Kết luận trong viết báo cáo thực tập tài chính doanh nghiệp

KET LUAN TRONG BAO CAO THUC TAP

KẾT LUẬN TRONG BÁO CÁO THỰC TẬP

Qua việc phân tích cho thấy hoạt động tài chính doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Công việc này đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức tốt quá trình thu thập tài liệu, chứng từ ban đầu đến lập báo cáo kế toán chính xác, đúng với thực tế. Nhưng để đạt được hiệu quả cao trên cơ sở vật chất kỹ thuật, tiền vốn và lao động sẵn có, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích báo cáo tài chính kế toán để có thể đưa ra quyết định lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu.

KET LUAN TRONG BAO CAO THUC TAP
KET LUAN TRONG BAO CAO THUC TAP

Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Tư vấn- Kế toán Thanh Trí, đi sâu vào phân tích, em thấy rằng hoạt động tài chính có ảnh hưởng rất lớn đối với hoạt động kinh doanh của công ty, tài chính doanh nghiệp là một công cụ khai thác, thu hút các nguồn tài chính đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty. Ngoài ra, nó còn là công cụ để có phương hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh của công ty.
Mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn song công ty TNHH Tư vấn- kế Thanh Trí đã cố gắng đưa ra giải pháp để vượt qua khó khăn và thu được kết quả tốt nhất.
Vì hạn chế về thời gian nghiên cứu và trình độ nên báo cáo sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự góp ý của các anh chị trong công ty và thầy cô giáo để cho bài làm báo cáo thực tập được hoàn thiện hơn nữa.