Chiến lược nâng cao chất lượng phục vụ của nhà hàng Phố Nướng

bao cao thuc tap

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn to bài báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn is  Chiến lược nâng cao chất lượng phục vụ of nhà hàng Phố Nướng to các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

LỜI Nơi Đâu

Du lịch Việt Nam đang trên đà phát triển and hội nhập thế giới, du khách quốc tế to Việt Nam ngày as increase and du lịch nội địa that increase nhanh làm đời sống kinh tế be nâng cao also nhu cầu thư giãn về mặt tinh thần of người lao động ngày as be quan tâm đúng level.

Nắm bắt được xu thế of thời đại, nhiều doanh nghiệp quốc doanh also doanh nghiệp tư nhân mạnh Lead tư kinh doanh khai thác nguồn lợi từ du lịch, this is the reason giải thích cho sự ra đời hàng loat the đơn vị cơ sở kinh doanh ăn uống Nhầm đáp ứng nhu cầu of khách từ bình dân to cao cấp. Và từ đây created be the following cuộc cạnh tranh gay gắt in kinh doanh ăn uống. Chính sự cạnh tranh have finished đẩy sự tìm toi khám phá of the đơn vị kinh doanh nhà hàng nham tạo ra those sản phẩm dịch vụ mới lạ, hấp dẫn to thu hút khách also do not Stop nâng cao chất lượng phục vụ for you thể làm hài lòng khách hàng. Cho be for đáp ứng be nhu cầu ngày as cao of khách and against sự phát triển mạnh mẽ of vực du lịch khách sạn nhất is in their hình cạnh tranh gay gắt such as hiện nay If you doanh nghiệp need to have the following giải pháp cụ be to have been lượng khách lớn and ensure be tình hình hoạt động kinh doanh is việc làm hết sức cần thiết.

Vì vậy, em select đề tài: “Các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ of nhà hàng Phố Nướng – Khách sạn Đệ Nhất”.

  1. Purpose nghiên cứu

Dựa trên cơ sở lý thuyết về chất lượng phục vụ in kinh doanh Nhà hàng Khách sạn thuộc, phân tích đánh giá and thực trạng chất lượng phục vụ bộ phận of Nhà hàng Phố Nướng – Khách sạn Đệ Nhất. From, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ bộ phận of Nhà hàng Phố Nướng – Khách sạn Đệ Nhất.

  1. Phạm vi nghiên cứu

Phục vụ ăn uống trực tiếp tại nhà hàng Phố Nướng – Khách sạn Đệ Nha

Do not tiếp cận trực tiếp be with the customers and will lấy kết quả tham dò từ kết quả điều tra of Nhà Hàng Phố Nướng.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp tham chiếu tổng hợp số liệu qua báo cuối năm of khách sạn, the luận văn trước đây.

Phương pháp compare số liệu through năm of khách sạn

Phương pháp định lượng: Nghiên cứu level độ hài lòng về chất lượng sản phẩm của khách hàng qua việc phát phiếu điều tra thăm dò ý kiến ​​of 50 khách hàng của khách sạn Đệ Nhất.

  1. Kết cấu đề tài

Đề tài gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận

Chương II: Thực trạng công tác nâng cao chất lượng phục vụ of Nhà hàng Phố Nướng – Khách sạn Đệ Nhất.

Chương III: Các giải pháp nâng cao chất Nhâm lượng phục vụ of Nhà hàng Phố Nướng – Khách sạn Đệ Nhất.

  1. Ý nghĩa thực tiễn

Hiện nay, Khách sạn Đệ Nhất has kế hoạch xây dựng and execute hệ thống quản lý chất lượng in việc cung cấp sản phẩm dịch vụ nhất quán về chất lượng Nhầm đáp ứng tối đa sự thỏa mãn of the customers for nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường. Nên việc nghiên cứu chất lượng phục vụ meaningful important for ‘khách sạn.

 Kết quả nghiên cứu đề tài provided for its nhà quản trị nhà hàng khách sạn one nhìn chi tiết than về chất lượng phục vụ and tác động của chất lượng phục vụ to sự hài lòng of the customers when using sản phẩm dịch vụ nhà hàng khách sạn. Quan trọng rather than given the giải pháp quản lý nham and nâng cao chất lượng phục vụ

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

 

Dịch vụ làm báo cáo thực tập we always is người bạn giúp các bạn sinh viên hoàn thành the bài báo cáo, chuyên đề thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập, hãy liên hệ với chúng tôi to be tư vấn tốt nhất.