Hướng dẫn cách làm báo cáo thực tập đề tài quản trị nhân sự

Hướng dẫn cách làm báo cáo thực tập đề tài quản trị nhân sự hay còn gọi là quản trị nguồn nhân lực, hiện nay nhiều bạn học chuyên ngành quản trị kinh doanh, hay chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực đã chọn đề tài báo cáo là quản trị nhân sự, nay mình hướng dẫn sơ qua cho mọi người tham khảo nhé hoặc bạn nào cần người viết báo cáo thực tập thuê liên hệ dưới bài viết

Đề tài báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực khác đề tài khác ở chỗ nào?

trước tiên thì chúng ta xem lại các học phần của chuyên ngành quản trị kinh doanh, chúng ta có thể chọn rất nhiều đề tài làm báo cáo thực tập ngoài đề tài quản trị nguồn nhân lực, nhưng một số bạn đã đăng ký và có ý định đăng ký đề tài này nên hiểu là chúng ta sẽ nói chuyên sâu về tình hình thực trạng công tác quản trị nguồn nhân sự công ty 2-3 năm vừa qua, suốt cả đề tài chúng ta đều nói về quá khứ, về tình hình công tác này trong 3 năm cũ chứ không phải là hiện tại hay tương lai, mình ví dụ năm nay là năm 2017, thì đề tài của chúng ta chỉ nói về số liệu 3 năm cũ là năm 2014-2016 mà thôi

Vậy đề tài làm báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực gồm những nội dung gì?

Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty nhằm đưa ra đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty
3. Phạm vi nghiên cứu
Về không gian: tại Công ty ,,,,,,,,,,,,,
Về thời gian: Số liệu nghiên cứu trong 3 năm (2013-2015)
4. Phương pháp nghiên cứu
Để hoàn thành khóa luận này, bên cạnh việc thực hiện phương pháp tiếp xúc và trao đổi, tôi còn kết hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm(đúc kết kinh nghiệm từ quá trình thực tập) và phương pháp nghiên cứu tại bàn giấy(thu thập tài liệu, thông tin công ty).
Tất cả các phương pháp trên đều dựa vào nguồn thông tin thứ cấp bao gồm các tài liệu, giáo trình có liên quan đến đề tài và nguồn thông tin sơ cấp thông qua việc tìm hiểu, tiếp xúc, điều tra thực tế trong nội bộ doanh nghiệp.
5. Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH ,,,,,,,,,,,,,,,trong 3 năm( 2013 – 2015)
6. Kết cấu của khóa luận
Mở đầu
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực
Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty ,,,,,,,,,,,,,,,
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty
Kết luận

đề cương mẫu của một bài báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực như thế nào?

CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1 Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
1.2 Các hoạt động cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực
1.2.2 Phân tích công việc
1.2.3 Chiêu mộ và tuyển chọn nhân sự
1.2.4 Đào tạo nguồn nhân lực
1.2.5 Đánh giá hoàn thành công việc
1.2.6 Lương bổng, thưởng và chính sách đãi ngộ
1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực
1.3.1 Nhóm yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên ngoài
1.3.2 Nhóm yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên trong
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ………
2.1 Tổng quan về công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt
2.1.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển
2.1.1.1. Quá trình hình thành
2.1.1.2.Quá trình phát triển
2.1.2.Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1.2.1.Nhiệm vụ
2.1.2.2. Quyền hạn
2.1.3.Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3.1.Cơ cấu tổ chức
2.1.3.2.Chức năng của các phòng ban
2.1.4 Các sản phẩm của công ty
2.1.5. Cơ sở vật chất, kỹ thuật
2.1.6 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2013 – 2015)
2.1.7.Định hướng phát triển của công ty
2.2 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty …………
2.2.1. Tình hình nhân sự công ty……………..
2.2.2 Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty……………….
2.2.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực tại công ty
2.2.2.2. Nhu cầu tuyển dụng
2.2.2.3 Nguồn tuyển dụng
2.2.2.4 Hình thức tuyển dụng
2.2.2.5. Quy trình tuyển dụng
2.2.2.6 Kết quả tuyển dụng
2.2.3.Thực trạng công tác đào tạo
2.2.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo
2.2.3.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo
2.2.3.3 Hình thức đào tạo
2.2.3.4 Số lượng đào tạo
2.2.3.5 Kinh phí đào tạo
2.2.4 Đãi ngộ nhân viên
2.2.4.1 Đãi ngộ tinh thần
2.2.4.2 Đãi ngộ vật chất
2.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty …………………
2.2.5.1 Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài
2.2.5.2 Ảnh hưởng của môi trường bên trong công ty …………..
2.3 Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực
2.3.1 Ưu điểm
2.3.2 Nhược điểm
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH………………
3.1.Giải pháp về cơ cấu tổ chức nhân sự
3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng
3.3. Giải pháp hoàn thiện chính sách đào tạo và phát triển
3.4.Chính sách tiền lương của Công ty
3.5.Giải pháp hoàn thiện chính sách khen thưởng
3.6.Kiến nghị
3.6.1.Kiến nghị với công ty
3.6.2. Một vài kiến nghị đối với nhà nước
KẾT LUẬN

BẠN NÀO CHƯA HIỄU RÕ CÓ THỂ NHẮN TIN HAY ĐIỆN THOẠI CHO MÌNH HỖ TRỢ THÊM NHÉ: SĐT/ZALO 0973287149, NGOÀI RA MÌNH CŨNG LÀM BÁO CÁO CHO BẠN NÀO CÓ NHU CẦU NHÉ

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Lời mở đầu ngắn gọn báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực

LỜI MỞ ĐẦU

Trong cuộc sống chúng ta ngày nay, yếu tố con người ngày càng được quan tâm và chú trọng. Như Nhật Bản từ một đất nước bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh nhưng sau một thời gian ngắn đã vươn lên thành một cường quốc kinh tế, đó là nhờ đâu, chính là họ đã tập trung vào con người, con người chính là nhân tố quyết định mọi vấn đề, luôn đóng vai trò chủ chốt và là một bộ phận không thể thiếu được trong mỗi công ty. Và để duy trì và phát triển nguồn nhân lực này chúng ta cần có những người lãnh đạo sáng suốt và biết nắm bắt cơ hội, vạch ra các kế sách và áp dụng các phương thức quản lý phù hợp, tạo nên một tập thể vững mạnh. Chính vì vậy, công tác quản lý nguồn nhân lực luôn được ưu tiên chú trọng hàng đầu, đó là công việc vừa mang tính khoa học vừa là một nghệ thuật. Nó làm cho những mong muốn của doanh nghiệp và mong muốn của nhân viên tương hợp nhau để đạt được những thành quả mong đợi và cùng nhau góp hết sức mình để hướng tới mục tiêu chung của công ty. Có thể nói rằng nếu chúng ta tập trung vào phát triển con người thì thành công sẽ luôn sát cánh với công ty. Nhận thấy tầm quan trọng đó và muốn hiểu sâu hơn về công tác quản trị nguồn nhân lực em đã chọn đề tài  báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực “Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH ITV” cho quá trình thực tập tốt nghiệp của mình. Đây là công việc mà em đã được nghiên cứu trong quá trình học tập và cũng là vấn đề cấp thiết của các doanh nghiệp hiện nay nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt đây còn là mối quan tâm hàng đầu của nhà nước ta trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến giảng viên Th.S Đặng Minh Thu, ban lãnh đạo, phòng tổ chức, các anh chị trong Công Ty TNHH ITV đã giúp đỡ em trong quá trình nghiên cứu để hoàn thành viết bài báo cáo thực tập của mình.
EM XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN !

HỖ TRỢ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP : SĐT/ZALO 0973287149

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân sự tại trường đại học

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài báo cáo thực tập nhân sựHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân sự tại trường Cao đẳng nghề quốc tế Vabis Hồng Lam được hoàn thành vào tháng 8/2014 để các bạn tham khảo

LỜI NÓI ĐẦU

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là con đường tất yếu của mọi quốc gia nhằm phát triển kinh tế – xã hội, nhưng để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá cần phải huy động mọi nguồn lực cần thiết (nguồn lực trong nước và nguồn lực nước ngoài), bao gồm: Nguồn nhân lực, nguồn tài lực, nguồn vật lực (khoa học và công nghệ, tài nguyên…), các ưu thế và lợi thế (về điều kiện địa lý, thể chế chính trị, …). Trong các nguồn này thì NNL là quan trọng nhất, quyết định các nguồn lực khác.

Trên thực tế, những giải pháp xây dựng phát triển NNL của mỗi quốc gia có thể có những điểm khác nhau. Song, vấn đề cơ bản nhất mà hầu như tất cả các nước đều dành sự quan tâm đặc biệt trong chính sách xây dựng phát triển NNL là phát triển giáo dục, đào tạo.

Như vậy, việc hoàn thiện NNL của nhà Trường phải đặt trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, phải đặt ở vị trí trung tâm chiến lược của mọi chiến lược phát triển của nhà Trường. Chiến lược xây dựng phát triển và hoàn thiện quản trị NNL của nhà trường phải đặt trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn để từ đó có chính sách khuyến khích, phát huy thuận lợi, đồng thời cần có những giải pháp tích cực, hạn chế những mặt yếu kém, khó khăn trong việc hoàn thiện NNL. Có như vậy nhà trường mới có được NNL có chất lượng, đảm bảo về số lượng đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, mà trước mắt là yêu cầu phát triển của nhà trường trong những năm tới.

Trên cơ sở đó, cần thiết phải thực hiện đề tài: “Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Trường Cao Đẳng Nghề Quốc Tế Vabis Hồng Lam’’. Tác giả luận văn nhằm luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về NNL của nhà trường đang đặt ra trong giai đoạn hiện nay và những năm tới.

2.Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài nhằm phân tích thực trạng công tác quản trị NNL tại Trường Cao Đẳng Nghề Quốc Tế Vabis Hồng Lam. Qua đó đưa ra các giải pháp và kiến nghị để hướng tới xây dựng, phát triển và hoàn thiện công tác quản trị NNL tại Trường nhằm giúp Trường trở thành cơ sở đào tạo uy tín, chất lượng, chiếm vị trí nhất định trong hệ thống giáo dục nước nhà.

3.  Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Nguồn nhân lực tại Trường Cao Đẳng Nghề Quốc Tế Vabis Hồng Lam.

– Phạm vi nghiên cứu:

+ Về mặt không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến công tác quản trị nguồn nhân lực tại Trường Cao Đẳng Nghề Quốc Tế Vabis Hồng Lam.

+ Về  mặt thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013.

4.  Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu cho đề tài chủ yếu là phương pháp định tính, bằng cách nghiên cứu kỹ lý thuyết có ảnh hưởng, thu thập, tổng hợp, phân  tích, đánh giá các tài liệu từ các nghiên cứu trước, đưa ra nhận định chủ quan của tác giả. Ngoài phương pháp nghiên cứu định tính, tác giả cũng sử dụng phương pháp thống kê so sánh để đánh giá và so sánh dữ liệu qua các năm.

5. Kết quả nghiên cứu

Đưa ra một số giải pháp về công tác quản trị nguồn nhân lực của Trường hiện nay để làm cơ sở đề xuất một vài giải pháp tối ưu nhất nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Trường.

Hiện nay, nhà Trường đang tích cực mở rộng quy mô đào tạo, vì vậy cần có sự chuẩn bị cả về mặt lý luận và thực tiễn, giúp cho các nhà hoạch định chiến lược phát triển Trường lên tầm cao mới.

 

  1. Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung của luận văn gồm 3 chương với kết cấu như sau:

+  Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực.

+ Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Trường Cao Đẳng Nghề Quốc Tế Vabis Hồng Lam.

+ Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại trường Trường Cao Đẳng Nghề Quốc Tế Vabis Hồng Lam.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân sự công ty xăng dầu

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài báo cáo thực tập nhân sự là Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân sự tại công ty xăng dầu khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) được hoàn thành vào tháng 1/2014 để các bạn tham khảo

LỜI NÓI ĐẦU

            Một trong những vấn đề khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp trong nền kinh thế thị trường là quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả. Sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh, sự cạnh tranh khốc liệt và yêu cầu phải đáp ứng ngày càng cao của người lao động (NLĐ) trong nền kinh tế thị trường đã và đang tạo nên sức ép lớn, đòi hỏi các nhà quản trị phải có những quan điểm mới, phương pháp mới và nắm vững được những kỹ năng mới về QTNNL.

Ngày nay, các công ty thành đạt và nổi tiếng luôn xem NNL là một tài sản qúy báu và có giá trị nhất của công ty. Quan niệm của những nhà lãnh đạo các công ty hàng đầu thế giới đều cho rằng các công ty hơn thua nhau ở chỗ họ có được một lực lượng nhân sự như thế nào. QTNNL là nguyên nhân của thành công hay thất bại trong các hoạt động kinh doanh. Vấn đề nhân lực và QTNNL có tầm quan trọng đặc biệt đối với một tổ chức nói chung và đối với các nhà quản trị nói riêng, vì mục tiêu cơ bản của bất cứ tổ chức nào cũng là sử dụng một cách có hiệu quả nguồn nhân lực để đạt được mục đích của tổ chức. Điều đó đặt ra cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có Công ty xăng dầu Khu vực II, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế như hiện nay là vấn đề QTNNL. Tuy nhiên, thực tế hiện nay là khoa học và nghệ thuật QTNNL chưa được ứng dụng hiệu quả tại các doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp Nhà nước trong đó có Công ty xăng dầu Khu vực II, một trong những Công ty vẫn còn tồn tại một số bất cập so với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội và phát triển của thế giới.

Từ nhận thức trên, thực hiện phương châm (slogan) “để tiến xa hơn” tiến tới xây dựng Petrolimex Sài Gòn (Công ty) trở thành một Công ty phát triển mạnh và bền vững. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác QTNNL cả về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) ở từng thời kỳ. So với yêu cầu và mục đích xây dựng một Petrolimex hiện đại và hội nhập, công tác QTNNL của Công ty (CT) cần tìm ra những giải pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề bất cập, tồn tại. Chính vì vậy, với những kiến thức được trang bị, hiểu biết thực tế về Công ty và với mong muốn đóng góp những ý kiến để đưa ra những giải pháp hoàn thiện công tác QTNNL tại Công ty góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển của Công ty. Tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty xăng dầu khu vực II TNHH MTV (Petrolimex Sài gòn)” làm báo cáo thực tập để làm luận văn tốt nghiệp chương trình cao học của mình. Mong muốn kết quả nghiên cứu sẽ góp phần giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong thực tiễn của công tác QTNNL tại Công ty.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Báo cáo thực tập nhân sự tại tập đoàn Bưu chính Viễn thông

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài báo cáo thực tập nhân sựHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Long An

LỜI NÓI ĐẦU

Đối với mỗi quốc gia, con người luôn là nguồn lực cơ bản và quan trọng nhất quyết định sự tồn tại, phát triển cũng như tạo vị thế của quốc gia đó trên thế giới. Đối với một DN, NNL là yếu tố then chốt tạo nên sức mạnh cho DN. NNL có ảnh hưởng vô cùng to lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội của một quốc gia và khả năng cạnh tranh của một DN. Quản trị NNL được coi là một yếu tố cơ bản nhằm đáp ứng các mục tiêu chiến lược của DN.

Trước xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, vấn đề quản trị NNL đang đặt ra nhiều đòi hỏi mới đối với các DN Việt Nam hoạt động trên mọi lĩnh vực, trong đó, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) không phải là một ngoại lệ.

Là một Tập đoàn kinh tế nhà nước với hơn chín vạn CBCNV, với chặng đường phát triển hơn 60 năm gắn liền với lịch sử cách mạng và công cuộc xây dựng đất nước, có thể nói, NNL là một yếu tố hết sức cơ bản và quan trọng để VNPT phát triển lớn mạnh, đảm trách tốt vai trò chủ lực trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin của đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, trong giai đoạn còn độc quyền viễn thông, VNPT là DN nhà nước có lợi thế bề dày lịch sử, NNL dồi dào thì khi bước vào giai đoạn hội nhập, thị trường viễn thông cạnh tranh gay gắt, NNL dồi dào nhưng thiếu chuyên nghiệp, quản trị NNL thiếu hiệu quả sẽ trở thành điểm bất lợi của VNPT, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN.

Là một đơn vị trực thuộc VNPT, VNPT Long An cũng nằm trong quỹ đạo phát triển chung của ngành. Công tác quản trị NNL tuy đã được quan tâm nhưng chưa được đầu tư đúng mức nên dẫn đến nhiều khiếm khuyết….Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD cũng như môi trường làm việc của DN. Mặt khác, để chuẩn bị cho việc tái cơ cấu tổ chức nhằm đáp ứng cho yêu cầu đổi mới của VNPT trong thời gian tới, VNPT Long An cũng cần có những bước chuẩn bị về NNL nhằm góp phần xây dựng đội ngũ CBCNV đủ năng lực có thể thích ứng tốt với những thay đổi trong tương lai, góp phần đưa VNPT Long An phát triển bền vững.

Xuất phát từ những vấn đề trên, đề tài “Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Long An” được tác giả lựa chọn để nghiên cứu nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị NNL của VNPT Long An trong thời gian tới.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực tại công ty dầu khí

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài báo cáo thực tập nhân sự là Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại xí nghiệp khai thác dầu khí liên doanh Việt Nga Vietsopetro giai đoạn 2014-2020

LỜI NÓI ĐẦU

Từ xưa đến nay con người là đối tượng nghiên cứu, là vấn đề trung tâm của mọi ngành khoa học.Trong bất kỳ chế độ nào, con người cũng đều được xác định là mục tiêu và động lực phát triển xã hội. Xã hội ngày càng phát triển, nhận thức của con người ngày càng sâu rộng hơn, các vấn đề xung quanh con người ngày càng phức tạp hơn. Vì vậy việc nghiên cứu con người cũng đòi hỏi chiều sâu hơn, khó khăn hơn và cần thiết hơn.

Trong thời đại ngày nay, nguồn nhân lực được xem là nguồn lực của mọi nguồn lực, giữ vị trí trung tâm trong toàn bộ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ở phạm vi doanh nghiệp, NNL được xem là nguồn tài nguyên quý giá, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trước xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, vấn đề quản trị NNL đang đặt ra nhiều đòi hỏi mới đối với các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trên mọi lĩnh vực, trong đó Xí nghiệp khai thác dầu khí  – Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro không phải là một ngoại lệ.

Tuy nhiên, hiện nay XNKTDK – LDVN Vietsovpetro đang đối mặt với nhiều thách thức cho sự phát triển NNL tại doanh nghiệp. Hoạt động hoạch định, các chính sách thu hút, sử dụng, đãi ngộ và phát triển nguồn nhân lực còn nhiều bất cập. Nhìn chung, hoạt động quản trị NNL tại xí nghiệp chưa theo kịp yêu cầu thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế, thiếu các giải pháp vận dụng các lý thuyết quản trị vào thực tiễn hoạt động của đơn vị.

Tác giả đã tìm hiểu trên các phương tiện truyền thông đại chúng thì chưa có nhiều đề tài nghiên cứu về quản trị nguồn nhân lực trong lĩnh vực khai thác dầu khí. Các nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở các báo cáo chuyên đề mà chưa phải là một nghiên cứu mang tính toàn diện. Bên cạnh đó, tác giả đã tìm hiểu trên thư viện thì chỉ có vài đề tài luận văn thạc sĩ có liên quan đến nguồn nhân lực tại Liên doanh Vietsovpetro như viết về sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên công ty liên doanh Việt – Nga của tác giả Văn Nữ Phương Thảo hay về công tác tiền lương, tiền thưởng tại xí nghiệp sửa chữa cơ điện Vietsovpetro của tác giả Lê Thị Hạnh Thúy nhưng chưa có nghiên cứu nào về quản trị NNL trong doanh nghiệp này. Qua các công trình nghiên cứu được tìm hiểu đã giúp cho tác giả hệ thống lại các kiến thức, lý luận về nguồn nhân lực cũng như một số hiện trạng về hoạt động có liên quan, ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực tại XNKTDK –LDVN Vietsovpetro.

Như vậy đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại XN Khai thác dầu khí – LDVN Vietsovpetro giai đoạn 2014- 2020 ” không trùng lặp với các công trình nghiên cứu đã công bố và thật sự cần thiết với mong muốn tìm giải pháp góp phần vào việc xây dựng đội ngũ lao động XNKTDK từng bước chuyên nghiệp cả về số lượng lẫn chất lượng và sự ổn định NNL lâu dài.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Báo cáo thực tập xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài báo cáo thực tập nhân sự là Báo cáo thực tập xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực trường đại học Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020

LỜI NÓI ĐẦU

Nguồn nhân lực là chủ thể của mọi hoạt động, chính vì vậy nhân tố này đóng một
vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội. Đứng trước xu thế
hội nhập, toàn cầu hóa, nền kinh tế thị trường phát triển một cách nhanh chóng,
không chỉ là nền kinh tế đơn thuần mà nó đã phát triển và chuyển biến thành nền
kinh tế tri thức, việc xây dựng, phát triển, khai thác và sử dụng nguồn nhân lực
(NNL) để đạt hiệu quả, luôn luôn là một câu hỏi chính đặt ra đối với tất cả các
quốc gia, các nền kinh tế nói chung và các tổ chức hoạt động kinh tế nói riêng.
Nguồn nhân lực phục vụ cho công tác giáo dục đào tạo, mang tính đặc thù riêng.
Trong thực tế hiện nay và những năm qua, nguồn nhân lực phục vụ trong giáo dục
đào tạo đã tăng cả về số lượng, chất lượng và tính đa dạng. Mặc dù vậy, với yêu
cầu của quá trình phát triển kinh tế và quá trình hội nhập đang đặt ra thì phát triển
nguồn nhân lực (PTNNL) trong giáo dục đào tạo còn nhiều bất cập, chất lượng
còn chưa cao so với sự đòi hỏi của sự phát triển kinh tế – xã hội, cơ cấu chưa cân
đối, cơ chế, chính sách sử dụng nguồn nhân lực còn chưa phù hợp, chưa thỏa
đáng, việc đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực còn thấp. Từ những vấn đề trên
việc phát triển nguồn nhân lực trong giáo dục đào tạo đang đặt ra là hết sức quan
trọng và cần thiết. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX đã định hướng cho PTNNL
Việt Nam “Người lao động có trí tuệ cao, có tay nghề thành thạo, có phẩm chất
tốt đẹp, được đào tạo bồi dưỡng và phát triển bởi một nền giáo dục tiên tiến gắn
với một nền khoa học – công nghệ và hiện đại”. Như vậy, việc PTNNL trong lĩnh
vực Giáo dục – Đào tạo (GD – ĐT) phải đặt trong chiến lược phát triển kinh tế -xã hội, phải đặt ở vị trí trung tâm, chiến lược của mọi chiến lược phát triển kinh tế
– xã hội. Chiến lược phát triển NNL GD – ĐT của nước ta phải đặt trên cơ sở phân
tích thế mạnh và những yếu điểm của nó, để từ đó có chính sách khuyến khích,
phát huy thế mạnh ấy, đồng thời cần có những giải pháp tích cực, hạn chế những
mặt yếu kém trong việc PTNNL trong GD – ĐT. Có như vậy chúng ta mới có
2
được nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, là một trường Đại học tư thục mới được
thành lập năm 2006, với năm khoa chuyên ngành ban đầu, nhiệm vụ chính trị
được giao là đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu của xã hội theo đúng chuyên
ngành đào tạo của trường. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này thì việc xây dựng, phát
triển đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ cán bộ giảng dạy, giỏi về kiến thức chuyên
môn nghiệp vụ, ổn định về chính trị, cơ cấu tổ chức đào tạo , gắn bó với nghề, với
trường, trước biến động của cơ chế thị trường, có một vị trí quan trọng, đảm bảo
cho sự phát triển bền vững ổn định và lâu dài của Nhà trường. Do tính cạnh tranh
về nguồn nhân lực ngày càng khốc liệt trong ngành giáo dục đào tạo tại địa bàn
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong một số năm tới Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ đầu tư thu
hút, quy hoạch đô thị đại học tại địa bàn thành phố.
Chiến lược phát triển nguồn nhân lực phải đặt trên cơ sở phân tích thế mạnh và
những điểm yếu của nó, để từ đó có những chính sách khuyến khích, phát huy thế
mạnh, đồng thời cần có những giải pháp tích cực, hạn chế những mặt yếu kém. Có
như vậy, chúng ta mới có được nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu và
đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp phát triển của từng thành phần kinh tế nói
riêng và yêu cầu phát triển chung của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước.
Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài
“Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đến
năm 2020”

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Báo cáo thực tập đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài báo cáo thực tập nhân sựĐào tạo nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin tại Tp.Hồ Chí Minh đến năm 2020 được hoàn thành vào tháng 1/2014 để các bạn tham khảo

LỜI NÓI ĐẦU

Công nghệ thông tin được xác định là một trong bốn lĩnh vực công nghệ trọng yếu góp phần quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (cơ khí; điện tử-công nghệ thông tin; hóa chất-cao su; chế biến lương thực, thực phẩm và các ngành công nghệ sinh học). Là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước, thành phố là nơi phát triển công nghệ thông tin sớm nhất với tốc độ nhanh nhất cả nước. Số lượng nguồn nhân lực CNTT tại TP.HCM chiếm tỷ trọng lớn so với các địa phương khác ở Việt Nam, có nhu cầu không ngừng tăng lên vì đây là thị trường CNTT lớn nhất và cũng là địa phương ứng dụng CNTT mạnh nhất so với cả nước.

Quyết định số 1755/ QĐ–TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” đã nêu rõ những mục tiêu cần thực hiện như sau:

Một là, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đạt tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng công nghiệp công nghệ thông tin, đặc biệt là công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP và xuất khẩu; thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng trên phạm vi cả nước; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh.

Hai là, công nghệ thông tin và truyền thông là động lực quan trọng góp phần bảo đảm sự tăng trưởng và phát triển bền vững của đất nước, nâng cao tính minh bạch trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Ba là, tốc độ tăng trưởng doanh thu hằng năm đạt từ 2 – 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP trở lên. Đến năm 2020, tỷ trọng công nghệ thông tin và truyền thông đóng góp vào GDP đạt từ 8 – 10%.

Bốn là, đến năm 2015 30% số lượng sinh viên công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông sau khi tốt nghiệp ở các trường đại học có đủ khả năng chuyên môn và ngoại ngữ để có thể tham gia thị trường lao động quốc tế. Tỷ lệ người dân sử dụng Internet đạt trên 50%.

Năm là, đến năm 2020 80% sinh viên công nghệ thông tin và truyền thông tốt nghiệp ở các trường đại học đủ khả năng chuyên môn và ngoại ngữ để tham gia thị trường lao động quốc tế. Tổng số nhân lực tham gia hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin đạt 1 triệu người, trong đó bao gồm nhân lực hoạt động trong nước và nhân lực tham gia xuất khẩu. Tỷ lệ người dân sử dụng Internet đạt trên 70%.

Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 28/06/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghệ thông tin-truyền thông giai đoạn 2011-2015 với quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ như sau:

Một là, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lộ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong từng ngành, từng lĩnh vực. Phát triển mạnh công nghiệp công nghệ thông tin, thúc đẩy ngành công nghiệp phần mềm phát triển nhanh, bền vững.

