Báo cáo thực tập kế toán chi phí Công ty vật liệu xây dựng 189

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toánBáo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 189

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, trong xu thế phát triển chung của nền kinh tế thế giới, đặc biệt với cơ chế thị trường mở nước ta đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất tham gia vào thị trường tiềm năng mới. Đây chính là những cơ hội, những thách thức để các doanh nghiệp tự khẳng định, tìm chỗ đứng vững chắc của mình trên thị trường nhưng đồng thời cũng phải chấp nhận không ít những khó khăn, bởi khi đó sự canh tranh gay gắt là điều không tránh khỏi. Muốn vậy, mỗi doanh nghiệp phải luôn chủ động tìm cho mình phương thức hoạt động có hiệu quả, nhanh nhạy và thích ứng kịp thời với sự phát triển sôi động của nền kinh tế toàn cầu. Để thực hiện được chiến lược này, vấn đề đầu tiên mà mỗi doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt coi trọng là nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm và viết báo cáo thực tập
Nhận thức được vấn đề trên, các doanh nghiệp cần phải sử dụng hợp lý các nguồn lực đầu vào, khắc phục tình trạng thất thoát lãng phí trong quá trình sản xuất sản phẩm. Vì thế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong hệ thống kế toán toàn doanh nghiệp. Bởi lẽ những thông tin được cung cấp từ bộ phận này không chỉ nhằm mục đích tính đúng, tính đủ chi phí để từ đó tính toán được giá thành một cách chính xác, linh hoạt, mặt khác nó còn là những chỉ tiêu kinh tế tổng hợp đánh giá hiệu quả và hoạt động sản xuất cũng như tình hình sử dụng và quản lý các yếu tố sản xuất của mỗi doanh nghiệp. Căn cứ vào đó, các nhà quản trị sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn trong việc hoạch định chính sách phù hợp cho doanh nghiệp, mang lại lợi thế cạnh tranh và đạt được lợi nhuận kết quả lợi nhuận như mong muốn.
2. Mục đích nghiên cứu
Trong những năm qua cùng với sự phát triển của các ngành vận tải đường thuỷ, ngành công nghiệp đóng tàu cũng có những bước tiến không ngừng. Đây là ngành công nghiệp có vồn đầu tư lớn với quy trình công nghệ phức tạp, bao gồm rất nhiều loại chi phí khác nhau, thời gian cho ra đời một sản phẩm là khá dài, đòi hỏi cần phải các chi phí đó cần phải được kiểm soát một cách chặt chẽ để phục vụ tốt cho công tác tính giá thành sản phẩm. Với phương châm hoạt động luôn đặt chất lượng đi đầu, giá cả hợp lý đã mang lại uy tín lớn cho Công ty, các sản phẩm của Công ty đã xuất hiện trong cả nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Để đạt được kết quả trên thì không thể không kể đến vai trò rất lớn của đội ngũ công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn to lớn của chỉ tiêu giá thành sản phẩm cũng như từ điều kiện thực tế của công ty 189 Bộ Quốc phòng một doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành công nghiệp đóng tàu, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 189 Bộ Quốc Phòng” làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp  . Mục đích của đề tài này là vận dụng lý thuyết về hạch toán chi phí vào thực tế vấn đề này tại công ty 189 Bộ Quốc Phòng.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Với đề tài này em sẽ nghiên cứu về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính gía thành nói chung trong các doanh nghiệp sản xuất và công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất nói riêng ở công ty 189 Bộ Quốc Phòng. Cụ thể là đi nghiên cứu tìm hiểu cách hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung và cách tính giá thành sản phẩm trong công ty.
4. Phương pháp nghiên cứu
Sau khi đã xác định được đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu, tiến hành lựa chọn phương pháp nghiên cứu khoa học thích hợp là: phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để thống kê điều tra, thu thập, phân tích các thông tin về tổ chức công tác kế toán ở công ty. Đó là các lọai chứng từ hệ thống tài khoản sử dụng, phương pháp hạch toán, các số liệu liên quan để chứng minh làm cơ sở dẫn dắt cho việc kiểm tra tính hợp lý của phương pháp hạch toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong công ty.
5. Những đóng góp chính của luận văn
Em hi vọng đề tài mà mình nghiên cứu sẽ làm tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập, đồng thời góp phần nhỏ vào việc hoàn thiện công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
6. Bố cục của luận văn
Để thực hiện được mục đích trên, ngoài phần mở đầu, kết luận, các bảng biểu phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo luận văn gồm ba chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 189 Bộ Quốc Phòng.
Chương 3: Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 189 Bộ Quốc Phòng.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Báo cáo thực tập kế toán chi phí tại Công ty may Việt Thắng

