Đánh giá tiềm năng du lịch hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh (rất hay)

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài báo cáo thực tập du lịch is  Đánh giá tiềm năng du lịch hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh (rất hay)

LỜI Nơi Đâu

Ngày nay du lịch specified is one of the following vực kinh tế mũi nhọn of the most quốc gia trên thế giới, in which has việt Nam. Du lịch phát triển tạo ra nhiều công ăn việc làm, mang lại thu nhập cao cho nền kinh tế, reduce its tác động rủi ro to môi trường sinh thái, đồng thời còn is cầu nối hữu hiệu cho sự giao lưu between nền văn Hòa, Đồng vai trò quan trọng việc xây dựng in tình hữu nghị, hoà bình, đoàn kết and hiểu biết between quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới.

Ở nước ta, vực du lịch từ lâu are also has been Đảng and Nhà nước quan tâm đặc and mục tiêu phát triển cao. Tại Đại hội Đảng lần thứ VIII đề ra has mục tiêu: “Phát triển nhanh du lịch, dịch vụ and each bước supplied nước ta trở thành trung tâm an du lịch – thương mại may tầm cỡ khu vực in”. Nghị quyết năm 45 / CP năm 1993 of Chính phủ are also has Neu rõ: “Làm cho vực du lịch nước ta sớm đuổi kip vực du lịch of the nước phát triển within khu vực and trên thế giới, đưa du lịch nước ta trở thành one of the following vực kinh tế mũi nhọn of đất nước “. Đây là chủ trương đúng đản, phù hợp xu thế with the developers common of khu vực and thế giới, vừa gắn be under the terms thực tế, tiềm năng, capabilities and yêu cầu bức thiết of sự phát triển đất nước. Do vậy đòi hỏi the vực liên quan, đặc biệt is vực du lịch the tỉnh, thành phố must have quy hoạch, xây dựng chiến lược cho phát triển du lịch.

Để góp phần tạo cơ sở cho sự phát triển du lịch Việt Nam out, thì việc nghiên cứu đánh giá tiềm năng and định hướng chiến lược phát triển du lịch the vực at nước ta đóng vai trò vô cùng quan trọng and necessary. This is not only ý nghĩa về mặt lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc in công tác quy hoạch and phát triển các loại hình du lịch at the khu vực giàu tiềm năng, phát triển its điểm – tuyến du lịch trên phạm vi cả nước phù hợp with the characteristics tài nguyên, kinh tế xã hội, văn hoá, phong tục tập quán and góp phần hạn chế those tác động tiêu cực tiềm ẩn mà du lịch mang to cho môi trường tự nhiên, văn hoá, xã hội mà nhiều nước trên thế giới was right trả giá in quá trình xây dựng and developers du lịch. Vì vậy Tôi selected đề tài:

“Tiệm NĂNG DU LỊCH HỒ DẦU TIẾNG – TỈNH TÂY NINH”.

  1. Tên đề tài:

“Tiệm NĂNG DU LỊCH HỒ DẦU TIẾNG – TỈNH TÂY NINH”.

  1. Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu về tiềm năng du lịch of Hồ Dầu Tiếng – Tỉnh Tây Ninh.

  1. Phạm vi nghiên cứu:

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng and đề xuất định hướng, giải pháp phát triển các loại hình du lịch tại Hồ Dầu Tiếng.

  1. Phương pháp nghiên cứu:

– Phương pháp điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu.

– Phương pháp thống kê số liệu.

– Phương pháp tổng hợp phân tích and tài liệu, số liệu.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ viết báo cáo thực tập we just help you trên hoàn thành bài báo cáo thực tập of mình. If in quá trình viết báo cáo thực tập of mình, các bạn may gặp khó khăn gì hãy liên hệ với chúng tôi to be tư vấn and giúp đỡ tận tình nhé.