Marketing cho sản phẩm bánh Cracker AFC Kinh Đô đạt 9 điểm

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài báo cáo thực tập marketing is   thị cho sản phẩm bánh Cracker AFC Kinh Đô Đạt 9 điểm to các bạn viết báo cáo tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU

 

Hơn mười tám năm has mặt tại thị trường bánh kẹo Việt Nam, Kinh Đô nói chung and bánh Cracker AFC nói riêng was and đang d AN trở be quen thuộc v ới người tiêu dùng t ại thịtrường bánh kẹo Việt Nam. Tuy nhiên, đ é expanded and phát triển thị phần your than nữa, AFC must hiểu rõ nhu cầu, đặc điểm thị trườ ng bánh kẹo tại Việt Nam than nữa. Và đểcó thể mang lại those thành công vượt trội, AFC cần hoạch định cho riêng mình chiến lược kinh doanh cụ thể, rõ rang and gắn liền for thị hiếu người tiêu dùng trong tương lai.
Đứng out v ị thế phân khúc khách hàng cao c ấp trên sơ đồ định v ị, đ ối v ới those đối thủ cạnh tranh in cùng ngành, Kinh Đô be xem such as “người anh cả” xét cả về bề dày lịch sử also số lượng mặt hàng and khách hàng. Tuy nhiên, along with sự changed xu hướng tiêu dùng liên t ục of khách hàng, sự cạnh tranh gay gắt of the thương hiệu bánh ngoại nh ập such as hiện nay, đặc biệt is after Việt Nam gia nhập WTO, one problem lớn đặt ra cho AFC is làm thế nào to not only to keep vững thị trườ ng mà còn phải mở rộng and nâng cao doanh số.
Một điều dễ nhận thấy out AFC, this is the loại bánh Cracker đầu tiên tại Việt Nam, cung cấp dinh dưỡng cho người sử dụng. Tuy nhiên làm m au mã chưa đa dạng, giá thành cạnh tranh, xu hướng ưa CHUÔNG sử dụng hàng ngoại nhập of người tiêu dùng, should even mang lại thế Độc quyền and lâu đời but AFC retained gặp must be the following khó khăn nhất định in việc tạo
ưu thế cạnh tranh. Compare with the nh ưng đối thủ cạnh tranh cùng ngành, AFC chưa thật sự thu hút người tiêu dùng về vấn đề chưa make sự hấp dẫn từ mẫu mả sản phẩm such as thương hiệu bánh ngoại nh ập Danisa, giá thành thấp such as Hữu Nghị ? Hay là làm those nguyên nhân khác về sự ngại đổi mới hương vị v ề one thương hiệu bánh was xuất hiện từ much sớm trên thị trường bánh kẹo Việt Nam?
Thay đổi been điều which is one việc can easily đối v ới those nhà quản trị thương hiệu bánh AFC. Tuy nhiên, bằng those kiến thức hữu hạn of mình, group we xin been đề xuất “Kế hoạch marketing cho sản phẩm bánh cracker AFC Kinh Đô” để AFC has been the following bước tiến mới trên con đường chinh phục those “vị thượng đế “của thị trường bánh kẹo Việt Nam

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

dịch vụ làm báo cáo thực tập was giúp nhiều bạn sinh viên hoàn thành bài báo cáo thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập hãy liên hệ với chúng tôi to giúp đỡ