Báo cáo thực tập xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn to bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh is  Báo cáo thực tập xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu to các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

LỜI Nơi Đâu

Chưa bao Giovan đềthương hiệu lại be quan tâm đặc biệt such as hiện nay. With ý thức that đểcó be chỗđứng trên thtrường If you doanh nghiệp must xây dựng cho mình one dấu hiệu nhận biết riêng, khác biệt and are mọi người yêu mến. Để đạt been điều then it will not còn cách nào khác is right xây dựng cho mình one thương hiệu riêng.
Bởi vì:
· Cùng as sự phát triển of xã hội thì nhu cầu and ước wish of con người are also ngày as đa dạng, phong phú hơnvà đòi hỏi its sản phẩm must have chất lượng ngày as cao. Chính vì điều this đểđược khách hàng chọn mua sản phẩm của mình thì người sản xuất not always in nổlực việc cải tiến sản phẩm đểđáp ứng tốt nhất nhu cầu khách its hàng. Trọng quá trình phát triển kinh doanh trên thị trường, the sản phẩm ngày as trở be giống nhau về tính năng, công dụng. Khi which thương hiệu will be one of the following reasons make người tiêu dùng chọn mua sản phẩm mà họmong want.
· Việt Nam has become viên chính thức của tổchức thương mại thếgiới (WTO), this đồng nghĩa with the sựgia increase cạnh tranh , level độcạnh tranh of thịtrường as Khóc than liệt. Thịtrường – chiến trường of thời bình, an chiến trường đòi hỏi sự thông minh, hiểu biết nhiều rather than ý chí quật cường. Vấn đềlớn nhất be set ra cho the doanh
nghiệp Việt Nam hiện nay is not chỉdừng lại Osan xuất sản phẩm phù hợp with the nhu cầu mà còn is hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh nham nâng cao năng lực cạnh tranh để làm sao không bịthua trên chính sân nhà mà còn ngày as tiến xa than vào thị trường thếgiới. Vậy đểcó be one vịtrí nhất định trên thịtrường in tâm trí người
tiêu dùng, ngoài those nỗlực sản xuất ra sản phẩm has its chất lượng thì việc gắn for it one thương hiệu riêng are important is not kém.

Chính vì those vấn đềtrên mà its doanh nghiệp must always cốgắng làm thế nào xây dựng to cho mình thương hiệu riêng and luôn cốgắng phát triển and ra sức bảo vệ it. Can not out of purpose trên, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại TTT and ngay từkhi mới thành lập saved to ý việc xây dựng and phát triển thương hiệu TTT ngày as vững mạnh than. But công việc this is not quảthực dễ dàng chút nào. Và đề tài this xin đềcập to chiến lược phát triển thương hiệu TTT in thời gian qua.

2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:
· Hệ thống lại lý thuyết về thương hiệu
· Tổng quan thị trường thiết kế thi công trang trí nội thất
· Tình hình hoạt động của công ty cổ phần xây dựng thương mại TTT and
· Phân tích chiến lược phát triển thương hiệu of Công ty Cổ Phần Xây Dựng and Thương Mại TTT
· Phân tích sựđánh giá of the customers vềchiến lược phát triển thương hiệu of TTT.
· Đánh giá việc vận dụng chiến lược phát triển thương hiệu mà TTT is already executed
· Đánh giá kết quảnghiên cứu
· Phân tích SWOT
· Một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lược phát than triển thương hiệu TTT.
3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
· Nghiên cứu tại Văn phòng công ty trụsởchính of CổPhần Xây dựng Thương mại and TTT. 36 Lý TựTrọng, Quận 1, Tp. Hochi Minh.
· Website: tttcompany.com, intranet.tttcompany.com
· Thời gian thực hiện: 26/07/2010 to 10/10/2010.
· Thời gian nghiên cứu: từnăm 2007 to 2009.
· Lĩnh vực nghiên cứu: Thiết kếthi công trang trí nội thất.
4. Objects NGHIÊN CỨU.
· Chiến lược phát triển thương hiệu of công ty cổ phần xây dựng thương mại and TTT.
· Mức độ nhận biết thương hiệu of khách hàng về thương hiệu TTT.
5. . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
5.1 Phương pháp thu thập thông tin.
· Thông tin thứcấp:
– Nguồn: (Thông tin làm công ty cung cấp, website the: tttcompany.com, intranet.tttcompany.com … báo and tạp chí: tạp chí Marketing, tạp chí do not gian sống, tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, báo Sài Gòn Tiếp thị, báo Kinh tếSài gòn …)
– Phương pháp nghiên cứu tại bàn.
· Thông tin sơ cấp:
– Nguồn: Kết quảphỏng vấn bằng bảng câu . hỏi against nhân viên
– Phương pháp nghiên cứu khảo sát thông qua bảng câu hỏi:

5.2 Phương pháp xửlý dữliệu:
· Xử lý bằng phần mềm SPSS
5.3 Phương pháp select mẫu:
· Chọn mẫu phi xác suất – phán đoán.
· Khích thước mẫu n = 80
6. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.
· Lý thuyết vềthương hiệu:
– Bản chất of thương hiệu
– Hệ thống nhận diện thương hiệu
– Quản lý thương hiệu in quá trình kinh doanh
– Các chính sách Marketing-Mix hỗtrợcho chiến lược thương hiệu
-. Chiến lược thương hiệu cho thịtrường thếgiới
· Tổng quan về thị trường thiết kế thi công trang trí nội thất.
– Tổng quan thị trường thiết kế thi công trang trí nội thất tại Thành phố Hồ Chí Minh.
– Một sốđối thucanh tranh chính of TTT
· Tính hình hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng and Thương Mại TTT.
– Lịch sửhình thành and development of công ty
– Chức năng nhiệm vụ
– Mục tiêu phương hướng and phát triển
– Báo cáo tài chính in từnăm 2006-2008
· Phân tích chiến lược phát triển thương hiệu of Công ty Cổ Phần Xây Dựng and Thương Mại TTT
-. Các hoạt động phát triển thương hiệu mà Công ty was áp dụng in 3 năm
qua. · Phân tích hiệu quảviệc vận dụng chiến lược phát triển thương hiệu thông qua kết quả nghiên cứu
· Đánh giá hiệu quảviệc vận dụng chiến lược phát triển thương hiệu thông qua kết quả nghiên cứu.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY