Đề án quy hoạch phát triển mạng lưới thương mại chợ q10

đề án quy hoạch chợ
đề án quy hoạch chợ
đề án quy hoạch chợ

LỜI MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài

Sau nhiều năm, nền kinh tế bao cấp chi phối mọi hoạt động của thị trường, đến nay về cơ bản cơ chế quản lý quan liêu bao cấp đã hoàn thành sứ mạng của nó; từ khi Đảng và Nhà nước có chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần đã tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội, trong đó hoạt động thương mại dịch vụ và chợ có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất và phân phối lưu thông hàng hóa và đóng góp một nguồn thu rất lớn cho ngân sách Nhà nước.

Riêng Quận 10, từ khi chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ sản xuất – thương mại – dịch vụ sang cơ cấu thương mại – dịch vụ – sản xuất, đã kích thích sự phát triển các hoạt động thương mại dịch vụ và chợ, xây dựng Quận 10 trở thành một trong những trung tâm mua sắm, kinh doanh, phân phối hàng hóa của Thành phố và các tỉnh lân cận, đồng thời tham gia chương trình xuất khẩu để thu ngoại tệ thực hiện việc tái đầu tư, hiện đại hóa nền sản xuất và các hoạt động dịch vụ, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Quận 10.

Tuy nhiên, việc phát triển của mạng lưới thương mại – dịch vụ – chợ của Quận 10 vẫn còn những hạn chế so với tình hình phát triển chung của Thành phố và với các Quận trung tâm, kế cận, như:

•   Sự phân bố các trung tâm kinh doanh chưa cân đối, thiếu quy hoạch tổng thể, thiếu gắn kết với quy hoạch chỉnh trang đô thị, phát triển dân cư;

•   Nhiều khu chuyên doanh theo đường phố phát triển nhưng do tự phát là chính nên việc duy trì trật tự đô thị, văn minh thương mại, quản lý của Nhà nước còn nhiều khó khăn;

•   Chợ lấn chiếm lòng lề đường tồn tại khá phổ biến;

•   Việc phát triển thương mại – dịch vụ và sản xuất cần có sự gắn kết, sản xuất phải từng bước vươn lên để theo kịp với đà phát triển của ngành thương mại.

Vì vậy việc quy hoạch phát triển ngành thương mại – dịch vụ và hoạt động chợ trên địa bàn Quận đến năm 2015 là hết sức cần thiết trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của Quận 10. Tôi chọn đề tài này làm báo cáo thực tập với mong muốn tìm hiểu rõ hơn chương trình phát triển mạng lưới Thương mại – Dịch vụ – Chợ của Quận 10, bên cạnh đó tìm hiểu thêm các chính sách  mà Quận 10 đã áp dụng và triển khai.

Mục tiêu nghiên cứu

Báo cáo thực tập nêu rõ Chương trình quy hoạch phát triển mạng lưới Thương mại – Dịch vụ – Chợ của Quận nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc buôn bán, trao đổi hàng hóa sao cho hợp lý, bền vững nhất. Góp phần thúc đẩy hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa một cách toàn diện, văn minh, hiện đại phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc.

TẢI TÀI LIỆU + ĐỀ CƯƠNG TẠI ĐÂY.