Báo cáo thực tập xây dựng kế hoạch chủ nhiệm

bao cao thuc tap

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài báo cáo thực tập sư phạm vực là  Báo cáo thực tập xây dựng kế hoạch chủ nhiệm để cho các bạn sinh viên sư phạm làm mẫu nhé.

LỜI Nơi Đâu

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm is too trình rèn luyện those skills and kiến thức sư phạm tạo those tiền đề giúp sinh viên học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đặt these steps chân đầu tiên vào nghề giáo – nghề been cả xã hội tôn vinh is one of the following nghề cao quý nhất.

Kiến thực tập sư phạm is one thành phần quan trọng could not missing for sinh viên học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. It góp phần giúp sinh viên có điều kiện tiếp xúc thực tế as to be tự tin than with the vai trò người thầy of the future.

Được sự phân công of Trung tâm bồi dưỡng văn hóa chuyên môn and nghiệp vụ trường Đại học Hùng Vương and sự đồng ý of Ban lãnh đạo trường THCS Phù Ninh. Tôi been phân công kiến ​​thực tập tại trường từ ngày 19/03/2013 to ngày 16/04/2014.

Tuy thời gian thực tập do not dài but qua quá trình thực tập tại trường been sự giúp đỡ of the thầy cô giáo nhà trường in as well as the em học sinh trường THCS Phù Ninh. Đặc biệt is sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn chuyên môn and also also giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm – cô Trần Thị Nga and tập thể học sinh lớp 9A (năm học 2013-2014). Tôi existing conditions tiếp xúc and working with the môi trường giáo dục THCS. Nhờ which was tôi rèn luyện cho bản thân been the following kỹ năng also kiến ​​thức to hoàn thiện cho mình năng lực, kỹ năng and those phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo chuẩn bị cho công tác giảng dạy sau this.

  1. Kế hoạch chủ nhiệm lớp 9A

1 .1. Điều tra cơ bản

+ Tổng số lớp: 33 học sinh, trong đó: 19 nam, 14 nữ

+ Tổng số đội viên: 33

+ Đoàn viên: không

+ Học sinh dân tộc ít người: không

  • Thuận lợi:

          + Đa số học sinh có ý thức học tập rèn luyện and tốt.

+ Ban thường trực hội cha mẹ học sinh nhiệt tình, làm việc may tinh thần trách nhiệm.

+ Đội ngũ giáo viên dạy các môn of lớp may tay nghề chuyên môn vững vàng.

+ Đội ngũ cán bộ lớp gương mẫu, nhiệt tình has tinh thần trách nhiệm cao.

+ Giáo viên chủ nhiệm sát sao, has many năm công tác chủ nhiệm

  • Khó khăn:

+ Còn a number học sinh chưa thực sự quan tâm to việc học tập.

+ Có 6 học sinh has hoàn cảnh đặc biệt.

+ Là lớp cuối cấp should have áp lực lớn to thi vào cấp III.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY