Marketing điện tử tại công ty cà phê Danaco đạt 9 điểm, 2015

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài báo cáo thực tập marketing is Tiếp thị điện tử tại công ty cà phê Danaco Đạt 9 điểm, 2015. This is a bài báo cáo thực tập hay and was đạt điểm 9.

LỜI Nơi Đâu

In the beginning of năm thiên niên kỷ mới, Internet phát triển mạnh mẽ has changed làm hoàn toàn bộ mặt of vực marketing nói chung and các loại hình quảng cáo nói riêng. Hoạt động tiếp thị truyền thống still has sức mạnh đáng Kể but no longer quan trọng absolute such as trước. Các kênh truyền thông mới such as Internet and điện thoại di động xuất hiện and development with the tốc độ chóng mặt was phá vỡ thế độc quyền of marketing truyền thống. This đang tác động mạnh mẽ to its công ty lớn, nhất is the following công ty ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh. Bên cạnh then, Việt Nam đánh giá be be a quốc gia has tiềm năng lớn much in việc phát triển thương mại điện tử. Trọng cấu trúc and vận hành thương mại điện tử Internet, xét trên cả khia cạnh kinh doanh and administrative, Internet Marketing closing one vai trò vô cùngquan trọng bởi it chỉ tác động to those contents cốt lõi of transactions and
thương vụ mà còn tạo dựng be thị trường “ảo”, thị trường “số hoá” cho the doanh nghiệp.
Đồng thời it also định rõ those công cụ Nhâm thực hiện mục tiêu thương its mại trên thị trường this .Tại công ty Góc phố DANACO one công ty chuyên về sản xuất buôn bán cafe and buôn bán sơn hoa văn is one hàng chủ lực thì việc marketing cho mặt hàng this for thúc đẩy quảng bá and tiêu thụ is việc làm could not missing. Trọng xu thế sử dụng internet like a phương tiện mua bán hàng ngày as phát triển at Việt Nam thì công ty are determined eMarketing is one nhân tố is in định hướng phát triển tiếp thị cho the vực hàngcủa mình. Song, hoạt động E-marketing hiện tại công ty chưa of có gì đáng Kể ngoài one website chỉ at level giới thiệu a number thông tin chung email and Communication. Mặt khác công tyđã have the following nhãn hiệu sản phẩm cafe hoàn thiện for đáp ứng nhu cầu khách hàng and was khảo sát thị trường cho sản phẩm cafe tại thành phố Đà Nẵng and khu vực miền trung.
Dựa trên those cơ sở then along with sự kỳ vọng mà lợi ích làm E-marketing mang lại in thời đại bùng nổ công nghệ thông tin such as hiện nay, tôi mạnh Dan thực hiện đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng marketing điện tử tại công ty TNHH Góc Phố MTV DANACO “with the hy vọng it will l à one chìa khóa mang l ại sự thành công cho hoạt
động marketing of công ty.

1.2. Mục tiêu nghiên c uu
Đề tài been nghi ên cứu với those mục tiêu chính sau đây:
-. Khái quát hoạt động ứng dụng tiếp thị điện tử hiện tại of công ty
– Đánh giá hi êu quả of việc ứng dụng marketing điện tử tại công ty.
– Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho công ty.
1.3. Phạm vi nghiên cứu.
Nghiên cứu thực trạng ứng dụng marketing điện tử tại công ty TNHH Góc Phố DANACO.
1.4. . Kết cấu of khóa luận
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về marketing điện tử
Chương 2: Thực trạng ứng dụng marketing điện tử tại công ty TNHH Góc Phố DANACO
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng tại công ty TNHH Góc Phố DANACO

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

dịch vụ làm báo cáo thực tập was giúp nhiều bạn sinh viên hoàn thành bài báo cáo thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập hãy liên hệ với chúng tôi to giúp đỡ