Làm thuê báo cáo thực tập ngành tiếng anh thương mại

Nhóm mình Nhận làm thuê báo cáo thực tập ngành tiếng anh thương mại và một số ngành thuộc khối kinh tế, hiện nay với việc học dày đặc hoặc bận rộn việc làm thêm các bạn sinh viên ngành anh văn thương mại khó mà thực hiện trôi chảy được việc thực tập và làm báo cáo thực tập ngành anh văn thương mại của mình.

viet bao cao thuc tap bang tieng anh
viet bao cao thuc tap bang tieng anh

Mục đích của việc thực tập và làm báo cáo thực tập ngành tiếng anh thương mại

– Giúp cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp, cọ xát trong các tình huống biên phiên dịch thực tế trong lĩnh vực thương mại. Qua đó có điều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn với trọng tâm là kiến thức nghề biên phiên dịch.

– Bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành, sinh viên thực tập, học hỏi và làm quen với chuyên môn được đào tạo để khi tốt nghiệp có thể làm việc được trong thực tế. Sinh viên có điều kiện tiếp xúc với môi trường năng động, tác phong công nghiệp, và ý thức tổ chức kỷ luật…

– Qua quá trình thực tập thực tế tại doanh nghiệp, các công ty chuyên về biên phiên dịch,… bằng việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, với đối tượng mình cần phiên dịch và tài liệu mình cần biên dịch, sinh viên hiểu rõ trách nhiệm và vai trò của một nhân viên biên phiên dịch trong hoạt động chung của doanh nghiệp.

– Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một (hay một số) nội dung liên quan đến công việc cụ thể tại đơn vị thực tập. Sinh viên thực tập tham gia vào các hoạt động kinh doanh, nghiên cứu và trình bày kết quả bằng báo cáo thực tập.

bao cao thuc tap tieng anh thuong mai
bao cao thuc tap tieng anh thuong mai

Đề tài gợi ý nhóm mình có thể thực hiện ngành anh văn thuong mại

– English Uses in Tourism

– English uses in Hospitality Industry ( Hotel and Restaurant)

– English uses in Marketing Management

– English uses in Banking and Finance Management

– English uses in Accounting Management

– English Uses in Office Operation

– Intercultural issues in business

– English is a tool or career?

– English uses in education management

– English uses in IT business

Nội dung báo cáo thực tập ngành tiếng anh thương mại

– Tình hình thực tế tìm hiểu ở đơn vị thực tập theo chủ đề nghiên cứu đã chọn, gồm:

– Giới thiệu sơ lược về đơn vị thực tập, tình hình chung về tổ chức của doanh nghiệp mà sinh viên được tham gia nghiên cứu.

– Tình hình tổ chức và thực trạng có liên quan đến quá trình thực hiện công việc biên phiên dịch phù hợp với chủ đề nghiên cứu đã chọn.

– Nhận xét, đánh giá. Có thể trình bày thêm kiến nghị các giải pháp (nếu có).

 

LIÊN HỆ: SĐT/ZALO: 0973287149