Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ vật liệu xây dựng công ty Phố Vinh

Bài báo cáo thực tập  Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ vật liệu xây dựng công ty Phố Vinh, chuyên vậy liệu xây dựng, thép sắt, …

kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ
kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ

LỜI MỞ ĐẦU

Với sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế Nhầm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tếthị trường, đà bước của doanh nghiệp mà đặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng coban không tìm ra con đường đúng ĐAN và phương án sản xuất kinh doanh tối ưu đểcó thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường. Để dành lợi nhuận tối đa, cơ chếhạch toán đòi hỏi doanh nghiệp của mình xây dựng cơ bản phải được trang trải chi phí bỏ ra và có lãi. Mặt khác, các công trình xây dựng cơ bản hiện nay đang tổchức theo phương thức đấu thầu. Do vậy giá trị dự toán được tính toán một cách chính xác. Điều này là không cho phép các doanh nghiệp sử dụng lãng phí đầu tư Cap.

Để đáp ứng yêu cầu trên, các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất phải được tính toán chi phí sản xuất bỏ ra một cách chính xác, đầy đủ và Kip thời.Hạch toán chính xác chi phí là cơ sở tính đúng tính để đủ giá thành.Từ đó giúp cho doanh nghiệp hạ thấp chi phí để cấp tối đa, hạ thấp giá thành sản phẩm, biện pháp tốt nhất để tăng lợi nhuận.Bởi vì vật liệu chiếm tỉ trọng lớn trong kết cấu giá thành sản phẩm .Đặc biệt trong xây dựng cơ bản sử dụng đến 70% giá trị công trình. Vì vậy làm tốt công tác kế toán NVL là nhân tố quyết định làm hạ thấp giá thành, Tang thu nhập cho doanh nghiệp. Đây là một vấn đề đang được các doanh nghiệp quan tâm hiện nay.

Nhận thức tầm quan trọng của công tác là kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong việc quản lý chi phí doanh nghiệp của. Trọng thời gian thực tập tại Công ty TNHH – Tư vấn – Thiết kế – Xây dựng Phố Vinhem đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu đề tài “Nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH – Tư vấn – Thiết kế – Xây dựng Phố Vinh “làm  chuyên đề tốt nghiệp của mình. Trọng quá trình nghiên cứu về lý luận thực tế đểhoàn thành đề tài.Em nhận được sự tận tình giúp đỡ của Kỷ Sư Trần Hiển Vinh và các cô phòng tài chính kế toán Công ty TNHH – Tư vấn – Thiết kế – Xây dựng Phố Vinh .Kết kết hợp với kiến thức học hỏi ra và các lĩnh vực sự Nô lực của bản thân nhưng làm thời gianvà trình độ chuyên môn còn hạn chế, nên chuyên đề của em không thể tránh khỏi những thiếu Sot sau.

Nội dung Nội của chuyên đề này ngoài lời mở đầu kết luận và được chia làm 3 chương:

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

CHƯƠNG IIA- CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỀ TÀI ĐANG THỰC TẬP

CHƯƠNG IIB- THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỀ CHUYÊN ĐỀ HỌC VIỆN CHỌN ĐANG ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

CHƯƠNG III NHẬN XET VÀ KIẾN NGHỊ

 TẢI VỀ