nguồn nhân lực:

– Nhân lực: is not enabled and trí lực of con người.

+ Thể lực: là tình trạng về sức khỏe, về tuổi tác, về giới tính, … of each người. Every người have a chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngoi, chế độ ăn uống, chế độ chăm sóc y tế, sống level, level thu nhập, … khác nhau be tình trạng thể lực of each người are also hoàn toàn khác nhau. Ngày nay, với quy trình sản xuất kinh doanh hiện đại, đời sống người lao động ngày one nâng cao If you chế độ giúp nâng cao thể lực cho người lao động also has been đầu tư, quan tâm đầy đủ.

+ Trí lực: là trình độ giáo dục đào tạo, is the skills and kinh nghiệm làm việc, is the capabilities bam sinh, tài năng, Long thiếc, cách nhân, … of each con người. It is the result of the entire quá trình học tập, thức nhận, suy nghĩ, tư duy of each người bao gồm its capabilities tưởng tượng, ghi nhớ, Thu Nhan tri thức, …

– Nguồn nhân lực of tổ chức:

Có thể hiểu nguồn nhân lực is tổng thể nhân lực of the cá nhân làm việc in nội bộ tổ chức then and are đánh giá thông qua hai mặt: số lượng and chất lượng.

+ Số lượng nguồn nhân lực: là số người lao động làm việc in tổ chức

+ Chất lượng nguồn nhân lực: là chỉ tiêu phản ánh trình độ phát triển kinh tế xã hội and đời sống người lao động of.

– Vai trò of nguồn nhân lực:

Nguồn nhân lực is tài sản quan trọng nhất in each tổ chức since it quyết định từ khâu đầu vào to khâu đầu ra. Để one quá trình sản xuất been diễn ra thì must have nguồn lực such as: nhân lực, vật lực, tài lực. Thông through quá trình sản xuất, the nguồn lực combined with nhau tạo ra sản phẩm the vật chất but in which nguồn nhân lực is nguồn lực quan trọng nhất.

Vì vậy, nguồn nhân lực is one of the following nguồn lực could not be missing in quá trình sản xuất kinh doanh of each tổ chức.

1.2. Khái niệm đào tạo and phát triển:

Phát triển nguồn nhân lực:

Phát triển nguồn nhân lực been hiểu which is hoạt động học tập has been tổ chức diễn ra Nhâm changed hành vi làm việc cho người lao động. Theo that, phát triển nguồn nhân lực bao gồm:

– Đào tạo: hoạt động đào tạo is the hoạt động học tập has tổ chức Nhầm giúp cho người lao động nắm rõ than chuyên môn, nghiệp vụ of mình ở công việc hiện tại, BỔ SUNG those kiến thức missing to execute công việc one way better.

– Giáo dục: as those hoạt động học tập has tổ chức Nhầm giúp cho người lao động possible bước into a nghề or switch to one nghề khác thích hợp than trong tương lai.

– Phát triển: is the hoạt động học tập beyond from phạm vi công việc trước mắt of người lao động, Nhâm mở ra cho người lao động those công việc mới based on the following định hướng tương lai of tổ chức.

TẢI TÀI LIỆU

Quản lý nguồn nhân lực tại khách sạn Mường Thanh

Thuctaptotnghiep.net xin hướng dẫn các bạn làm báo cáo thực tập nhân sự là Quản lý nguồn nhân lực tại khách sạn Mường Thanh

Những năm gần đây nhờ đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước, du lịch Việt Nam tiếp tục phát triển về nhiều mặt. Kết quả này của ngành du lịch Việt Nam có sự đóng góp quan trọng của các khách  sạn. Ngành kinh doanh khách sạn đã đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội, an ninh,đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước

Tuy nhiên, với chính sách mở cửa trong nền kinh tế thị trường đã đặt ngành du lịch đứng trước một cuộc cạnh tranh gay gắt, kinh doanh khách sạn bị một sức ép lớn từ nhiều phía trên thị trường. Muốn tồn tại và phát triển, bản thân các khách sạn, các nhà quản lý khách sạn phải tìm ra những giải pháp tích cực để có thể phát triển kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nhuận, giữ vững uy tín và chỗ đứng trên thị trường.

Do đặc thù sản phẩm của khách sạn, chủ yếu là sản phẩm dịch vụ, nên lao động của ngành này cũng rất đặc biệt so với các ngành khác ở tính chất, nội dung của công việc. Do vậy, một biện pháp hữu hiệu để có thể đứng vững trên thị trường của ngành kinh doanh khách sạn là phải quản lý nguồn nhân lực của mình một cách có khoa học và hiệu quả nhất

Qua thời gian thực tập tại khách sạn Mường Thanh-Linh Đàm em đã chọn đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình là “Quản lý nguồn nhân lực tại khách sạn Mường Thanh-Linh Đàm” do khách sạn Mường Thanh là nơi có một đội ngũ công nhân viên đông đảo- một nơi mà công việc quản trị nhân sự rất quan trọng và cần thiết.

Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực  là làm sao phải quản lý, sử dụng lao động một cách có hiệu quả nhất, đồng thời cũng đảm bảo được cuộc sống về vật chất cũng như tinh thần cho người lao động, tạo động lực trong lao động góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Trong chuyên đề này, dựa trên những số liệu thực tế của khách sạn và với sự nhìn nhận của mình, em sẽ phân tích những điểm mạnh, yếu trong công tác quản lý nguôn nhân lực tại khách sạn, từ đó đưa ra một số giải pháp.

Kết cấu của chuyên đề bao gồm 3 chương:

 Chương 1: Lý luận  cơ bản về quản lý nguồn nhân lực trong khách sạn

Chương 2: Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại khách sạn Mường Thanh-Linh Đàm

Chương 3: Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn  nhân lực tại khách  sạn Mường ThanhLinh Đàm

TẢI TÀI LIỆU

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Bạch Mai (hay)

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu to các bạn báo cáo thực tập nhân sự  Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Bạch Mai (hay)

Đào tạo and phát triển nguồn nhân lực is cán bội Chuyan mon the Bệnh viện Bạch Mai (Trình độ đại học trở lên) is a problem very important for ‘bệnh viện.

Quản trị nguồn nhân lực hay quản lý nhân sự is all hoạt động của tổ chức to build dựng, phát triển, sử dụng đánh giá, bảo toàn and hold gìn lực lượng lao động phù hợp with yêu cầu công việc của 1 tổ chức cả về mặt chất lượng and number lượng. Nguồn nhân lực của 1 tổ chức bao gồm tất cả người lao động làm việc cho tổ chức which.

Thực chất quản trị nguồn nhân lực is công tác quản lý con người in the range vi nội bộ of tổ chức. Là sự đối xử of organizations which for ‘người lao động.

Mục tiêu of quản trị nhân lực is Nhâm nâng cao sự đóng góp has performance of the person lao động against tổ chức to giúp cho tổ chức can use tốt nhất nguồn nhân lực hiện have your. Đồng thời đáp ứng the yêu cầu công việc trước mắt as well as in the future of organizations also yêu cầu phát triển cá nhân người lao động.

Những năm qua đội ngũ cán bộ Chuyan môn từ Đại học trở lon at Bệnh viện Bạch Mai luon be bổ sung về số lượng, đào tạo, bồi dưỡng for Nông cao trình độ. Vỡ vậy Bệnh viện lươn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng Nhà Nước and giao cho xứng đáng for vị thế of Bệnh viện in vực y tế nước ta. Tuy vậy, để đáp ứng nhu cầu phát triển tiếp theo retained đặc biệt Cún đẩy mạnh công tác đào tạo and developers đội ngũ cán bộ Chuyan mon cú trình độ đại học trở Lớn.

Chính vì thế! Em select nghiên cứu đề tài “Đào tạo and phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Bạch Mai”

This is a đề tài khó, cảm nhạy. It possible xem is one đề tài mang tính thời sự vì tính chất of đề tài also tâm điểm of toàn xã hội. When a ngày nào which đội ngũ chuyên môn cao về hưu thì nguồn substitute ở đâu, nhà quản trị tiên lượng must be for ứng phó to exist phát triển of tổ chức nói chung and bệnh viện nói riêng.

  1. Purpose of nghiân cứu đề tài: Tên đề tài là: “Đào tạo and phát triển nguồn lực cán bộ Nhơn chuyên môn tại Bệnh viện Bạch Mai”

Purpose nghiên cứu

Qua khảo sát, phân tích thực trạng cụng tác phát triển and đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn từ Đại học trở lên of Bệnh viện mà kiến ​​nghị some of biện pháp Nhâm đào tạo phát triển nguồn lực at this time, nham tạo ra cán bộ chuyên môn nguồn in the năm to the Bệnh viện Bạch Mai (cán bộ is bác sỹ has trình độ đại học trở lên in 3 năm 2010 to to 2013)

  1. Điều kiện nghiên cứu

Bệnh viện Bạch Mai is bệnh viện duy nhất and đầu Tian be Bộ y tế cho phép thành lập Trung tâm đào tạo Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ chuyên khoa II, đào tạo nguồn Bác sỹ chuyên môn ngay in Bệnh viện

  1. Đối tượng phạm vi nghiên and cứu

Đối tượng nghiên cứu:

Do bệnh viện Bạch Mai là 1 bệnh viện hạng đặc biệt of Bộ y tế đảm nhiệm công tác khám chữa bệnh cho nhân dân Hà Nội nói riêng also nhân dân cả nước nói chung. Một bệnh viện tuyến cuối, is nơi for nhiệm vụ chủ đạo is ngoài khám chữa bệnh còn is nơi thực tập of hàng ngàn, hàng vạn the y bác sỹ, cán bộ y tế, chỉ đạo tuyến Phía Bắc – đào tạo and giúp đỡ nâng cấp các tài năng. Bệnh viện Bạch Mai exists and phát triển 100 năm (1911-2011) với uy tín and bề dày kinh nghiệm làm sự đóng góp of trên 2.000 cán bộ y tế gồm nhiều GS, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ chuyên khoa I, Thạc sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng Cao Đẳng and Đại học

But làm range tìm nhập dữ liệu có hạn be em xin đi sâu đề tài Đào tạo and phát triển nguồn nhân lực mà cụ be các bác sỹ chuyên khoa has trình độ đại học trở lên

TẢI TÀI LIỆU