Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, 9 điểm

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn to bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh is Giải pháp thu hút đầu tư Cap into khu công nghiệp, 9 điểm  to các bạn làm tài liệu tham khảo.

LỜI NÓI ĐẦU

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI was marked sự chuyển mình of nền kinh tế Việt Nam. Đất nước ta chuyển đổi cơ chế quản lí kinh tế từ cơ chế hành chính, tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường has sự Quản lí of Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo cơ chế mới This all thành phần kinh tế will be free triển phát, tự mình tìm thị trường kinh doanh, tự hạch toán kinh doanh, mở rộng thị trường of mình. If doanh nghiệp nào làm ăn has lãi, may chỗ đứng trên thị trường will exists, if doanh nghiệp nào làm ăn thua lỗ thì bị đào thải would from your thị trường.

Khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường, môi trường kinh doanh luôn biến động do not Stop the same as sự changed nhanh chóng of khoa học kĩ thuật If you doanh nghiệp luôn must tìm cách tự đổi mới, hoàn thiện mình cả về trình độ, năng lực, kinh nghiệm and hiện đại hoá công nghệ. Do that, hoạt động đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh in each doanh nghiệp has become mối ưu tiên quan trọng in định hướng phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp of.

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Đà is one doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động in lĩnh vực tư vấn giám sát, khảo sát thiết kế xây dựng, phục vụ thi công those công trình thuỷ điện, thuỷ lợi and other công trình xây dựng công cộng. Sản phẩm của công ty is các bản vẽ thiết kế kĩ thuật of the công trình, hạng mục công its trình and the con số khảo sát, đặc điểm về chất đất, the kết luận thí nghiệm …. Here is the following sản phẩm containing hàm lượng chất xám lớn, sản phẩm may chính xác, may phù hợp for thiết kế kĩ thuật hiện đại or not will depend many to the độ, năng lực, kinh nghiệm of cán bộ công nhân viên làm công tác khảo sát, thí nghiệm, thiết kế, tư vấn công ty of along with độ chính xác, hiện đại of trang thiết bị máy móc thí nghiệm khảo sát. Do that, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ at công ty may vai trò quan trọng chiến lược in sản xuất kinh doanh.

Trọng thời gian thực tập tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Đà, be sự hướng dẫn tận tình của cô Phạm Thị Thêu-GVC bộ môn Kinh tế đầu tư cùng sự giúp đỡ of the cô, các anh, chị in phòng Dự án and tư vấn đấu thầu, đã giúp em nhận thức been tầm quan trọng of việc đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh in doanh nghiệp and select đề tài: “Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh out công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Đà

Trên cơ sở nghiên cứu chuyên nghành of Kinh tế đầu tư and other tài liệu tham khảo khác. Chuyên đề của em was phân tích and đánh giá thực trạng công tác đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại công ty CP tư vấn xây dựng Sông Đà, from which is given a number đề xuất nhâm hoàn thiện and nâng cao chất lượng hoạt động đầu tư of the company.

Ngoài phần mở đầu kết luận and, kết câu chuyên đề gồm 3 chương:

* ChươngI: Lí luận chung về đầu tư, đầu tư phát triển and sự cần thiết đầu tư must be in hoạt động sản xuất kinh doanh.

* ChươngII: Thực trạng hoạt động đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh of công ty CP tư vấn xây dựng Sông Đà.

* ChươngIII: Mục tiêu and giải pháp nâng cao hiệu Nhầm quả of activities đầu tư tại công ty CP tư vấn xây dựng Sông Đà.

Dịch vụ làm báo cáo thực tập we always is người bạn giúp các bạn sinh viên hoàn thành the bài báo cáo, chuyên đề thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.