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toánBáo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần may Việt Thắng

LỜI MỞ ĐẦU

Hội nhập vào xu hướng phát triển của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế thị trường yêu cầu các sản phẩm hàng hóa phải chịu sự tác động của các quy luật kinh tế như: quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật giá cả. Đây là căn cứ hình thành nên giá cả.
Điều này cho thấy giá cả của sản phẩm không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của mỗi doanh nghiệp, nó là giá cả thị trường và do thị trường quyết định. Do đó để đảm bảo tính sống còn và sự cạnh tranh, phát triển của doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn là mối quan tâm hằng đầu của doanh nghiệp, của các cơ quan chức năng nhà nước trong công tác quản lý doanh nghiệp. Giá thành sản phẩm phải được đảm bảo tính đúng, tính đủ tất cả các chi phí thực tế phát sinh theo quy định. Nhằm làm cơ sở cho việc xác định kết quả kinh doanh, làm tròn nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. đồng thời điều chỉnh linh hoạt với giá cả thị trường tăng tính cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm.
Mặt khác việc tập hợp, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là khâu phức tạp nhất trong công tác quản lý của Doanh nghiệp. Nó liên quan đến hầu hết các yếu tố đầu ra, đầu vào. Xuất phát từ những lý do trên và những bài giảng lý thú của giáo viên đã thu hút em muốn tìm hiểu sâu hơn về đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” tại Công ty Cổ phần May Việt Thắng làm báo cáo thực tập thuê
Bố cục của bài báo cáo thực tập gồm có:
Lời mở đầu.
Chương 1: Giới thiệu về Công ty cổ phần May Việt Thắng.
Chương 2: Giới thiệu bộ phận kế toán Công ty cổ phần May Việt Thắng.
Chương 3: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phân may Việt Thắng.
Chương 4: Nhận xét và kiến nghị

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Báo cáo thực tập kế toán chi phí tại Công ty may Chiến Thắng

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toánBáo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Chiến Thắng

LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, các doanh nghiệp Việt Nam đang cố gắng từng ngày, từng giờ để có thể hoà và nhịp độ phát triển đó. Đặc biệt từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương chuyển đổi nền kinh tế nước ta từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước thì mục tiêu hoạt động của các doanh nghiệp cũng đồng thời được xác định một cách rõ ràng – đó là thuận lợi. Không chỉ dừng lại ở mục tiêu có lợi nhuận mà là lợi nhuận ngày càng cao tiến tới tối đa hoá lợi nhuận và để đạt được muc tiêu đó trong điều kiện khắc nghiệt của các quy luật kinh tế thì một trong những biện pháp tốt nhất mà các doanh nghiệp nên thực hiện là “tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm“. Điều đó đòi hỏi các chủ thể kinh tế không chỉ quan tâm đến việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn phải tổ chức tốt công tác kế toán của doanh nghiệp mà trong đó kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đóng vai trò rất quan trọng nhằm bảo đảm cho các doanh nghiệp không tính thừa các khoản chi phí, không tính thiếu các khoản thu nhập góp phần xác định đúng đắn lợi nhuận của doanh nghiệp, tạo tiền đề cho doanh nghiệp thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra.
Sau khi được học tập và nghiên cứu về bộ môn kế toán tại trường và được thực tế tại Công ty may Chiến Thắng em thực sự nhận thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Do vậy em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Chiến Thắng” viết báo cáo thực tập
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Lê Thanh Bình và các cô, chú, anh chị trong Công ty may Chiến Thắng đã giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này với nội dung chính gồm 3 chương:
Chương I: Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Chương II: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán, chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Chiến Thắng.
Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty may chiến thắng
Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do thời gian thực tế chưa lâu và kiến thức chuyên ngành cũng như kinh nghiệm thực tế chưa lâu và kiến thức chuyên ngành cũng như kinh nghiệm thực tế còn ít nên bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong muốn nhận được đóng góp ý kiến, sửa chữa của cô giáo và cán bộ trong Công ty để bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của em được hoàn thiện.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Báo cáo thực tập kế toán chi phí tại công ty May Thanh Trì

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toán is Báo cáo thực tập kế toán chi phí tính giá thành and sản phẩm tại Xí nghiệp May Xuất khẩu Thanh Trì

LỜI MỞ ĐẦU

Trọng thế kỷ XXI, nền kinh tế thế giới đang phát triển with one tốc độ nhanh chóng. Phát triển toàn diện cả về chiều rộng chiều sâu and. Qui mô of nền kinh tế thế giới ngày as be expanded along with sự phát triển hết sức mạnh mẽ of all vực nghề and ngày as xuất hiện nhiều sản phẩm may chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp đáp ứng nhu cầu đa dạng of người tiêu dùng.
Trong quá trình phát triển chung ấy, with nguồn lực and lợi thế of mình, Việt Nam has many capabilities phát triển nền kinh tế, mở rộng quan hệ buôn bán and hợp tác kinh tế for those cường quốc kinh tế -. công nghệ trên thế giới, đa phương hoá quan hệ, đa dạng hoá thị trường, phát triển nền kinh tế đối ngoại for tốc độ cao
Bốn mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ta hiện nay is dầu raw, dệt may, thuỷ hải sản and gạo. Riêng against vực: công nghiệp dệt may, trong tương lai, đây will be one vực công nghiệp đầy triển vọng for these conditions thuận lợi lớn. Ngành công nghiệp dệt may nói chung and vực may mặc nói riêng luôn sẵn has many điều kiện thuận lợi bên cạnh bài hát which is hàng loat the khó khăn khác nảy sinh. For those thị trường lớn nhiều tiềm năng thì cạnh tranh luôn is yếu tố tất yếu. Riêng against vực may gia công xuất khẩu thì nước ta is one has nước tiềm năng much lớn bởi nguồn nhân lực dồi dào, giá nhân công rẻ should have sức cạnh tranh về giá thành gia công. Bên cạnh chất lượng, mẫu mã of sản phẩm phù hợp for thị hiếu tiêu dùng thì hạ giá thành sản phẩm is one nhân tố cơ bản for doanh nghiệp có điều kiện thực hiện việc cạnh tranh with đối tác has liên quan in background kinh tế thị trường. Additionally, while tiến hành công nghiệp hoá -. Hiện đại hoá nền kinh tế sản xuất xã hội thì tiết kiệm lại là one quốc sách viết thuê báo cáo thực tập  cho that For you can xâm nhập, assertion and used lĩnh vị trí cao trên its thị trường lớn, ngoài việc khai thác lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào, vị trí địa lý, ổn định về kinh tế chính trị … thì việc cắt Diminished chi phí, hạ giá thành sản phẩm be coi is one of those giải pháp tối ưu. Mục tiêu chính of biện pháp This is nâng cao tính cạnh tranh, tranh chấp vị trí dẫn đầu về chi phí trên thị trường, but ngoài ra it also nhiều tác dụng lớn khác must be Kể to such as:
– Đảm bảo lượng lợi nhuận cần thiết cho công ty
– Là đòn bẩy Nhâm ổn định and cắt giảm giá cả
– Tiết kiệm nguyên vật liệu, reduce lượng vật liệu dư thừa
– Tạo ra one cơ cấu tổ chức đáng tin cậy cho công ty Nhầm đối phó with the following thách thức trong tương lai.
-. Thiết lập kế hoạch, thực hiện and giám sát entries tiêu and sự đổi mới one cách kiên định
Đồng thời giá thành is chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, làm which doanh nghiệp non phấn đấu hoàn thành kế to hoạch giá thành and level hạ giá thành sản phẩm. Để thực hiện been entries tiêu of doanh nghiệp thì công tác kế toán chung, kế toán tập hợp chi phí sản xuất and tính giá thành sản phẩm nói riêng as cách is a tool quản lý kinh tế have been implemented like thế nào? làm được gì? and can làm được gì?
Mong muốn tìm been câu trả lời Nhâm purpose nâng cao trình độ lý luận and able nghiên cứu thực hành of bản thân, bằng its kiến thức chuyên môn has been học tập in nhà trường, trong quá trình thực tập, em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu về phần hành kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành and sản phẩm may gia công at Xí nghiệp May Xuất khẩu Thanh Trì. Từ đó em was determined select đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất and tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp May Xuất khẩu Thanh Trì”  làm thuê báo cáo tốt nghiệp
Chuyên đề Tốt Nghiệp của em Gốm 3 contents sau:
Phần thứ nhất:. Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất and tính giá thành sản phẩm in doanh nghiệp sản xuất
Phần thứ hai: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất and tính giá thành . sản phẩm tại Xí nghiệp May Xuất khẩu Thanh Trì
Phần thứ ba: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành and sản phẩm tại Xí nghiệp May Xuất khẩu Thanh Trì.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp of we have giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà we mới hoàn thành. Hy vọng with the following this document will help you in too its trình viết báo cáo thực tập cua mình

