Báo cáo thực tập xây dựng chiến lược marketing (rất hay)

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu tới các bạn bài Báo cáo thực tập xây dựng chiến lược marketing (rất hay) để các bạn làm mẫu báo cáo thực tập để viết báo cáo, chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình nhé.

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay có rất nhiều cách hiểu và định nghĩa khác nhau về nghiên cứu xây dựng chiến lược Marketing:
Nghiên cứu Marketing là quá trình thiết kế, thu thập, phân tích và báo cáo những thông tin có thể được sử dụng để giải quyết một số vấn đề chuyên biệt (ALvin C.Burns và Ronald F.Bush 1995).
– Nghiên cứu Marketing là việc nhận dạng, lựa chọn, thu thập, phân tích và phổ biến thông tin với mục đích hỗ trợ việc ra quyết định có liên quan đến sự xác định và xử lý các vấn đề và cơ hội trong Marketing (Naresh K.Malhotra-1996).
– Nghiên cứu Marketing là quá trình thu thập và phân tích có hệ thống các dữ liệu về các vấn đề liên quan đến các hoạt động Marketing về hàng hóa và dịch vụ (Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ – AMA, sách nghiên cứu Marketing cứu Marketing là các hoạt động thu thập, phân tích và xử lý các thông tin cần thiết nhằm phục vụ cho việc xây dựng chiến lược Marketing cũng như phục vụ cho việc ra quyết định của các nhà quản trị Marketing trong doanh nghiệp. Điều đó làm cho nghiên cứu Marketing có nội dung tương đồng với những yếu tố cấu thành của hệ thống thông tin Marketing (MIS) và hệ thống hỗ trợ ra quyết định Marketing (MDSS). Tuy nhiên quá trình thu thập, phân tích và xử lý thông tin trong nghiên cứu Marketing mang những đặc điểm khác biệt so với hệ thống thông tin Marketing.
Qua quá trình nghiên cứu về để tài trên cùng với sự giúp đỡ tận tình của GV: Bùi Thị Thúy Hằng em đã hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này. Nội dung của bài báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm 3 chương:
Chương 1: Lý thuyết cơ sở.
Chương 2: Tiến hành điều tra sản phẩm nước giải khát Coca- Cola.
Chương 3: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm nước giải khát Coca- CoLa.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Viết báo cáo tốt nghiệp thuê đã hoàn thành bài báo cáo thực tập này và bài báo cáo thực tập đã được đánh giá cao trong buổi lễ bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp. Nếu trong quá trình viết báo cáo thực tập bạn có gặp khó khăn gì, hãy liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi tư vấn và giúp đỡ tận tình.