Dịch vụ viết thuê, làm báo cáo thực tập kế toán(thông tư 200)

báo cáo thực tập

Dịch vụ nhận làm thuê báo cáo thực tập kế toán theo Thông tư 200 (200/2014/TT-BTC áp dụng từ năm 2015)

Thuctaptotnghiep.net nhận hướng dẫn hoặc làm thuê trọn gói báo cáo thực tập kế toán 2015 trở lên theo thông tư 200 áp dụng vào năm 2015 cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập kế toán

làm thuê báo cáo thực tập kế toán

 Mục đích yêu cầu của việc thực tập: Thực tập là tập sự công việc của kế toán, mà người học cần phải tiếp cận, nhằm trang bị cho mình các kỹ năng, kỹ thuật về các phần hành của công tác kế toán thực tế qua đó khẳng định được tay nghề của bản thân khi công tác tại các đơn vị kế toán.
– Giúp cho sinh vi nhận thức đầy đủ vai trò, nhiệm vụ của một nhân viên kế toán, nắm được quy trình công việc và bổ sung kiến thức thực tế cho phần kiến thức cơ bản đã tiếp thu được từ bài giảng.
– Bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành kế toán. Học sinh thực tập, học hỏi và làm quen với chuyên môn được đào tạo để khi tốt nghiệp có thể làm việc được ngay.
– Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một (hay một số) nội dung liên quan đến công tác kế toán tại đơn vị thực tập. Học sinh thực tập nghiên cứu trong thời gian thực tập 8 tuần và trình bày kết quả thực tập trong quá trình thực tập tại các đơn vị kế toán, sinh viên phải đạt được các yêu cầu sau:
1. Làm quen với cách tổ chức một phòng kế toán tài vụ tại một đơn vị sản xuất kinh doanh hoặc một đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp…
2. Nghiên cứu chức năng nhiệm vụ của một nhân viên kế toán trong một phòng kế toán tài vụ.
3. Thâm nhập thực tế, học các biện pháp xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày tại đơn vị (Yêu cầu ghi chép được số liệu thực tế).
4. Sinh viên lập báo cáo tài chính trong thực tế so với các bài tập đã học trong nhà trường (Yêu cầu có nhận xét so sánh).
5. Làm quen với tác phong và phương pháp làm việc của một người làm nghề kế toán.

Một số loại hình kinh doanh doanh nghiệp sinh viên có thể làm đề tài về báo cáo thực tập kế toán cho mình

Học sinh có thể thực tập tốt nghiệp về kế toán tại các loại hình đơn vị sau:
1. Doanh nghiệp sản xuất
2. Doanh nghiệp thương mại
3. Doanh nghiệp dịch vụ
4. Doanh nghiệp nhận thầu xây lắp
5. Các hợp tác xã
6. Đơn vị hành chính sự nghiệp

Đề tài làm báo cáo thực tập kế toán thuctaptotnghiep.net nhận làm thuê báo cáo thực tập kế toán(theo chứng từ 2015) thông tư 200 cho các bạn sinh viên bao gồm

a. Kế toán vốn bằng tiền
b. Kế toán tài sản cố định.
c. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
d. Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn
e. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.
f. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.
g. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
h. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
i. Phân tích các chỉ tiêu tài chính trong doanh nghiệp.
j. Kế toán thuế
k. Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận
l. Kế toán nợ phải thu và nợ phải trả

 

 

Các bạn cần tư vấn, liên hệ mình:

SĐT/ZALO: 0973287149