Báo cáo thực tập xây dựng chiến lược phát triển nhân lực

bao cao thuc tap

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài báo cáo thực tập nhân sự là Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần Đồng Tâm Long An đến năm 2020 được hoàn thành vào tháng 12/2014 để các bạn tham khảo

LỜI NÓI ĐẦU

Lý luận và thực tiễn đều chứng minh rằng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đến sự thành bại của bất kỳ doanh nghiệp nào. Vì thế việc khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực là vấn đề hết sức quan trọng, là tiền đề cơ bản để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Liệu doanh nghiệp Việt Nam có thể trụ vững trước sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ đến từ những nền kinh tế phát triển hơn chúng ta? Doanh nghiệp chúng ta vẫn tồn tại và phát triển được nếu chúng ta biết mình và biết đối thủ cạnh tranh. Để được như vậy, ngay bây giờ doanh nghiệp Việt Nam cần phải xây dựng cho mình một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Cụ thể hóa của vấn đề này là chúng ta phải xây dựng chiến lược phát triển công ty không chỉ tập trung vào mục tiêu ngắn hạn như trước đây mà phải tính đến mục tiêu dài hạn. Những doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm hoặc khả năng xây dựng chiến lược dài hạn có thể tham khảo ý kiến từ các chuyên gia hay các công ty tư vấn.

Công ty cổ phần Đồng Tâm thuộc quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ với các ngành nghề kinh doanh truyền thống nên bị cạnh tranh khốc liệt từ nhiều đối thủ. Tư duy chiến lược thúc đẩy Công ty cổ phần Đồng Tâm cần thiết phải đầu tư phát triển sang lĩnh vực kinh doanh tiềm năng khác nhằm giành lấy lợi thế cạnh tranh. Tận dụng lợi thế thương hiệu Công ty cổ phần Đồng Tâm đã xuất hiện lâu và được nhiều khách hàng biết đến trên thị trường Việt Nam, Công ty cổ phần Đồng Tâm đã mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh mới theo lộ trình phát triển dài hạn. Trong đó, việc đẩy mạnh phát triển vật liệu trang trí nội thất đã thực sự làm nổi bật thương hiệu Đồng Tâm Long An.

Xuất phát từ tầm quan trọng của chiến lược phát triển đối với một tổ chức và từ những vấn đề còn hạn chế trong việc quy hoạch và sử dụng nguồn nhân lực của Công ty Cổ Phần Đồng Tân Long An nên tôi đã chọn đề tài “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ Phần Đồng Tân Long An đến năm 2020” làm báo cáo thực tập thuê . Tôi hy vọng rằng luận văn sẽ là tài lệu tham khảo hữu ích cho ban lãnh đạo của công ty trong việc nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty.

  1. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

Các mục đích của đề tài bao gồm:

Trên cơ sở các vấn đề lý luận về quản trị nguồn nhân lực đề ra định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới và khắc phục những mặt còn hạn chế.

Phân tích đánh giá thực trạng nguồn nhân lực và vai trò của nguồn nhân lực đối với sự hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Đồng Tân Long An. Từ kết quả của việc phân tích, luận văn sẽ rút ra những nhận xét đánh giá chung về những ưu điểm cũng như những mặt còn hạn chế trong công tác tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ nhân lực của công ty trong những năm qua, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ Phần Đồng Tâm Long An giai đoạn 2014-2020.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ Phần Đồng Tâm Long An trong khoảng những năm 2010, 2011, 2012 và dự báo nhu cầu nhân lực đến năm 2020. Phạm vi nghiên cứu của đề tài giới hạn ở Công ty Cổ Phần Đồng Tân Long An cả về quy mô và địa điểm nghiên cứu.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài này, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua các phương pháp nghiên cứu cụ thể như sau: quan sát, phân tích, tổng hợp, nội suy, so sánh, đối chiếu,…

  1. Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu, phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn bao gồm trong 3 chương sau đây:

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược nguồn nhân lực

Chương 2: Phân tích môi trường hoạt động của CTCP ĐT

Chương 3: Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực của CTCP ĐT đến năm 2020.


TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình