Dịch vụ làm thuê báo cáo thực tập,viết thuê luận văn trọn gói

viết thuê báo cáo thực tập

Nhận làm báo cáo thực tập thuê cho sinh viên, viết thuê luận văn giá rẻ trọn gói cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập tại thành phố Hồ Chí Minh ( tp HCM) và các bạn sinh viên các trong nước. Nhóm mình có thể hỗ trợ các bạn đơn vị thực tập, cung cấp số liệu làm báo cáo thực tập, xin các công ty đóng dấu xác nhận thực tập bài báo cáo. Với phương châm giúp đỡ những bạn gặp khó khăn trong quá trình thực tập tốt nghiệp vì bất cứ lý do gì

Bao cao thuc tap
Bao cao thuc tap

Các đề tài gợi ý cho các bạn tham khảo:

Quản trị kinh doanh:

– Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự

– Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân sự

– Giải pháp tạo động lực cho người lao động

– Hoàn thiện chiến lược marketing mix sản phẩm X tại công ty Y

– giải pháp hoàn thiện kênh phân phối tại công ty.

– Nâng cao hiệu quả chiến lược giá/ sản phẩm/ phân phối/ hẫu mãi cho công ty.

– Hoàn thiện công tác bán hàng tại công ty

– Hoàn thiện chiến lược marketing online tại công ty..

-Nâng cao hiệu quả quản trị thương hiệu tại công ty.

– Hoàn thiện quy trình sản xuất

CÁC ĐỀ TÀI KẾ TOÁN:

-Kế toán vốn bằng tiền( + phải thu, phải trả)

-Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

– Kế toán doanh thu, chi phi và xác định kết quả kinh doanh

– Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sàn phẩm

– Kế toán nguyên vật liệu/ công cụ dụng cụ

– Kế toán lưu chuyển tiền tệ

– kế toán tài sản cố định

– kế toán thuế

-Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

CÁC ĐỀ TÀI TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

– Phân tích báo cáo tài chính

– phân tích tình hình lợi nhuận

– phân tích tình hình sử dụng vốn

– phân tích tình hình sử dụng tài sản

-Tín dụng và rủi ro tín dụng

– Tín dụng cho vay tiêu dùng

– tín dụng cá nhân

– T ín dụng ngắn/trung/daì hạn

–  Phát hành thẻ ATM

– Hiệu quả huy động vốn

CÁC ĐỀ TÀI VỀ HÀNH CHÍNH

CÁC ĐỀ TÀI VỀ MÔI TRƯỜNG

Nhóm hỗ trợ tối đa thời gian làm việc, với sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm mang lại hiệu quả cao nhất trong lúc tìm kiếm dữ liệu và phân tích bài.

CÁC BẠN SINH VIÊN ĐANG GẶP KHÓ KHĂN LIÊN HỆ SĐT/ZALO: 0973287149

                       GMAIL: [email protected]