Báo cáo thực tập xuất khẩu sản phẩm từ gỗ -Nhất Xinh

báo cáo quản trị kinh doanh

LỜI MỞ ĐẦU

Xu thế phát triển mạnh mẽ của hoạt động thương mại quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu của Việt Nam đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt trên thị trường thế giới. Hiện nay các sản phẩm từ gỗ là một trong 10 mặt hàng xuất khẩu đem về cho đất nước nhiều ngoại tệ nhất. Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ của Việt Nam năm 2009 đạt 251 triệu $, năm 2012 đạt 437 triệu $. Theo dự báo của các chuyên gia thì kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu về các sản phẩm từ gỗ trên thế giới có xu hướng tăng trong những năm tới.

Mặc dù các sản phẩm từ gỗ của Việt Nam có nhiều lợi thế xuất khẩu nhưng thực tế kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ của chúng ta còn quá nhỏ bé so với nhu cầu trên thị trường thế giới chỉ chiếm 0,2% tổng kim ngạch xuất khẩu thế giới. Nguyên nhân do thị phần xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam còn nhỏ bé, hầu như các doanh nghiệp mới chỉ chú ý đến mở rộng thị trường xuất khẩu mà chưa đẩy mạnh xuất khẩu theo chiều sâu. Trước tình hình đó việc phát triển thị trường luôn là mục tiêu quan trọng hàng đầu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, thị phần càng lớn thì khối lượng sản phẩm tiêu thụ của doanh nghiệp càng lớn sẽ làm tăng lợi nhuận và vị thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Trong thời gian làm báo cáo thực tập đã giúp em nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát triển thị trường xuất khẩu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu. Chính vì vậy em đã chọn đề tài: “Thực trạng công tác phát triển thị trường xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ tại Công ty TNHH Nhất Xinh” cho báo cáo thực tập tốt nghiệp này.

Nội dung báo cáo tốt nghiệp của em gồm 3 chương:

Chương 1: Khái quát chung về Công ty TNHH Nhất Xinh.

Chương 2: Thực trạng hoạt động xuất khẩu và công tác phát triển thị trường xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ tại công ty TNHH Nhất Xinh.

Chương 3: Phương hướng và biện pháp phát triển thị trường các sản phẩm từ gỗ tại Công ty TNHH Nhất Xinh.

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY