Khai thác Festival trà Thái Nguyên phát triển du lịch đạt 9 điểm

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn to bài báo cáo thực tập du lịch is  Khai thác hoan trà Thái Nguyên phát triển du lịch đạt 9 điểm để làm tài liệu tham khảo.

LỜI Nơi Đâu

Du lịch in the năm recently have the following bƣớc phát triển mạnh mẽ, is one of the following vực kinh tế mũi nhọn of nền kinh tế quốc dân. Bên cạnh that, Việt Nam đƣợc đánh giá is nƣớc has tiềm năng về du lịch, in which lễ hội be xem as bộ phận cấu thành tiềm năng ấy. Từ bao đời nay, lễ hội luôn kept vai trò such as sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng do not gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng, vừa tƣng bừng, náo nức. Lễ hội trở thành nơi công their đến với lịch sử cha ông, trở về as Cội Nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong điều tốt lành those. Ðồng thời which is nơi người dân be vui chơi, giải tỏa, bù đắp về tinh thần. It is xem like a phương tiện
văn hóa đa năng diễn ra vào those thời điểm đƣợc selected at the local based on cơ sở the conditions lịch sử, kinh tế, văn hóa xã hội has liên quan.
Trong giai đoạn hiện nay , along with sự đổi thể thay nhiều mặt of đất nước, lễ hội truyền thống Việt Nam đang has sự biến đổi cả về contents and hình thức biểu hiện. Những hình thức mới contains the following đựng contents mới của hoạt động lễ hội
đang diễn ra, biến động and each bƣớc định hình trong điều kiện mới. Bên cạnh lễ hội truyền thống còn have lễ hội hiện đại. Which is the lễ hội du lịch, liên hoan du lịch, lễ hội thương mại – du lịch, lễ hội văn hóa – thể thao – du lịch, the
Festival … đang ngày as expansion for many quy mô, level degrees and contents phong phú, đa dạng, sinh động … Việc khai thác, sử dụng and expanded the contents, thành tố of lễ hội of the địa phương trên cả nƣớc phục vụ phát triển du
lịch is one vấn đề mới, hứa hẹn tiềm năng để lồn.
Thái Nguyên is an tỉnh has many tiềm năng năng, đang have the following bước chuyển mình quan trọng and việc đầu tƣ, phát triển tiềm năng, thế mạnh của fields in kinh doanh du lịch is unable thiếu.Việc khai thác tiềm năng of Du lịch lễ hội mà tiêu điểm is Liên hoan Trà Thái Nguyên has been the following gặt hái thành công với lon. Và than thế, đây còn be Minh chứng cho việc xây dựng, phát triển loại hình du lịch lễ hội and is cơ hội to du lịch Thái Nguyên cất cánh. Thông qua

tổ chức lễ hội, củng cố sự đoàn kết thống nhất, may thêm niềm tin, động lực beyond qua khó khăn, tiếp tục tạo đà phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thái Nguyên. This is a cơ hội để em can find hiểu nhiều về vấn đề an mới and one góp
phần công sức nhỏ bé of mình vào sự phát triển of lễ hội du lịch nói chung and sự phát triển du lịch of Thái Nguyên nói riêng. Vì thế em selection đề tài “Khai thác Liên hoan Trà Thái Nguyên phục vụ phát triển du lịch”.
2. Mục tiêu of đề tài
Tổng quan về việc khai thác văn hóa trà in hoạt động du lịch. Đánh giá capabilities khai thác hoan trà Thái Nguyên phục vụ Phát Tiến du lịch. Đề xuất giải pháp those nham khai thác better those value of hoan trà Thái Nguyên phục vụ phát triển du lịch.
3. Đối tượng phạm vi nghiên and cứu
Đối tượng nghiên cứu: Văn hóa trà, the lễ hội trà, cụ be Liên hoan Trà Thái Nguyên.
Phạm vi nghiên cứu: Festival trà Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2011 and lần thứ hai năm 2013.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập and treat tài liệu: This is a in the phƣơng pháp quan trọng đƣợc used in đề tài nghiên cứu khoa học are also nhƣ in khóa luận. Trên cơ sở thu thập nguồn tin, tư liệu từ those lĩnh vực, nhiều nguồn khác nhau nhƣ tạp chí, sách báo, wedsite, tư liệu thông kê, báo cáo of khu du lịch, from ngƣời viết have the following chọn lọc, xử lý thông tin đƣa ra those kết luận cần thiết, has tầm nhìn khái quát về vấn đềnghiên cứu.
Phương pháp thực địa: Thực địa tại làng chè Tân Cƣơng for tìm hiểu về lịch sử of nghề trồng chè, the phương pháp chế biến chè … Bên cạnh which is the phƣơng pháp nhƣ: phƣơng pháp thống kê, phân tích, compare, tổng hợp …

5. Kết cấu khóa luận
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục and tài liệu tham khảo, khóa luận gồm 3 Chương
Chương 1: Tổng quan về việc khai thác văn hóa trà in hoạt động du lịch
Chương 2: Tìm hiểu lễ hội trà Thái Nguyên
Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị and nham khai thác hiệu quả has Liên hoan trà Thái Nguyên phục vụ phát triển du lịch

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ viết báo cáo thực tập we just help you trên hoàn thành bài báo cáo thực tập of mình. If in quá trình viết báo cáo thực tập of mình, các bạn may gặp khó khăn gì hãy liên hệ với chúng tôi to be tư vấn and giúp đỡ tận tình nhé.