Mục tiêu nghiên cứu đề tài trong viết báo cáo thực tập

muc tieu nghien cuu

Mục tiêu đề tài trong viết bài báo cáo thực tập 
-Nghiên cứu, tìm hiểu về kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp để làm rõ những vấn đề có tính lý luận trong việc đánh giá quá trình tổ chức và hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp.
-Phân tích thực trạng kênh phân phối sản phẩm của Công ty TNHH Mỹ Âu Á từ năm 2012 đến năm 2015 để tìm ra những kết quả đạt được, những hạn chế hiện đang còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế đó nhằm làm cơ sở để đưa ra các giải pháp nâng cao hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty trong thời gian tới.

muc tieu nghien cuu
muc tieu nghien cuu

-Trên cơ sở về lý luận, thực tiễn và đánh giá đúng đắn về thực trạng của công ty, từ đó đề ra các giải pháp có tính khả thi áp dụng cho công ty trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối sản phẩm trong thời gian tới.