Chất lượng dịch vụ tổ chức tiệc cưới tại khách sạn Nam Châu

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài báo cáo thực tập du lịch is  Chất lượng dịch vụ tổ chức tiệc cưới tại khách sạn Nam Châu to các bạn làm tài liệu tham khảo.

LỜI Nơi Đâu

Xuất phát từ nhu cầu tìm hiểu, vui chơi giải trí and nghỉ dưỡng … of con người, vực du lịch was not Stop phát triển at all quốc gia trên thế giới. It is mệnh danh is vực “công nghiệp do not khói”, is one chiến lược kinh doanh in the files đoàn lữ hành. Vậy Ở Việt Nam cũng, du lịch đã, đang and will become one vực kinh tế mũi nhọn of đất nước, giúp tạo lợi nhuận lớn cho vực kinh tế quốc dân. Du lịch phát triển kéo theo sự ra đời much phong phú and đa dạng các dịch vụ of bổ sung. Đời sống of người dân ngày as be nâng cao làm which they have nhu cầu lớn về các dịch vụ bổ sung of vực du lịch and one of các dịch vụ bổ sung been khách sạn, nhà hàng quan tâm which is dịch vụ tiệc cưới .

Đã từ lâu, lập gia đình is chuyện hệ trọng in each of cuộc đời người. Ngoài đăng ký kết hôn theo đúng pháp luật, việc tổ chức tiệc cưới to thông báo cho toàn thể người thân, bạn bè biết is one nghi lễ bắt buộc of the person Việt Nam Nhâm hợp thức hóa mối quan hệ vợ chồng về mặt xã hội . Chính vì vậy, cưới còn is phong tục đậm đà bản sắc dân tộc of nhân dân ta.

Và in one hôn lễ thường has sự chứng kiến, tham dự of hàng trăm thực khách ở tại tư gia hay be tổ chức at the nhà hàng. Tuy nhiên, thu nhập of người dân ngày as be nâng cao, trào lưu tiến triển xã hội ngày as văn Minh tiến bộ and elements no gian would gặp many khó khăn while mời thực khách to dự tiệc cưới tại tư gia be the nhà hàng tổ chức tiệc cưới ngày as phát triển cả về chất are mutually về lượng.

Khi quan niệm về tính chất of buổi tiệc much trang trọng cộng as sự ra đời of the nhà hàng tổ chức tiệc cưới ngày as many, người sử dụng dịch vụ this will become be khó tính than, đòi hỏi cao than về chất lượng dịch vụ of buổi tiệc. Làm which to create a sự hài lòng cho thực khách tham dự tiệc cưới also gia increase thêm lượng khách hàng If you nhà hàng must not Stop áp dụng công nghệ vào tổ chức tiệc cưới, as well as is not Stop cải tiến chất lượng dịch vụ vì one buổi tiệc has to hàng trăm khách tham dự be and truyền miệng cho nhau về chất lượng phục vụ of nhà hàng.

Việc tìm ra following components of chất lượng dịch vụ, the yếu tố hạn chế as well as the following yếu tố tác động vào sự hài lòng of thực khách while đến nhà hàng tham dự tiệc cưới is tiền đề to nâng cao chất lượng dịch vụ that such as nâng cao lợi thế cạnh tranh of nhà hàng trên thương trường.

Nam Châu Hội Quán is one of the following nhà hàng tiêu biểu in việc cung cấp dịch vụ tiệc cưới cho khách hàng trên địa bàn thành phố Huế but việc tiến hành thu thập ý kiến đánh giá of the customers Nhâm nâng cao chất lượng dịch vụ chưa be phát huy. Xuất phát từ nhu cầu thực tế of doanh nghiệp, tôi select đề tài “Đánh giá of khách hàng về chất lượng dịch vụ tổ chức tiệc cưới tại nhà hàng Nam Châu Hội Quán thuộc công ty Cổ phần du lịch Huế” để làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp Đại Học of mình.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY