Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng Đồng Tháp

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu tới các bạn bài báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Đồng Tháp để các bạn tham khảo và làm báo cáo thực tập kế toán.

Cơ chế thị trường và quy luật khắt khe của nó buộc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh muốn tồn tại và phát triển phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện công tác kế toán. Trong đó việc xác định các yếu tố đầu vào hợp lý sao cho kết quả đầu ra cao nhất với giá cả và chất lượng sản phẩm có sức hút đối với người tiêu dùng là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý.

Một doanh nghiệp sản xuất nhất thiết phải có nguyên vật liệu, chi phí nguyên vật liệu luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Do đó một trong những mối quan tâm của doanh nghiệp sản xuất là công tác tổ chức ghi chép, phản ánh chi tiết, tổng hợp số liệu về tình hình thu mua, vận chuyển, nhập, xuất và tồn kho vật liệu, tính toán giá thành thực tế của vật liệu thu mua tình hình thực hiện kế hoạch cung ứng vật liệu cả về số lượng, chất lượng về mặt hàng. Với sự phát triển của xã hội, nhu cầu của con người ngày càng tăng, chủng loại hàng hoá phong phú và đa dạng thì vai trò của kế toán nguyên vật liệu là rất lớn trong việc đáp ứng nhu cầu của thị tr­ường

Nhận thức đư­ợc tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu, được sự hư­ớng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Quốc Trung cũng nh­ư sự giúp đỡ của các cán bộ phòng Kế toán – Tài vụ  tại Công ty Đồng Tháp thuộc Sở công nghiệp Hà Nội em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp” làm báo cáo thực tập.

Chuyên đề tốt nghiệp ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có ba chương chính sau:

  • Ch­ương 1: Cơ sở lý luận chung của công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
  • Ch­ương 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp.
  • Ch­ương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp

TẢI TÀI LIỆU