Hai là, phát triển hạ tầng thông tin đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố; công nghệ thông tin là một trong chín ngành dịch vụ và là một trong bốn ngành công nghiệp trọng điểm được tập trung phát triển.

Ba là, huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực của xã hội, bảo đảm lợi ích hợp lý để thu hút các nhà đầu tư, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài vào phát triển hạ tầng thông tin.

Bốn là, đào tạo nhân lực phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đạt trình độ quốc tế. Tập trung đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin (CIO) và lãnh đạo an ninh thông tin (CSO). Đa dạng hóa các loại hình đào tạo.

Theo khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Falmi, ngành Công nghệ thông tin hiện nay và những năm tới nhu cầu nhân lực yêu cầu số lượng lớn tuy nhiên vấn đề cung-cầu nhân lực của ngành này đang tồn tại nhiều nghịch lý, thị trường lao động khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, chủ lực là TP.HCM có nhu cầu rất lớn, nhất là nguồn lao động đã qua đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật. Trong giai đoạn 2011 – 2015, với tốc độ tăng chỗ làm việc mới bình quân 3% đến 3,5% mỗi năm, thành phố sẽ có nhu cầu chung về nhân lực là 270.000 đến 280.000 chỗ làm việc/năm. Riêng ngành công nghệ thông tin (CNTT) là ngành có nhu cầu nhân lực lớn, chiếm khoảng 3% – 4% tổng nhu cầu trên. Cũng theo Falmi nhìn chung việc đào tạo ngành CNTT chưa đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, đặc biệt cơ cấu trình độ chuyên môn và kỹ năng thích ứng sự phát triển của ngành CNTT trong các doanh nghiệp. Theo thống kê nhu cầu tuyển dụng ngành CNTT trên địa bàn TP.HCM của Falmi thì nhu cầu trong năm 2011 tăng (21,21% ) so với năm 2010; cần nhiều trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành như lập trình viên, kỹ sư hệ thống mạng, kỹ sư phần cứng, tester, nhân viên phát triển phần mềm, thiết kế lập trình web… Tuy nhiên, nguồn cung nhân lực đa số lại là sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Điều cần chú ý hơn là số lượng sinh viên – học sinh chuyên ngành công nghệ thông tin đang có xu hướng giảm đáng kể. Chưa hết, điểm yếu của đội ngũ nhân lực CNTT này là còn hạn chế về kỹ năng, chưa phù hợp yêu cầu chuyên ngành, kể cả kiến thức ngoại ngữ. Theo thống kê của Viện chiến lược CNTT thì sinh viên ngành CNTT khi tốt nghiệp ra trường 72% không có kinh nghiệm thực hành, 42% thiếu kỹ năng làm việc nhóm, 100% không biết trong lĩnh vực nào có thể hành nghề tốt nhất và 77,2% doanh nghiệp phải đào tạo lại các nhân viên mới, đáng quan tâm là 70% không thành thạo ngoại ngữ, hiện nguồn nhân lực có tay nghề cao, có trình độ chuyên môn giỏi vẫn không đáp ứng đủ cho thị trường lao động [39].

TP.HCM hiện chiếm gần 50% tổng số trường đại học và cao đẳng có chức năng đào tạo về CNTT của cả nước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn luôn than phiền là việc tuyển dụng nhân sự CNTT rất khó và quá tốn thời gian, tỷ lệ tuyển dụng được chỉ đạt dưới 10% số lượng ứng viên. Việc phát triển ngành công nghiệp non trẻ này đang bị khủng hoảng thiếu nguồn nhân lực trầm trọng. Do vậy, việc nghiên cứu các vấn đề về phát triển nguồn nhân lực CNTT ở TP.HCM là rất cần thiết, có tính cấp bách về ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn. Dựa vào các cơ sở thực tiễn được đề cập, tác giả đã chọn đề tài “Đào tạo nguồn nhân lực ngành Công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” làm thuê báo cáo tốt nghiệp

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình