Sự hài lòng của nhân viên tại Công ty Điện tử chạy SPSS

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh như sau:

đề tài làm báo cáo thực tập quản trị kinh doanh
đề tài làm báo cáo thực tập quản trị kinh doanh

Sự hài lòng của nhân viên tại Công ty Điện tử Z755 có chạy SPSS (bài mẫu trường đại học công nghiệp TP 2014)

Trích:

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Nguồn nhân lực là nguồn lực sống. Giá trị của con người đối với xã hội chủ yếu được thể hiện ở năng lực lao động của họ. Mà năng lực lao động không thể tồn tại độc lập ngoài một cơ thể khỏe mạnh, do đó một con người có năng lực nghề nghiệp mà doanh nghiệp cần, phải có một cơ thể khỏe mạnh, có tinh thần chủ động làm việc và ý thức sáng tạo, có khả năng thích ứng với môi trường tổ chức và văn hóa doanh nghiệp. Đó chính là nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp.

Quản trị nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay không chỉ đơn thuần là việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến con người, mà cần được xem như một chiến lược phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào trong môi trường cạnh tranh và hội nhập. Quản trị nguồn nhân lực hiện đại không cho phép người chủ doanh nghiệp xem lao động chỉ là yếu tố chi phí đầu vào, không thể xem mối quan hệ với người lao động chỉ là mối quan hệ thuê mướn. Họ cần phải nhận thức rằng con người là vốn quí giá nhất trong tổ chức của mình, là nguồn lực cần được đầu tư phát triển và có chiến lược duy trì nguồn nhân lực như là việc duy trì bất kỳ các mối quan hệ chiến lược khác của tổ chức vì quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Trong bối cảnh luật Đầu tư và luật Doanh nghiệp được nhà nước ban hành trong tháng 12/2005 với nhiều điều khoản thông thoáng, thuận lợi cho môi trường đầu tư và kinh doanh, có hiệu lực từ  01/07/2006 thì các tổ chức đầu tư và các Doanh Nghiệp trong nước, quốc tế đang và sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên đất nước ta cả về quy mô và số lượng. Nhất là sau khi Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị APEC 14 (2006) và trở thành thành viên chính thức của WTO, Việt Nam càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, các công ty nước ngoài và các tập đoàn kinh tế đa quốc gia. Tình hình đó dẫn tới “ cuộc chiến “ giành giựt nhân sự giỏi, lao động tay nghề cao giữa các doanh nghiệp. Đó cũng là cơ sở phát sinh sự chuyển dịch lao động không chỉ ở các doanh nghiệp mà còn cả trong lực lượng công chức nhà nước.

Chỉ trong một thời gian ngắn, hầu hết các sở ngành trên địa bàn Tp.HCM nói riêng đều phải đối mặt với hàng loạt những cuộc “ra đi” của các cán bộ công chức trong đó có không ít người sẵn sàng từ bỏ những vị trí chủ chốt ở các cơ quan công quyền để ra làm những công việc khác

Là một công ty trực thuộc Bộ Quốc Phòng và có lịch sử hình thành lâu đời. Công ty TNHH một thành viên Thông tin Điện tử Z755 đang từng bước khẳng định chính mình. Nhân sự đóng góp một phần không nhỏ trong thành công đó, nó đã giúp cho công ty vượt qua khỏi khó khăn thởi kỳ đổi mới và vươn lên, đây là lực lượng nòng cốt và chủ lực giúp họ phát triển trong tương lai, điều gì khiến họ cống hết mình gắn bó lâu dài với công ty. Đề tài được thực hiện nhằm mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên tại Công ty TNHH một thành viên Thông tin Điện tử Z755 với các mục tiêu cơ bản sau:

Thứ nhất, tìm hiểu theo từng nhân tố, khía cạnh của sự hài lòng của nhân viên.

Thứ hai, xây dựng và kiểm định các thang đo từng nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên

Thứ ba, xác định độ mạnh của các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Nhận thức được tầm quan trọng của sự hài lòng của nhân viên đến hoạt động kinh doanh của Công ty, bài báo cáo được thực hiện nhằm:

– Tìm hiểu, phân tích và đánh giá tình hình thực tiễn của sự hài lòng của nhân viên tại Công ty TNHH một thành viên Thông tin Điện tử Z755

– Nghiên cứu, tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của nhân viên tại Công ty

– Phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp và đề xuất góp phần nâng cao sự hài lòng của nhân viên tại Công ty.

