Chiến lược Marketing trực tiếp về linh kiện máy tính đạt 9 điểm

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn sinh viên bài báo cáo thực tập marketin g is  Chiến lược tiếp thị trực tiếp về linh kiện máy tính đạt 9 điểm to các bạn tham khảo.

LỜI Nơi Đâu

Những năm recently, nền kinh tế Việt Nam have the following changes theo chiều hướng tích cực. Ngày as you nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế of the vực nghề khác nhau gia nhập vào thị trường. Trọng môi trường that, if you want to exist, the doanh nghiệp must have tầm nhìn bao quát to hoạch định kế hoạch kinh doanh of mình. Ngoài việc tổ chức thực hiện hàng loat the khâu such as: xây dựng chiến lược, củng cố its nguồn lực, lên kế hoạch thực hiện also tiến hành phân bổ tài nguyên thì doanh nghiệp còn phải hoạch định chiến lược marketing cho riêng mình to kiểm soát and ensure hiệu quả from chiến lược kinh doanh of unit.

Đặc biệt in their hình thị trường đang cạnh tranh gay gắt hiện nay such as, thì thị actually is công cụ hữu hiệu giúp việc in the doanh nghiệp “đánh bóng” tên tuổi also thương hiệu of mình. One of the following công cụ tiếp thị hiện nay mà doanh nghiệp its thường hay sử dụng is Tiếp thị trực tiếp. This is a công cụ tạo ra chiếc cầu nối thu ngắn distance between the doanh nghiệp with the customers, giữa nhu cầu of the customers with the sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp of. If đầu tư đúng level thì thị trực tiếp will become vũ khí sắc bén giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, gia increase thị phần. Qua that, we can be found nhận level ảnh hưởng lớn much of hoạt động tiếp thị nói chung, and of Tiếp thị trực tiếp nói riêng to hoạt động sản xuất kinh doanh and the doanh nghiệp.

Và with one doanh nghiệp hoạt động in lĩnh vực công nghệ thông tin such as công ty TNHH Lê Phụng thì thị trực tiếp lại as you trò vai quan trọng. Tuy nhiên vì nhiều lý làm khác nhau be công tác tiếp thị trực tiếp not công ty quan tâm, đầu tư đúng level, this is already ảnh hưởng do not to nhỏ hiệu quả hoạt động kinh doanh of Lê Phụng.

Xuất phát từ thực tế of the company as well as is nhận thức been tầm quan trọng of công tác tiếp thị trực tiếp, em selection chuyên đề: “Một số giải pháp đẩy mạnh công tác tiếp thị trực tiếp tại công ty TNHH Lê Phụng”.

  1. Mục tiêu of đề tài

Đề tài đi vào phân tích, đánh giá chung its chương trình khuyến mãi implemented thông through công cụ tiếp thị trực tiếp of and việc áp dụng trực tiếp the tool to the công tác bán hàng, xây dựng thương hiệu. Then rút ra those thành công and existing of công tác tiếp thị trực tiếp, and combined with ma trận SWOT để làm căn cứ cho việc đề output giải pháp, kiến ​​nghị Nhâm đẩy mạnh, phát triển than nữa công tác tiếp thị trực tiếp, đóng góp phần nào which cho công ty trong việc xây dựng and phát triển thương hiệu tại thị trường Việt Nam đầy cơ hội thách thức and.

  1. Đối tượng phạm vi nghiên and cứu

  • Đối tượng nghiên cứu: công ty TNHH Lê Phụng.

  • Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu về công tác tiếp thị trực tiếp tại công ty TNHH Lê Phụng từ tháng 5 năm 2008 to nay.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Để tiếp cận been its hoạt động marketing trực tiếp tại công ty TNHH Lê Phụng, the phương pháp nghiên cứu will be implemented to be thu thập thông tin:

  • Dữ liệu sơ cấp: bằng cách quan sát thực tế in công ty, phỏng vấn cá nhân (is usually cán bộ nhân viên công ty in).

  • Dữ liệu thứ cấp: thu thập thông tin from bài báo đăng tin tức be related công ty, tài liệu làm công ty cung cấp, tài liệu trên internet.

  • Thống kê bằng bảng biểu, sơ đồ: thống kê tìm ra xu hướng hay characteristics of the elements phân tích.

 

  1. Kết cấu đề tài

Ngoài chương dẫn nhập and phần kết luận, đề tài gồm 4 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận of Tiếp thị trực tiếp.

Chương 2: Tổng quan về công ty TNHH Lê Phụng.

Chương 3: Thực trạng công tác tiếp thị trực tiếp tại công ty TNHH Lê Phụng.

Chương 4: Một số giải pháp đẩy mạnh công tác tiếp thị trực tiếp tại công ty TNHH Lê Phụng.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

dịch vụ làm báo cáo thực tập was giúp nhiều bạn sinh viên hoàn thành bài báo cáo thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập hãy liên hệ với chúng tôi to giúp đỡ