Nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Hải Phòng

Thuctaptotnghiep.net xin chia se các bạn bài báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn Nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Hải Phòng 

LỜI Nơi Đâu

Thực tế was chứng Minh rằng trong qua năm, du lịch Việt Nam hiện có sự tăng trưởng nhanh, mỗi bước nâng cao hình ảnh và VI của mình trên thương trường du lịch trong khu vực và tế quốc, đồng thời khẳng định trò vai và
vị trí của nó trong nền kinh tế quốc dân.Theo số liệu thống kê của Tổng cục du lịch Việt Nam năm 2013, vực du lịch đã thu hut được 7,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, khách nội địa đạt 35 triệu , tong thu du lịch đạt 200.000 tỉ
đồng .. Hoạt động du lịch đã tích cực góp phần vào sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa đất nước và tiến trình hội nhập kinh tếquốc tế, thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hoá, đa dạng hoá của Đảng và Nhà nước.
Kinh doanh khách sạn là một mắt xích quan trọng trong chiến lượcphát triển du lịch của đất nước, là sự kết hợp hài hoà của nhiều nghiệp vụchuyên sâu như: kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh dịch vụ lưu trú và kinh doanh các dịch vụ bổ sung. Trọng tất cả các nghiệp vụ kinh doanh đòihỏi của nhà quản lý không bao giờ cho phép quá coi trọng nghiệp vụ nàyvà coi nhẹ nghiệp vụ kia, mà phải BIET kết hợp chặt ché, đồng bộ nham tạo thành một hệ thống dịch vụ thống nhất, toàn diện và bổ trợ cho nhau. Tuy nhiên, trong hoạt động kinh doanh khách sạn thì hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống luôn được các nhà quản lý quan tâm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến “cuộc sống” của khách trong khách sạn, chất lượng phục vụ, đồng Thới nó mang lại uy tín, sức thu hút và một nguồn doanh thu lớn cho khách sạn.
Song, vấn đề đặt ra với các nhà quản lý là làm sao phải kinh doanh một cách hiệu quả bạn cao nhất. Trọng thời kỳ thực hiện cơ chế tập trung bao cấp trước đây, hạch toán kinh tế chỉ mang hình thức bởi người ta chủ yếu quan tâm đến Kết quả còn nguyên tắc hiệu quả thì không được coi trọng thực hiện. Nhưng trong điều kiện kinh tế thị trường, trước sức cạnh tranh ngày càng gắt gay và quyết liệt thì đòi hỏi các nhà quản lý không chỉ tâm quan đến Kết quả mà quan trọng hơn là quan tâm không để only tiêu hiệu quả và hơn thế nữa là chỉ tiêu về năng suất và chất lượng của tất cả các hoạt động. Theo qui luật tất yếu của thị trường thì doanh nghiệp nào hoạt động trì Tre, kém hiệu quả sẽ tự mình đi đến chỗ phá sản, nhượng chỗ cho các doanh nghiệp năng động hơn biết thích trận cơ chế thị trường, biết khai thác sử dụng nguồn lực kinh doanh một cách có hiệu quả …. Vì vậy, việc đánh giá đúng thực trạng và tìm ra giải pháp Nhâm nâng cao hiệu quả kinh doanh của dịch vụ ăn uống trong khách sạn đã, đang và sẽ luôn luôn là vấn đề hết sức khó khăn, phức tạp nhưng cũng dẫn rất hấp , thu hút sự quan tâm của tất cả các nhà quản lý, các học giả kinh tế du lịch.
Xuất phát từ ý nghĩa to lớn đó, trong 4 năm học đại học và từ thực tiễn của quá trình thực tập tại Khách sạn Monaco hải Phòng , em đã manh dan chọn đề tài: “Tìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải. Phòng” làm đề tài tốt nghiệp
2.Mục đích nghiên cứu
– Hệ thống hoá cơ sở lý luận về khách sạn, kinh doanh khách sạn, hiệu quả kinh doanh và hiệu quả kinh doanh khách sạn, hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khách sạn, để từ cócái nhìn tổng quát về những vấn đề này.
– Đánh giá đúng thực trạng kinh doanh dịch vụ ăn uống Kháchsạn tại Monaco Hải Phòng, chú trọng về hiệu quả kinh doanh dịch vụăn uống, trao giải pháp sau đây vì vậy một số kiến nghị Nhâm  nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Khách sạnMonaco Hải Phòng trong thời gian tới.
3.Phương pháp nghiên và phạm vi nghiên cứu
Khoá luận sẽ được hiển thị dựa trên các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: phương pháp nghiên cứu lý luận kết hợp với quan sát tìm hiểuvà khảo sát thực tế; phương pháp thu thập và xử lý thông tin; phương pháp thống kê phân
tích và tong hop.
4. Phạm vi nghiên cứu
– Nghiên toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống tạiKhách sạn Monaco Hải Phòng trên của mặt: cơ sở vật chất kỹ Thừa tphục vụ kinh doanh dịch vụ ăn uống, động lao và tổ chức laođộng trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, loại
hình sản phẩmtrong kinh doanh dịch vụ ăn uống.
* Thời gian nghiên cứu
– Thời gian cho phục vụ cho việc hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp, báo cáo chuyên đề tốt nghiệp và khoá luận tốt nghiệp là từ tháng3 / 2014đến tháng 6/2014

Kết cấu của khóa luận
Ngoài phần mở đầu kết luận và phần, khóa luận được kết cấu gồm 3 chương:
Chương I. Khái Quát chung về kinhdoanh khách sạn và hiệu quả kinh doanh dịch vụăn uống trong khách sạn
Chương II. Thực trạng hoạt động kinh doanh khách sạn và hiệuquả kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Khách sạn Monaco Hải Phòng
Chương III. Nhữnggiải pháp chủ yếu nhâm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Khách sạ n Monaco Hải Phòng

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm báo cáo thực tập, chúng tôi luôn luôn là người bạn giúp các bạn sinh viên hoàn thành các bài báo cáo, chuyên đề thực tập, nếu bạn gặp khó khăn gì trong quá trình viết báo cáo thực tập, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.