1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiênn cứ là toàn bộ công nhân viện đang lao động trực tiếp tại công ty, sự hài lòng của nhân viên và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên. Thông qua việc thu thập thong tin sơ cấp từ công nhân viên, ta sẽ biết được yếu tố nào ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng của nhân viên, cùng với việc thu thập các thông tin thứ cấp để đưa ra các biện pháp phù hợp để đáp ứng nhu cầu của nhân viên một cách phù hợp nhất. Do thời gian gấp rút nên bài báo cáo sẽ tập trung nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của nhân viên tại một số phòng ban, bộ phận.

1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Phạm vi không gian:  Báo cáo được nghiên cứu tại Công ty TNHH một thành viên Thông tin Điện tử Z755 địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Cu thể:

8 phòng ban chính làm công việc giấy tờ và 2 xí nghiệp sản xuất

3 phòng ban phụ thuộc phòng trung tâm thương mai dịch vụ của công ty

Việc xác định nhu cầu của người lao động sẽ được giới hạn trong phạm vi các nhu cầu được thực hiện tại nơi làm việc.

Việc khảo sát sự thỏa mãn của nhân viên sẽ chỉ giới hạn trong phạm vi các vấn đề liên quan tới công việc

Phạm vi thời gian: Báo cáo được nghiên cứu trong khoảng thời gian từ năm 2013

1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp thu thập số thông tin: tôi tiến hành thu thập các số liệu, thông tin từ các bài báo cáo, luận văn khoa học về lĩnh vực nhân sự, cụ thể là mức độ hài lòng của nhân viên, sự thõa mãn công việc hoặc sự trung thành của nhân viên. Ngoài ra, em còn tìm hiểu các thông tin liên quan thông qua internet, sách báo và có chĩnh sữa để phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

Phương pháp điều tra, khảo sát:

Phương pháp thảo luận: trao đổi ý kiến với giáo viên hướng dẫn để có hướng đi chính xác và xác định vấn đề nghiên cứu

Phương pháp khảo sát: sử dụng bảng câu hỏi khảo sát có sẵn để có thể tiến hành khảo sát nhân viên một cách dễ dàng và thuận lợi. Ngoài ra còn sử dụng thang đo Liker để đo giá trị của các yếu tố

Phương pháp chọn mẫu: sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên có định trước, điều nay sẽ làm cho việc khảo sát phù hợp và khách quan hơn

Sauk hi thu thập số liệu xong ta sẽ tiến hành phân tích các số liệu đó bằng chương trình thống kê SPSS, đây là một chương trình khá hữu ích về công tác phân tích số liệu điều tra về một sự vật, hiện tượng nào đó được nghiên cứu. Trong bài báo cáo này, tôi sẽ sử dụng các chức năng của SPSS như sau:

Tần suất

Thống kê mô tả

Giá trị trung bình

Hệ số Cronbach’s Alpha

Phân tích nhân tố EFA .

Kiểm định ANOVA

Thiết lập phương trình hồi quy

1.6 CẤU TRÚC BÀI BÁO CÁO

Chương 1: Tổng quan về đề tài

Trong chương này giới thiệu lí do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, cấu trúc báo cáo

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Tìm hiểu các khái niệm liên quan đến sự hài lòng của nhân viên, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng, các lí thuyết của những nhà khoa học

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Trình bày tiến trình nghiên cứu, sau đó đưa ra mô hình nghiên cứu đề xuất dựa trên Chương 2. Trình bày về các phương pháp nghiên cứu trong bài báo cáo.

Chương 4: Thực trạng về sự hài lòng của nhân viên tại Công ty TNHH một thành viên Thông tin Điện tử Z755

Trình bày kết quả nghiên cứu thông tin thứ cấp và sơ cấp, kiểm định hệ số cronback alpha, phân tích nhân tố EFA, kiểm định ANOVA, mô hình hồi qui và thống kê mô tả.

Chương 5: Kết luận, giải pháp và kiến nghị nâng cao sự hài lòng của nhân viên tại Công ty TNHH một thành viên Thông tin Điện Z755

Trình bày định hướng phát triển trong tương lai, giải pháp để nâng cao sự hài lòng của nhân viên

DOWLOAD TẠI ĐÂY

Nghiên cứu sự hài lòng của KH tại ngân hàng ACB- SPSS

Luận văn nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ tại ngân hàng ACB – TPHCM chạy SPSS, đây là kết quả nghiên cứu được hoàn thành vào 2014 của nhóm cho 1 bạn học tại ĐH Tôn Đức Thắng, hi vọng giúp ích cho các bạn hoàn tất chuyên đề luận văn của mình.

Nghiên cứu và đánh giá mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại các Ngân hàng là việc làm rất có ý nghĩa nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của các Ngân hàng ở Việt Nam trong thời gian tới, qua đó có được những biện pháp nhằm giữ khách hàng truyền thống, đồng thời thu hút được khách hàng mới.Trước tình hình đó, với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu đặc biệt quan tâm đến chất lượng dịch vụ khách hàng, nhất là việc tìm ra thêm nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ để thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng vì đó là một trong những điều kiện tiên quyết trong việc cạnh tranh giữa các thương mại cổ phần trong giai đọan hiện nay.
Vì vậy, tác giả đã chọn đề tài “ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH ” để làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình với mong muốn có thể hỗ trợ cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ tại ACB.

DOWNLOAD

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng tới dịch vụ nhà hàng chạy spss

Đề tài Báo cáo thực tập ngành nhà hàng – khách sạn chạy spss:  Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng tới chất lượng dịch vụ nhà hàng chạy phần mềm spss.

Xin trích đoạn trong bài làm:

1.5 Phương pháp nghiên cứu:

1.5.1Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu:

Dữ liệu sơ cấp:

Dữ liệu sơ cấp được lấy từ kết quả phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi phỏng vấn giữa người làm đề tài và những khách hàng đã sử dụng dịch vụ của nhà hàng.

Dữ liệu thứ cấp:

Tiến hành thu thập thông tin, tư liệu từ nhiều nguồn, nhiều lĩnh vực khác nhau như sách, báo, tạp chí, các trang web…để đảm bảo khối lượng thông tin đầy đủ và chính xác đáp ứng cho việc nghiên cứu.

Thu thập số liệu về tình hình kinh doanh nhà hàng tiệc cưới Nhơn Hòa nói riêng và trên thị trường trong nước nói chung. Lượng thông tin thu thập được phải có tính thời sự, có tính chính xác và độ tin cậy cao, từ đó có thể tạo cơ sở để đưa ra nhưng định hướng nhằm phát triển và đảm bảo cho các giải pháp được thực hiện một cách hợp lý nhất.

1.5.2 Phương pháp thảo luận

Tiến hành thảo luận nhóm cũng như thảo luận tay đôi để tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của nhà hàng, quy mô, hình thức hoạt động, số lượng khách hàng, giá cả, những thế mạnh cũng như yếu điểm của nhà hàng, tìm hiểu thói quen khi khách hàng đặt tiệc, quy trình thực hiện cũng như các yếu tố mà khách hàng quan tâm khi đặt tiệc và dự tiệc…

1.5.3 Phương pháp phân tích và tổng hợp:

Phương pháp này được dùng để đưa ra các dự báo về chỉ tiêu phát triển hay tình hình cơ cấu của thị trường nhà hàng, tiệc cưới trong tương lai. Phương pháp này thường được thực hiện dưa vào quy luật vận động của lĩnh vực nghiên cứu trong quá khứ, hiện tại để suy ra xu hướng vận động trong tương lai. Nó có thể được các nhà nghiên cứu thể hiện qua việc mô hình hóa bằng các biểu đồ toán học đơn giản.

1.5.4 Phương pháp chuyên gia:

Phương pháp này chỉ với mục đích là tham khảo ý kiến của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu đầu ngành về những định hướng phát triển, biện pháp cải tiến, giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Từ đó quyết định được biện pháp nào mang tính khả thi và có thể đảm bảo được hiệu quả do nó mang lại khi thực hiện.

  • Kết cấu đề tài

Đề tài thực hiện bao gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về đề tài

Chương 2: Cơ sở lý luận

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Phân tích thực trạng tại đơn vị thực tập

Chương 5: Giải pháp

DOWNLOAD

 

Báo cáo thực tập marketing công ty Trúc Điểm chạy SPSS

Xử lý số liệu nghiên cứu: sử dụng phận mềm SPSS 11.5 để kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha, phân tích EFA, phân tích phương sai (oneway Anova), min, max, sth.

CHƯƠNG 1: LỜI MỞ ĐẦU

1.1  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Hiện nay, thì hầu hết các doanh nghiệp đều phải đối mặt với môi trường tự do cạnh tranh trong cơ chế đầy biến động, phức tạp và chưa ổn định. Một trong những thế mạnh của doanh nghiệp ngày nay phải kể đến sự đóng góp của hoạt động Marketing, đóng vai trò then chốt trong việc kết nối giữa nhà cung ứng và người tiêu thụ.

Việc xây dựng chiến lược Marketing nhằm định hướng cho doanh nghiệp, tránh tình trạng bị động khi môi trường kinh doanh thay đổi làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì chiến lược Marketing có vai trò quan trọng, nó có ảnh hưởng đến phương hướng hoạt động, đến sự thành bại của doanh nghiệp trong cả một giai đoạn, thời kỳ… cho nên những nhà xây dựng chiến lược Marketing của doanh nghiệp không những giỏi về chuyên môn, nắm bắt một cách đầy đủ, chính xác thông tin về hoạt động của doanh nghiệp mà còn phải là những người am hiểu về thị trường, có tầm nhìn xa và bao quát, đặc biệt là phải có một tư duy sáng tạo cao trong xây dựng chiến lược.

Xuất phát từ nhận thức trên, sau thời gian thực tập tốt nghiệp với sự hướng dẫn tận tình của cô và toàn bộ nhân viên công ty đã giúp tôi viết bài báo cáo thực tâp marketing:

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả Marketing tại công ty TNHH  Kiến Trúc Điểm”

1.2  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Trên cơ sở nhận thức về chuyên ngành marketing, cùng với phương pháp tiếp cận khoa học, từ đó rút ra được ưu nhược điểm, hạn chế và đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả Marketing của công ty.

1.3  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Sẽ khảo sát trực tiếp những khách hàng đã sử dụng dịch vụ của công ty TNHH Kiến Trúc Điểm tại khu vực TP.HCM

1.4  PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Do năng lực còn hạn chế của bản thân nên không nghiên cứu bao quát tổng thể hết toàn bộ mọi hoạt động marketing của công ty mà chỉ tập trung nghiên cứu một cách tổng quát về thực trạng 4P của công ty.

1.5  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Quá trình nghiên cứu được thực hiện trong ba giai đoạn:

Nghiên cứu sơ bộ: sử dụng phương pháp định tính. Thảo luận nhóm để điều chỉnh và bổ sung thang đo chất lượng dịch vụ .

Nghiên cứu chính thức: sử dụng phương pháp định lượng bằng cách lập ra bảng câu hỏi khảo sát với kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp nhằm kiểm định thang đo và xác định yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự  hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại công ty Archimarks

Xử lý số liệu nghiên cứu: sử dụng phận mềm SPSS 11.5 để kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha, phân tích EFA, phân tích phương sai (oneway Anova), min, max, sth.

1.6  KẾT CẤU

Ngoài phần mục lục, danh mục sơ đồ, biểu đồ, bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo cùng với phần phụ lục, nội dung của bài báo cáo thực tập gồm có 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu.

Chương 2: Cơ sở lý luận về Marketing.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.

Chương 4: Phân tích thực trạng hoạt động Marketing tại công ty Kiến Trúc Điểm

Chương 5: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty Kiến Trúc Điểm thời gian tới

 

 DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Ngoài ra còn có đề tài tải SPSS:Sự hài lòng của nhân viên tại Công ty Điện tử chạy SPSS

 

Báo cáo thực tập kênh phân phối chạy spss

Lời mở đầu của bài báo cáo: kênh phân phối chạy chương trình SPSS

1.      Lý do chọn đề tài: Thiết lập được một hệ thống kênh phân phối hiệu quả là doanh nghiệp đã có được lợi thế cạnh tranh dài hạn trên thị trường.Khi nhu cầu tiêu dùng thay đổi đó cũng là cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp.Thời điểm hiện nay là cơ hội cho các doanh nghiệp dám nghĩ dám làm, dám đột phá để xây dựng con đường riêng cho mình.Các doanh nghiệp phải biết khai thác tối đa những lợi thế của mình về tài chính, nguồn lực, công nghệ…Thị trường rất nhiều hàng hóa có những tính năng tương tự nhau để cho khách hàng lựa chọn .Lựa chọn của người tiêu dùng hiện nay không chỉ hướng tới giá cả, chất lượng mà còn xem trọng sự tiện lợi và dễ mua, tức là đang hướng tới vấn đề phân phối của nhà sản xuất.Chính vì vậy mà mỗi doanh nghiệp cần thiết kế và quản lý kênh phân phối phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.Có một hệ thống phân phối hoàn chỉnh giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh với các đối thủ khác và doanh nghiệp sẽ chắc chắn có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Chính vì tầm quan trọng của kênh phân phối nên em quyết định chọn đề tài làm báo cáo thực tậpTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH SX –TM–DV VIỆT THIÊN”. Để xem xét và đánh giá hoạt động kênh phân phối của công ty Việt Thiên đồng thời đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Việt Thiên để duy trì và hoạt động tốt hơn cho tương lai.

2.      Mục tiêu nghiên cứu:

·        Đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống phân phối của công ty TNHH SX-TM-DV VIỆT THIÊN trong thời gian vừa qua.

·        Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty thông qua hệ thống kênh phân phối.

·        Tìm ra các giải pháp để hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối cho công ty và tăng khả năng cung ứng sản phẩm của công ty cho khách hàng đáp ứng nhu cầu thị trường và kinh doanh hiệu quả.

3.      Đối tượng nghiên cứu:Nghiên cứu về tổ chức hoạt động kênh phân phối mà công ty TNHH SX-TM-DV Việt Thiên đang áp dụng cho hoạt động kinh doanh của công ty.

4.      Pham vi nghiên cứu:Trong phạm vi Tp.HCM

5.      Phương pháp nghiên cứu:Để thực hiện đề tài này em đã sử dụng những phương pháp sau:

– Phương pháp phân tích tổng hợp, sử dụng số liệu để so sánh đối chiếu kết hợp với sơ đồ, biểu đồ, bảng biểu thu thập từ nhiều nguồn khác nhau để rút ra nhận xét và đánh giá.

– Phương pháp thống kê mô tả, điều tra khảo sát bằng bảng câu hỏi kết hợp xử lý SPSS.

6.     Kết cấu đề tài báo cáo thực tập :Gồm 5 chương.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

CHƯƠNG 2: CƠ SỎ LÝ LUẬN

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀNG THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CHO CÔNG TY TNHH SX-TM-DV VIỆT THIÊN

 

TẢI TÀI ĐỀ CƯƠNG VÀ TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Báo cáo thực tập quản trị chiến lược chạy mô hình spss

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
1.1. Ý nghĩa và khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược
1.1.1. Ý nghĩa:
Nền kinh tế thị trường, xu hướng quốc tế hóa hoạt động kinh doanh, và môi
trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt hiện nay đang từng bước đẩy lùi tư duy
chờ vận may trong hoạt động kinh doanh. Thay vào đó, sự thành công chỉ đến
với những ai có trí tuệ, biết vận dụng những kiến thức về chuyên môn, kiến thức
về quản trị, hoạch định và quản trị chiến lược một cách rõ ràng.
Hiểu được chiến lược và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn hoạt động sản
xuất kinh doanh đòi hỏi các nhà quản trị, những người chủ doanh nghiệp phải
hiểu rõ, có sự nghiên cứu thấu đáo các khái niệm truyền thống và hiện đại về
chiến lược và quản trị chiến lược.
1.1.2. Khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược
Khái niệm về chiến lược, quản trị chiến lược được rất nhiều tài liệu đề cập
và được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau, trong luận văn này tôi chỉ đề cập
đến những khái niệm phổ biến và dễ tiếp cận nhất.
1.1.2.1. Khái niệm về chiến lược
– Theo Fred David, chiến lược là những phương tiện đạt tới những mục tiêu
dài hạn. Chiến lược kinh doanh có thể gồm có: phát triển về lãnh thổ, đa dạng
hóa hoạt động, sở hữu hàng hóa, phát triển sản phẩm, thâm nhập thị trường,
giảm chi phí, thanh lý và liên doanh.
– Theo Michael Porter, chi?n lược là việc tạo ra vị th? độc đáo và có giá trị
bao gồm sự khác biệt hóa (differentiation), sự lựa chọn mang tính đánh đổi
nhằm tập trung nhất các nguồn lực (focus) để từ đó tạo ra ưu thế cho doanh
nghiệp.
– Theo John I Thompson, chiến lược là sự kết hợp các nguồn lực, môi
trường và các giá trị cần đạt được.
– Theo William J. Glueck, chiến lược là một kế hoạch mang tính thống
nhất, tính toàn diện và tính phối hợp được thiết kế để đảm bảo rằng các mục tiêu
cơ bản của doanh nghiệp sẽ được thực hiện.
– Theo tác giả luận văn, chiến lược là một hệ thống những biện pháp và
phương thức mang tính đồng nhất mang tính dài hạn mà một doanh nghiệp cố
gắng thực hiện để có được sự khác biệt rõ ràng hơn hẳn đối thủ cạnh tranh nhằm
đạt một mục tiêu cụ thể đã hoạch định.
1.1.2.2. Khái niệm về quản trị chiến lược
– Theo Alfred Chandler, quản trị chiến lược là tiến trình xác định các mục
tiêu cơ bản dài hạn của doanh nghiệp, lựa chọn cách thức hoặc phương hướng
hành động và phân bố tài nguyên thiết yếu để thực hiện các mục tiêu đó.
– Theo John Pearce và Richard B. Robinson, quản trị chiến lược là một hệ
thống các quyết định và hành động để hình thành và thực hiện các kế hoạch
nhằm đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.
– Theo tác giả, quản trị chiến lược là một quá trình mang tính hệ thống từ
việc xây dựng chiến lược, triển khai chiến lược, kiểm soát đánh giá chiến lược
nhằm đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra.
1.2. Các loại chiến lược

 Tải tại đây 

Báo cáo thực tập bán hàng du lịch chạy mô hình spss.

Đây là 1 bài minh cũng dành nhiều tâm huyết nhé các bạn, có file chạy SPSS cho các bạn luôn nhé: Một số giải pháp nâng cao hoạt động bán hàng nhằm thu hút khách đoàn tại công ty vietravel từ nay đến 2020 

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

Lý do chọn đề tài

Du lịch là một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sông kinh tế xã hội và trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia. Hoạt động kinh doanh lữ hành là đặc thù của ngành du lịch. Mỗi quốc gia muôn phát triển ngành công nghiệp du lịch không thể thiếu hệ thông các công ty lữ hành hùng mạnh tham gia hoạt động kinh doanh trên thị trường

Hàng năm trên thế giới có hàng trăm triệu người đi du lịch và xu hướng này ngày càng gia tăng. Theo đánh giá của Tổ Chức Du Lịch Thế Giới(WTO), trong những năm tới, viễn cảnh của ngành du lịch toàn cầu nhìn chung rất khả quan. WTO đã dự báo đến năm 2015, lượng khách du lịch quốc tế trên thế giới sẽ đạt gần 01 tỷ lượt người, thu nhập xã hội từ du lịch đạt khoảng 900 tỷ USD và sẽ tạo thêm khoảng 150 triệu chỗ làm trực tiếp, chủ yếu là khu vực Châu Á. Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia.

Trong xu thế quốc tế toàn cầu hóa thì ngành kinh tế du lịch giữ vai trò đặc biệt quan trọng cho thu nhập nền kinh tế quốc dân. Phát triển du lịch là điều kiện tốt để thực hiện xuất khẩu tại chỗ, thu nhiều nguồn ngoại tệ về cho đất nước, giải quyết nạn thất nghiệp có xu hướng gia tăng, khai thác các nguồn lao động dư thừa, thúc đẩy cho các ngành kinh tế khác phát triển

Công ty Du lịch Vietravel là một hãng lữ hành quốc tế tuy chỉ mới hình thành đúng 18 năm nhưng đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của ngành du lịch Thành phô HCM nói riêng và ngành du lịch nước nhà nói chung.

Qua thời gian thực tập tại Công ty Du lịch Vietravel với mong muôn phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa và quổc tế tại Công ty và thoả mãn tôi đa nhu cầu du lịch cho khách, tôi quyết định chọn đề tài “Một số giải pháp nâng cao hoạt động bán hàng nhằm thu hút khách đoàn tại công ty vietravel từ nay đến 2020 “ làm khóa luận tốt nghiệp của mình.

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu qủa kinh doanh lữ hành, thu hút khách đoàn của Công ty Du lịch Vietravel. Để đạt được các mục tiêu trên, đề tài xác định các nhiệm vụ cần nghiên cứu:

– Hệ thống hoá một số lý luận về hiệu quả kinh doanh lữ hành

– Khảo sát, đánh giá thực trạng về hiệu quả kinh doanh lữ hành khách đoàn tại Công ty Du lịch Vietravel trong thời gian qua, từ đó rút ra được những kết luận về thực trạng.

– Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành khách đoàn của Công ty Du lịch Vietravel .

Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu về vấn đề hiệu quả kinh doanh lữ hành khách đoàn. Cụ thể là nghiên cứu các quan niệm về hiệu quả kinh doanh lữ hành, khách đoàn, các nguồn lực kinh doanh và đưa ra các giải pháp khắc phục

.Phạm vi nghiên cứu

– Không gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu tại Công ty Du lịch Vietravel

– Thời gian nghiên cứu: Các số liệu khảo sát thực tế được thu thập trong 3 năm 2011-2013, đề xuất giải pháp cho năm 2015 và những năm tiếp theo.

Phương pháp nghiên cứu

– Đề tài sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, xây dựng các giả thiết để tiến hành thử nghiệm thống kê dựa trên các lý luận chung từ các tài liệu tham khảo xung quanh môn học marketing, sách, báo chí, website và từ phía các phòng ban đơn vị của công ty.

– Để có thể hoàn thành tốt, bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này không chỉ dựa trên các cơ sở lý thuyết mà còn dựa trên quá trình tiếp cận thực tế thông qua các giai đoạn thực tập và làm việc tại đơn vị.

– Phương pháp khảo sát thực tế và phân tích kết hợp với tư duy lôgic, các phương pháp có tính liên ngành như điều tra, tổng hợp, thống kê, so sánh và những phương pháp khoa học chung như mô hình hóa các quy trình, cơ cấu tổ chức… để nghiên cứu các khía cạnh chính của vấn đề nhằm gắn lý luận với thực tế, để đề tài nghiên cứu sẽ trở nên hữu ích, không xa rời thực tế, có thể áp dụng ngay cho doanh nghiệp.

Kết cấu đề tài

Đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Một số lý luận cơ bản về hoạt động bán hàng

Chương 2: Thực trạng hoạt đông bán hàng nhằm thu hút khách đoàn tại công ty Vietravel

Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động bán hàng nhằm thu hút khach đoàn tại công ty Vietravel từ nay đến năm 2020

 

ĐỀ XEM NỘI DUNG CÁC BẠN CLICK ĐÂY

Báo cáo thực tập QTKD bán hàng có chạy spss hay

Xin giới thiệu tới các bạn bài báo cáo thực tập bán hàng với đề tài:Nghiên cứu hoạt động bán hàng ở  Công ty  Tâm Phúc

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.      Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh kinh tế thị trường thì mỗi hoạt động kinh tế đều gặp các đối thủ cạnh tranh. Tuỳ vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp mà có các đối thủ cạnh tranh khác nhau. Đối với doanh nghiệp thương mại như Công ty vải Tâm Phúc thì các đối thủ cạnh tranh là những đơn vị kinh doanh cùng mặt hàng. Sự cạnh tranh diễn ra chủ yếu ở khâu tạo nguồn hàng và bán hàng, trong đó khâu bán hàng diễn ra chủ yếu. Bởi vì bán hàng là khâu cuối cùng của chu kỳ kinh doanh là chức năng chủ yếu của doanh nghiệp thương mại. Bán hàng là khâu nghiệp vụ nhằm tạo ra những kết quả cụ thể để giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu như: Doanh số, thị phần và lợi nhuận. Chính vì vậy, bán hàng không chỉ liên quan mà còn chi phối các hoạt động chức năng khác như, tài chính, cung ứng hàng hoá và marketing…

Ngày nay, trong nền kinh tế hiện đại đầy những mối quan hệ kinh tế phức tạp, liên tục biến động; marketing được coi là công cụ hữu ích và hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Hầu như, mọi nhà doanh nghiệp thành đạt trên thế giới đều cố gắng học hỏi để hiểu và nắm vững bản chất của marketing từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp với đặc điểm riêng của doanh nghiệp, tạo điều kiện, nền tảng căn bản để quản lý doanh nghiệp bền vững. Trong môi trường hoạt động kinh tế, dưới sự trợ giúp của khoa học, công nghệ hiện đại thì hoạt động marketing trở thành một trong những khâu then chốt quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp.

Các hoạt động bán hàng giúp các quyết định trong sản xuất kinh doanh có cơ sở vững chắc hơn, doanh nghiệp có điều kiện và thông tin đầy đủ hơn nhằm thoả mãn mọi yêu cầu của khách hàng. Marketing xác định rõ phải sản xuất cái gì? Khối lượng bao nhiêu? Sản phẩm có đặc điểm như thế nào? Cần sử dụng nguyên liệu gì? Giá bán bao nhiêu?

Trong cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì thực sự Công ty vải Tâm Phúc đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Do đó bán hàng là vấn đề sống còn của Công ty. Thấy được tầm quan trọng của hoạt động bán hàng cho nên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:

“Nghiên cứu hoạt động bán hàng ở  Công ty Tâm Phúc”

2.      Mục đích nghiên cứu của đề tài

–         Nghiên cứu cơ sở lý luận làm nền tảng phân tích tình hình thực tiễn

–         Nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn của công ty

–         Dựa trên cơ sở lý luận và phân tích tình hình thực tiễn của công ty để nhằm đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Tâm Phúc trong điều kiện Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức WTO và thế giới vừa trải qua giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu.

3.      Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
a.      Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là việc nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng  nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm vải của công ty.

b.      Phạm vi nghiên cứu

– Về không gian: Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty Tâm Phúc gồm thị trường truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh và những thị trường mới, thị trường tiềm năng tại các tỉnh lân cận mà công ty có thể thâm nhập và mở rộng.

– Về thời gian: Nghiên cứu hoạt động bán hàng của công ty Tâm Phúc trong giai đoạn 2011 – 2013 và mục tiêu, giải pháp nhằm  nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của công ty đến năm 2015.

4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
Để có thể nhận thức đúng, khách quan được tình hình kinh doanh thực tế lĩnh vực nội thất, từ đó có thể đề ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng sát với thực tế thì:

– Đề tài sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, xây dựng các giả thiết để tiến hành thử nghiệm thống kê dựa trên các lý luận chung từ các tài liệu tham khảo xung quanh môn học bán hàng, sách, báo chí, website và từ phía các phòng ban đơn vị của công ty.

– Để có thể hoàn thành tốt, bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này không chỉ dựa trên các cơ sở lý thuyết mà còn dựa trên quá trình tiếp cận thực tế thông qua các giai đoạn thực tập và làm việc tại đơn vị.

– Phương pháp khảo sát thực tế và phân tích kết hợp với tư duy lôgic, các phương pháp có tính liên ngành như điều tra, tổng hợp, thống kê, so sánh và những phương pháp khoa học chung như mô hình hóa các quy trình, cơ cấu tổ chức… để nghiên cứu các khía cạnh chính của vấn đề nhằm gắn lý luận với thực tế, để đề tài nghiên cứu sẽ trở nên hữu ích, không xa rời thực tế, có thể áp dụng ngay cho doanh nghiệp.

5. Kết cấu của đề tài
Đề tài thực tập bao gồm 5 chương:

Chương 1 :  Giới thiệu đề tài.

Chương 2 : Cơ sở lý luận về bán hàng

Chương 3 : Qui trình thực hiện đề tài

Chương 4 : Trình bày kết quả thực hiện đề tài.

Chương 5 : Đề xuất giải pháp cho công ty Tâm Phúc

TÀI TÀI LIỆU CÁC BẠN CLICK ĐÂY