Chiến lược marketing sản phẩm cà phê Highlands Coffee

viet thue luan van

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài báo cáo thực tập marketing is Chiến lược marketing sản phẩm cà phê Highlands Coffee Đạt 9 điểm  to các bạn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp of mình.

LỜI Nơi Đâu

Sau nhiều năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đ ã have the following bước chuyển biến khích lệ, cơ cấu kinh tế mạnh mẽ changes, tạo điều kiện c ho nhiều vực kinh doanh phát triển, in which has vực dịch vụ.Nắm bắt được xu hướng and nhu cầu thị trường, Cô ng ty cổ phần dịch vụ cà phê Cao Nguyên (Highlands Coffee) đã ra đời in several trò is one doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh làm anh dịch vụ cà phê, ăn uống.
along with those biến động thị trường and đặc thù of lĩnh vực kinh làm anh, hiện nay công ty còn vấp must be the following khó khăn in hoạt động sản xuất kinh làm anh mà nguyên nhân chủ yếu đến từ môi trường vĩ mô in and ngoài nước such as: tỷ giá hối đoái changes, tình hình lạm phát cao, tình trạng thất nghiệp gia tăng, lãi s uất cho vay cao cause ảnh hưởng ít nhiều to vực dịch vụ nói riêng and other vực khác nói chung. Đứng trước tình hình that, công ty đang have but it lực phấn đấu to beyond qua those khó khăn.
Xuất phát từ those vấn đề khó khăn hiện nay, along with việc nghiên cứu thực trạng hoạt động sản xuất kinh làm anh of công ty tôi select đề tài: “TÌM HIỂU, ĐÁNH GIÁ CHIẾN Lược PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VÀ NGÂN SÁCH MARKETING CHO SẢN PHẨM MỚI CỦA HIGHLANDS COFFEE-CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN”
2. Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài has ba mục tiêu nghiên cứu:
-. Tìm hiểu chiến lược phát triển sản phẩm mới and ngân Sác h marketing cho sản phẩm mới của Highlands Coffee
– Phân tích tình hình thực tiễn công tác tiếp thị of the Highlands Coffee to phát hiện ra ưu điểm those and those mặt exists.
– Đưa ra giải pháp the, kiến nghị Nhâm nâng c ao hiệu quả mar kting and quản lí ngân s ách mar tiếp thị các cho Highlands Coffee.
3. Đối tượng phạm vi nghiên and cứu of đề tài

– Đối tượng nghiên cứu: Tình hình mar tiếp thị các sản phẩm mới and Budget mar tiếp thị các cho sản phẩm mới tại Highlands Coffee
– Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi no gian: nghiệ n cứu tại công ty cổ phần cà phê Cao Nguyên (Tây Nguyên cà phê)

Phạm vi thời gian: nghiệ n cứu in giai đoạn 2010-2012
4. Phương pháp ng hiên cứu
Để nghiên cứu đề tài, the phương pháp nghiên cứu already in use là:
– Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu
– Phương pháp quan sát
– Phương pháp phỏng vấn thu thập thông tin thực tế.
5. Kết cấu of đề tài
– Chương 1: Cơ sở lý luận chung c hiến lược phát triển sản phẩm.
– Chương 2: Giới thiệu chung về công ty cổ phần cà phê Cao Nguyên and execute trạng related chiến lược phát triển sản phẩm new and ngân s ách mar tiếp thị các sản phẩm mới cho.
– Chương 3: Các giải pháp kiến nghị and về vấn đề chiến lược phát triển sản phẩm mới.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

dịch vụ làm báo cáo thực tập was giúp nhiều bạn sinh viên hoàn thành bài báo cáo thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập hãy liên hệ với chúng tôi to giúp đỡ