Báo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toán Báo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng số 7

LỜI MỞ ĐẦU

Hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng đòi hỏi phải được quản lý, hạch toán kế toán là một trong những công cụ hữu hiệu nhất không thể thiếu trong hệ thống quản lý kinh tế, tài chính của các đơn vị cũng như trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Nguyên tắc cơ bản của hạch toán kinh tế là sự tự trang trải chi phí và có lợi nhuận.Vấn đề đặt ra là làm thế nào để xác định được định mức chi phí mà đơn vị cần tự trang trải và làm thế nào để xác định được kết quả kinh doanh.Điều này chỉ có thể thực hiện được thông qua hạch toán chính xác quá trình sản xuất kinh doanh tính đúng,tính đử giá thành sản phẩm.Hoạt động này rất quan trọng đối với tất cả các đơn vị sản xuất ra sản phẩm.
Thực hiện các định mức chi phí và dự toán chi phí,tình hình sử dụng tài sản vật tư máy móc thiết bị,lao động ,tiền vốn…tiết kiệm hay lãng phí,có hiệu quả hay không.Từ đó có các biện pháp hữu hiệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất là cơ sở hạ giá thành sản phẩm và đưa ra các quyết định quản lý thích hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh, tăng tích luỹ cho doanh nghiệp góp phần cải thiện nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên. Chính vì vậy việc tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm là yêu cầu thiết yếu được các doanh nghiệp quan tâm chú ý.
Công ty cổ phần xây dựng số 7 là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản, khối lượng sản phẩm xây lắp lớn, đa dạng về chủng loại,hình thức.Vì vậy,cũng như các doanh nghiệp sản xuất khác việc tổ chức công tác chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm ở công ty là cả một vấn đề lớn cần đặc biệt quan tâm.
Nhận thức phần quan trọng đó, trong thời gian thực tập ở công ty cổ phần xây dựng số 7, em đã đi sâu tìm hiểu thực tế tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm ở công ty .
Dựa vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của công ty kết hợp với lý luận được trang bị ở trường đại học, em viết báo cáo thực tập và báo cáo chuyên đề tốt nghiệp với đề tài “Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng số 7-Vinaconex7” làm báo cáo thực tập thuê 
Báo cáo gồm 2 phần:
Phần I : Báo cáo thực tập tổng hợp
Phần II: Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Báo cáo thực tập kế toán chi phí sản xuất xi măng Hải Phòng

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toán is Báo cáo thực tập kế toán chi phí tính giá thành and sản phẩm tại công ty xi măng Hải Phòng

LỜI MỞ ĐẦU

Trọng công tác quản lý kinh tế của các doanh nghiệp thì chi phí cho sản xuất and Tĩnh Gia thành sản phẩm is the following công tác quan trọng luôn been the doanh nghiệp quan tâm vì their gắn liền for hoạt động sản xuất kinh doanh of doanh nghiệp . Đặc biệt in background kinh tế thị trường the doanh nghiệp đứng trước sự cạnh tranh gay gắt for nhau, do not only doanh nghiệp increase cường đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động mà còn phải quan tâm to công tác quản lý chi phí sản xuất. Quản lý kinh tế đảm bảo thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh ngày as phát triển and điều quan trọng is to manually bù đắp been toàn bộ chi phí sản xuất sản xuất and must have lãi. Muốn vậy, doanh nghiệp non tìm mọi biện pháp quản lý tốt for chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm.
Để làm điều be that, the nhà quản lý non thường xuyên nắm bắt one lượng thông tin kinh tế cần thiết. Các thông tin về thị trường and other information in nội bộ doanh nghiệp. Vì vậy, one of the following công cụ quản lý kinh tế quan trọng nhất of doanh nghiệp is công tác kế toán. Công tác kế toán has nhiệm vụ provide information one way kip thời chính xác đầy đủ số liệu cho nhà quản lý the. From its nhà quản lý will be given the quyết định phù hợp as sự phát triển sản xuất kinh doanh and yêu cầu quản trị in doanh nghiệp and  viết báo cáo thực tập
Công ty xi măng Hải Phòng luôn tìm mọi cách to đầu tư chiều sâu, lấy chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm làm phương châm hành động của mình. Sản phẩm của công ty has been khách hàng known and tín nhiệm in thị trường cả nước. Đóng góp one phần in sự thành công this of the company is công tác kế toán nói chung and kế toán chi phí giá thành and nói riêng. Trọng nhiều năm qua công ty was not Stop cố gắng in việc cải tiến phương pháp kế toán phù hợp for cơ chế quản lý hiện nay, phù hợp with việc đổi mới chế độ kế toán nói chung and kế toán chi phí giá thành nói riêng trở thành công cụ đắc lực than thì công tác This also mặt củng cố and hoàn thiện.
Trong quá trình tìm hiểu về mặt lý luận and execute tiễn tại công ty xi măng Hải Phòng, nhận thức been việc làm quan trọng of việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành and sản phẩm. Em đã đi sâu tìm hiểuvề lĩnh vực this and em selected the name for luận văn tốt nghiệp “Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất and tính giá thành sản phẩm tại công ty xi măng Hải Phòng”  làm thuê báo cáo tốt nghiệp
Luận văn chia làm 3 phần chính:
Phần I: Cơ sở lý luận of hạch toán chi phí sản xuất and tính giá thành sản phẩm in the doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất and tính giá thành of sản phẩm tại công ty xi măng Hải Phòng.
Phần III:. Một số kiến nghị Nhâm hoàn thiện công tác kế toán at công ty xi măng Hải Phòng
Vì thời gian and nhận thức còn hạn chế be bài viết của em còn nhiều thiếu xót. Em much mong được sự đóng góp phê bình of thầy cô giáo and other cô chú phòng kế toán in tài chính of the company to bài viết của em be hoàn thiện than. Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Thanh Quý, the thầy cô in khoa kế toán, the cô chú in phòng kế toán tài chính of công ty xi măng Hải Phòng was giúp đỡ em hoàn thiện than in bài viết this.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp of we have giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà we mới hoàn thành. Hy vọng with the following this document will help you in too its trình viết báo cáo thực tập cua mình

Báo cáo thực tập kế toán tại Công ty Dược đạt 9 điểm

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toánBáo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dược Phẩm Hoàng Hà

LỜI MỞ ĐẦU

Các sản phẩm y dược là một trong những nhu cầu thiết yếu trong đời sống của con người. Nó không chỉ đáp ứng được nhu cầu của xã hội mà còn tạo lập được nguồn thu lớn cho ngân sách. Các sản phẩm y dược của chúng ta hiện nay không chỉ bó hẹp trong phạm vi đất nước mà còn đang ngày càng mở rộng ra các thị trường quốc tế. Vì thế, ngành y, dược đang ngày càng chiếm giữ những vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.
Cùng với sự phát triển của đất nước, Công ty Dược Phẩm Hoàng Hà là một trong những doanh nghiệp thuộc ngành y, dược đã thực hiện tốt vai trò này. Cũng như các doanh nghiệp khác trong cả nước bên cạnh hướng đi đúng đắn, Công ty Dược phẩm Hoàng Hà còn cần phải làm tốt công tác hạch toán kế toán, nhất là công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Bởi vì giá thành có liên quan trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp, đồng thời phản ánh khá chính xác hiệu quả của việc quản lý và sử dụng chi phí trong kỳ. Nhận thức được điều đó nên trong thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại Công ty Dược phẩm Hoàng Hà, tôi đã đi sâu nghiên cứu tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp và đã chọn đề tài “Hoàn Thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Hà” làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp
Đề tài thực hiện ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo gồm ba phần :
Phần I: Tổng quan về Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Hà
Phần II: Thực trạng công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hà.
Phần III: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hà.
Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu học hỏi nhưng do thời gian nghiên cứu khảo sát không nhiều và kiến thức còn hạn chế nên bài viết này còn nhiều thiếu sót. Kính mong nhận được sự chỉ dẫn của các thầy cô giáo và ý kiến đóng góp chân thành của các bạn để Đề tài được hoàn chỉnh hơn.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Báo cáo thực tập kế toán chi phí sản xuất công ty xây dựng

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toánBáo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng Binh đoàn 11

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận vẫn luôn là mục tiêu cơ bản nhất của doanh nghiệp, nó chịu sự chi phối đến mọi hoạt động của doanh nghiệp. Bất kỳ doanh nghiệp cũng luôn tìm và thực thi những giải pháp nhằm hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Nhưng để làm được điều này thì không hề đơn giản, nó đòi hỏi phải tìm được hướng đi đúng cho doanh nghiệp của mình và một chế độ kế toán hợp lý. Việc hạch toán chi phí để tính giá thành sản phẩm quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc tăng hay giảm chi phí sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu kinh tế khác.
Thấy rõ tầm quan trọng trên cùng với quá trình học tại trường, em đã tập trung phân tích và nghiên cứu đề tài:
“Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng Binh đoàn 11” làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chuyên đề chia thành 3 phần như sau:
Phần I: Lý luận chuyên về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng, xây lắp.
Phần II: Tình hình thực tế kế toán chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp xây lắp – Binh đoàn 11.
Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng – Binh đoàn 11.
Vì thời gian và trình độ có hạn nên trong quá trình viết chuyên đề, em không tránh khỏi những thiếu sót, em mong thầy cô góp ý để chuyên đề được hoàn thiện hơn. Đồng thời em xin cảm ơn cô Lê Thị Bình đã giúp em hoàn thành bản chuyên đề này.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình