Maketing Mix cho sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật đạt 9 điểm

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài báo cáo thực tập marketing is Maketing Mix cho sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật đạt 9 điểm to các bạn làm tài liệu tham khảo.

LỜI Nơi Đâu

Công ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam (VFC) is one Công Ty kinh doanh in lĩnh vực khử trùng and nông dược, với than 20 năm hoạt động was nắm bắt cơ hội beyond qua thách thức and already have been the following thành công nhất định , assertion is one of the following Công Ty hàng đầu in lĩnh vực kinh doanh thuốc BVTV (Bảo vệ thực vật). Tuy nhiên still nhiều khó khăn thách thức also Phía trước, làm which việc đánh giá bản thân để biết been điểm mạnh, điểm yếu đồng thời nắm bắt cơ hội which is điều hết sức quan trọng. And to be created chỗ đứng trên thị trường ngoài those biện pháp kinh doanh such as cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện hệ thống phân phối mà còn phải tuyên truyền, quảng bá hình ảnh công ty.Trước tình hình which hoạt Đổng thị ra đời.

Tiếp thị vừa mang tính nghệ thuật vừa mang tính khoa học. It is a tool phục vụ cho công tác nghiên cứu thị trường, nham hiểu biết sâu than về tình hình khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh and qua that mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh of Công Ty.

Trọng nền kinh tế thị trường luôn tồn tại those mặt tích cực and hạn chế. Một ưu điểm in the of nền kinh tế thị trường is quy luật đào thải. Chính mặc tích cực have làm cho nền sản xuất đi lên. Doanh nghiệp would like to exists and phát triển thì yếu tố tiên quyết is must have phương án kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế, tức is bảo đảm bù đắp chi phí and mang lại lợi nhuận. Ngay word when thành lập, Công Ty defined be vai trò quan trọng of hoạt động tiếp thị nham tạo cho mình lợi thế cạnh one tranh. Chính vì thế mà hiện nay sản phẩm của công ty existing mặt out most all tỉnh trên đất nước, đặc biệt is tỉnh miền tây, and has been created uy tính and hình ảnh tốt in tâm trí khách hàng.

Nhận thấy tình hình thị of công ty hoạt động Sôi nổi, trong thời gian thực tập tại Công Ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam, be sự hướng dẫn tận tình của thầy Đặng Thanh Vũ along with tập thể cán bộ công nhân viên in công ty nơi em thực tập em đã select nghiên cứu đề tài:

Hoàn thiện hệ thống marketing -Mix cho sản phẩm nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật of Công Ty CP Khử Trùng VN (VFC).

1. Đối tượng and Phạm Vi Nghiên Cứu:

Đối tượng nghiên cứu đề tài này: Tập trung nghiên cứu về thực trạng Marketing Mix (4P) bao gồm chính sách sản phẩm, giá cả, hệ thống kênh phân phối, and hoạt động marketing of Công Ty CP Khử Trùng VN qua which đề xuất giải pháp duy trì Nhâm and hoàn thiện hệ thống.

Phạm vi nghiên cứu: Do quá trình thực tập in one thời gian ngắn be in Khuông khổ đề tài this xin nói chủ yếu về thuốc Bảo Vệ Thực vật (BVTV), tình hình hoạt động kinh doanh in the range vi cả nước and those năm Recent nhất 2011-2013 of Công Ty CP Khử Trùng VN (VFC)

2. Tình Hình Nghiên Cứu:

Tập trung nghiên cứu hoạt động Marketing-Mix Nhâm hoàn thiện hệ thống, qua that nâng cao hiệu quả hoạt động của Công Ty.

Số liệu thu thập phòng Kinh doanh, Marketing, Tài chình năm 2011, 2012, 2013.

3. Mục Đích Nghiên Cứu:

Nghiên cứu chiến lược about the marketing -Mix đồng thời phân tích the elements affects policy of Công Ty.

Xây dựng giải pháp hoàn thiện for the system Marketing-Mix Nhâm nâng cao năng cạnh tranh able.

4. Nhiệm Vụ Nghiên Cứu:

Đánh giá thực trạng, ưu điểm, nhược điểm, đồng thời given the giải pháp hoàn thiện hệ Nhâm thống Marketing-Mix of Công Ty VFC.

5. Phương Pháp Nghiên Cứu:

Phương pháp nghiên cứu used chủ yếu is phương pháp nghiên cứu tổng hợp phương pháp comparison, tổng hợp số liệu nhám đánh giá tình hình kinh doanh also hiệu quả mà its chiến lượt Marketing-Mix mang lại. Từ That cơ sở to hoạch định chiến lược Marketing-Mix mới phục vụ better, mang lại hiệu quả kinh tế tốt nhất cho Công Ty.

6. Dự Kiến Kết Quả Nghiên Cứu:

Đa dạng hóa its giải pháp tiếp thị nhâm nâng cao hiệu quả kinh doanh tốt hơn.Thông through phương pháp nghiên cứu for from That cơ sở to hoạch định chiến lược Marketing-Mix mới phục vụ better, mang lại hiệu quả kinh tế tốt nhất cho Công Ty.

7. Kết Cấu Của KLTN:

Chương 1: Cơ sở lý luận về marketing mix. Chương this giới thiệu về khái niệm, vai trò, the nhân tố affects hoạt động Marketing, and nói lên sự cần thiết the system thị -Mix.

Chương 2: Thực trạng tình hình hoạt động Marketing-Mix Tai Công ty VFC. Bao gồm cả phần giới thiệu sơ lược về công ty, tình hình tài chính, hoạt đông kinh doanh, đến tình hình nhập khẩu thuốc BVTV and thị trường tiêu thụ cùng đối thủ cạnh with the tranh and khách hàng mục tiêu.

Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện hệ thống Marketing-Mix tại Công Ty VFC. Bao gồm SWOT, định hướng phát triển, and is given a number giải pháp kiến ​​nghị and Nhâm duy trì and hoàn thiện hệ thống Marketing.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

dịch vụ làm báo cáo thực tập was giúp nhiều bạn sinh viên hoàn thành bài báo cáo thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập hãy liên hệ với chúng tôi to giúp đỡ