Marketing nâng cao giá trị thương hiệu khách sạn đạt 9 điểm

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài báo cáo thực tập marketing is  thị nâng cao giá trị thương hiệu khách sạn đạt 9 điểm to các bạn làm tài liệu tham khảo.

LỜI Nơi Đâu

Hòa chung voi xu thế of cả nước while nước ta chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường, vực dịch vụ du lịch are also have and changing to phù hợp with nước in khu vực trên thế giới and. Đồng thời, the nhà quản lý du lịch are more bàn về vấn đề tiếp thị, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến, đầu tư, cạnh tranh thương hiệu … and to build and dựng phát triển du lịch Việt Nam. As well as the vực công nghiệp, dịch vụ khác vực dịch vụ du lịch are right đối mặt with the nhieu vấn đề khó khăn to cạnh tranh in môi trường kinh doanh khắc nghiệt such as ngày nay, vì vậy ngoài its yếu tố cạnh tranh về chất lượng , giá all nhà quản lý du lịch ngày as chú ý than to a yếu tố khác, which is cạnh tranh về thương hiệu. This as be assertion while xu hướng tiêu dùng ngày nay that chuyển sang tiêu dùng theo thương hiệu, đặc biệt those sản phẩm may giá as cao, mà thương hiệu of sản phẩm then ảnh hưởng mạnh trên thị trường thì sản phẩm which was tiêu dùng as many. Against vực dịch vụ du lịch that is not ngoại lệ, while mà tính chất đặc trưng of vực du lịch is sản xuất and tiêu dùng xảy ra đồng thời thì yếu tố thương hiệu quyết định one phần quan trọng in việc mua sản phẩm, dịch vụ. Vì vậy, assertion and nâng cao giá trị thương hiệu of each đơn vị kinh doanh du lịch is điều cần thiết to create a dựng lòng tin and thu hút khách hàng.

Thừa Thiên Huế, mảnh đất văn hóa and the history of cả nước, hội tụ those danh lam thắng cảnh, di tích, đền đài, chùa đình, miếu mạo … còn sốt lại of a triều đại phong kiến, is one of the following điểm to du lịch nổi tiếng của Việt Nam trên thế giới and. Do that, số lượng cơ sở lưu trú increase lên do not Stop cụ thể in năm 2010 số lượng phòng lên 14,8% increase against năm 2009 (statistics of sở Văn Hoà- Thể Thao- Du lịch Thừa Thiên Huế), cho thấy vấn đề cạnh tranh to have been thị phần khách to Huế for đạt been công suất cao nhất is one vấn đề nan giải đối with nhà quản lý du lịch, đòi hỏi mòi đơn vị must have the following thế mạnh nhất định to thu hút khách du lịch, mà trước hết is yếu tố thương hiệu. Bởi vì, thương hiệu of đơn vị kinh doanh du lịch this not only tác động to khách du lịch mà còn tác động to those văn phòng, đại lý lữ hành, users will giới thiệu khách hàng đến với đơn vị kinh doanh du lịch .

Trọng phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế, thương hiệu khách sạn La Résidence was used one vị trí in vực kinh doanh lưu trú khách sạn, but làm sao để thương hiệu this ngày as quen thuộc with the customers, đi sâu vào tâm trí of khách Hàng mới when nhu cầu. Điều then đòi hỏi nhà quản the value of khách sạn must always does not Stop improvements and nâng cao giá trị thương hiệu khách sạn La Résidence trở thành thương hiệu đáng tin cậy of du khách while to Huế.

But for nâng cao giá trị thương hiệu of khách sạn requires the following biện pháp and hướng đi đúng đản, trước hết which is the following giải pháp marketing Nhâm củng cố thương hiệu of khách sạn, vì only those giải pháp tiếp thị mới tác động trực tiếp to nhu cầu tiêu dùng of khách hàng. Xuất phát từ vấn đề then, tôi quyết định select đề tài “Giải pháp marketing nham nâng cao giá trị thương hiệu khách sạn La Résidence” để làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp đại học, Nhâm given the following giải pháp marketing for củng cố nâng cao and more than nữa giá trị thương hiệu khách sạn La Résidence.

Thông qua ý kiến ​​đánh giá of khách hàng, khách sạn cần given the following giải pháp marketing gì để nâng cao giá trị thương hiệu, tất cả would be trình bày, phân tích đánh giá and in đề tài below.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

dịch vụ làm báo cáo thực tập was giúp nhiều bạn sinh viên hoàn thành bài báo cáo thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập hãy liên hệ với chúng tôi to giúp đỡ