Phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Vietcombank

thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn đề tài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng  Phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương

Trích:                                                         lời nói ĐẦU

Along with sự phát triển nền kinh tế of thế giới, the quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa dịch vụ each bước phát triển cả về số lượng and chất lượng. Do that, đòi hỏi must have the following phương tiện thanh toán mới đảm bảo tính một toàn, nhanh chóng, hiệu quả. Thêm vào that, thế kỷ XX là thế kỷ mà khoa học công nghệ have the following bước tiến beyond bậc, đặc biệt is công nghệ thông tin. Kết hợp which this, the ngân hàng thương mại was given name loại hình dịch vụ thanh toán mới, which is thẻ ngân hàng.
Thẻ ngân hàng xuất hiện is sự kết hợp of khoa học kỹ thuật với công nghệ quản lý ngân hàng . Sự ra đời of thẻ is one bước tiến beyond bậc in hoạt động thanh toán thông qua ngân hàng. Thẻ ngân hàng have the following characteristics of a phương tiện thanh toán hoàn hảo:
– For khách hàng, thẻ đáp ứng been về tính một toàn cao, capabilities thanh toán nhanh, xác chính.
– For the ngân hàng, thẻ góp phần Diminished áp lực tiền mặt, increase capabilities huy động Cap phục vụ cho yêu cầu mở rộng hoạt động tín dụng, increase lợi nhuận nhờ khoản phí sử dụng thẻ.
Chính nhờ those ưu điểm trên mà thẻ ngân hàng was nhanh chóng trở thành one phương tiện thanh toán thông dụng at the nước phát triển also trên thế giới.
Ở Việt Nam, nền kinh tế ngày one phát triển, đời sống người dân ngày as nâng cao, thêm vào which is xu thế hội nhập phát triển with the nền kinh tế thế giới, việc xuất hiện of a phương tiện thanh toán mới is much cần thiết. Nắm bắt được nhu cầu this, from which năm 90, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam was chủ trương supplied dịch vụ thẻ vào ứng dụng tại Việt Nam. Sau gan 15 năm hoạt động in lĩnh vực this, thu Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam has been the following thành tựu nhất định. But bên cạnh then still does not those ít khó khăn hạn chế for you can phát triển dịch vụ thẻ trở be phổ biến ở Việt Nam. Nhận thức been vấn đề this, sau quá trình tìm hiểu về hoạt động thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương, em selection đề tài “Phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội” làm đề tài cho báo cáo thực tập tài chính ngân hàng of mình. Đề tài been chia làm 3 chương: Chương 1: Lý luận cơ bản về hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội (VCB HN) Chương 3: Phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội in the time to

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY