Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kinh doanh laptop công ty công nghệ Nhất phát

báo cáo thực tập kế toán

Giới thiệu các bạn bài báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh công ty buôn bán laptop, máy tính xách tay công nghệ Nhất phát.

báo cáo thực tập kế toán
báo cáo thực tập kế toán

LỜI MỞ ĐẦU:

trích bài:

Từ những phân tích trên cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh của công ty khá ổn định. Mặc dù kinh doanh có lợi nhuận nhưng tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư không cao. Tuy nhiên, năm 2012 là năm kinh tế rất khó khăn, các doanh nghiệp đều nỗ lực hoạt động để giữ vững được hoạt động kinh doanh của công ty, vì vậy để đạt được lợi nhuận như thế này là một nỗ lực rất lớn của người quản lý và các nhân viên trong công ty.

Về công tác kế toán: Hiện tại công ty có bộ máy kế toán được tổ chức bố trí hợp lý và hiệu quả cao. Hình thức  tổ chức kế toán tập trung phù hợp với quy mô kinh doanh tại công ty. Việc đưa vào hệ thống máy tính nối mạng vào các phòng ban đã hỗ trợ cho việc thu thập dữ liệu và thông tin nhanh chóng chính xác, giảm bớt áp lực công việc cho phòng kế toán, đảm bảo số liệu cho nhu cầu quản lý  cấp trên. Sự phối hợp giữa các phòng ban có liên quan tương đối chặt chẽ nên công tác tổ chức của phòng kế toán và phòng ban khác thuận tiện hơn trong việc theo dõi, kiểm tra số liệu.

Trình độ nhân viên kế toán đồng đều, có chuyên môn dễ nắm bắt tình hình và tiếp thu nhanh chóng những thay đổi chế độ kế toán.

Hình thức hệ thống tài khoản của công ty được xây dựng phù hợp với các chuẩn mực kế toán, áp dụng đúng theo quy định của quyết định số 15/QĐ-BTC.

Công ty có hệ thống sổ sách, kế toán chi tiết bên cạnh  hệ thống sổ sách theo quy định và sử dụng thêm chứng từ nội bộ  như: sổ theo dõi, bảng  phân bổ khấu hao, chi phí…để phản ánh kịp thời và có thể kiểm tra nhanh chóng các nghiệp vụ phát sinh.

Các bộ phận kế toán được phân chia rõ nhiệm vụ, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Kế Toán Trưởng.

Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong công ty được ghi nhận và phản ánh khá chính xác và đầy đủ.

Ở công ty, hình thức tổ chức quản lý và lưu chuyển chứng từ đơn giản và gọn nhẹ. Phòng kế toán của công ty sẽ nhận được những chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ các phòng ban khác nhau của công ty hay là từ khách hàng ( các chứng từ này phải có chữ ký xác nhận của đơn vị bán hay của giám đốc công ty và người mua hàng). Sau đó, căn cứ vào tính chất của mỗi hoạt động mà các chứng từ được đưa đến kế toán viên có liên quan và được kế toán viên ghi chép, theo dõi lên các sổ kế toán.

Nhìn chung, việc tổ chức lưu chuyển chứng từ của công ty là hợp lý và phù hợp với tình hình chung của công ty. Sau khi kết thúc kỳ hạch toán, các loại chứng từ được phân loại và đóng thành từng tập, được bảo quản trong tủ hồ sơ ở phòng kế toán, khi cần đến thì có thể tìm được một cách nhanh chóng.

ĐỂ ĐƯỢC XEM VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU CÁC BẠN TẢI TẠI ĐÂY

DOWNLOAD: Báo cáo thực tập kế toán