Báo cáo thực tập thực trạng thu bảo hiểm xã hội bắt buộc quận 12

báo cáo thực tập

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn mẫu báo cáo thực tập về bảo hiểm khá hay, với đề tài: Thực trạng thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn Quận 12, chúc các bạn tải về được tài liệu bổ tích cho bài báo cáo thực tập của mình:

Mình trích lời mở đầu, tải về hết các bạn kéo xuống dưới nhé:

LỜI MỞ ĐẦU
Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Để thực hiện chủ trương trên thì có nhiều biện pháp, trong đó Bảo hiểm xã hội góp phần không nhỏ. Người lao động chiếm tỷ lệ rất lớn trong dân số và do điều kiện lao động làm việc ngoài rủi ro mang tính tự nhiên, họ cần phải chịu những rủi ro mang tính nghề nghiệp làm giảm hoặc mất thu nhập ảnh hưởng đến bản thân người lao động và gia đình họ cũng như xã hội. Vì vậy, BHXH giúp san sẻ những rủi ro cũng như hỗ trợ một phần và làn giảm bớt gánh nặng cho cuộc sống. Tạo ra một lưới an toàn cho NLĐ góp phần ổn định trật tự xã hội, công bằng cho xã hội, để quá trình sản xuất diễn ra bình thường và liên tục.

Bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn trong hệ thống an sinh xã hội mang đậm tính nhân đạo và tính nhân văn sâu sắc. Thu BHXH đóng vai trò rất quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của BHXH, chính vì vậy công tác quản lý thu BHXH lại càng phải được chú trọng. Nếu quản lý thu tốt thì sẽ tránh thất thoát cho BHXH, đảm bảo quỹ tăng trưởng và phát triển, tạo sự công bằng cho người tham gia và góp phần vào củng cố hệ thống An sinh xã hội. Để hiểu rõ hơn về tình hình thực hiện quản lý thu BHXH, em đã chọn đề tài: “Thực trạng thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn Quận 12 ” cho bài viết của mình

Mục đích nghiên cứu đề tài

Nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện công tác thu BHXHBB ở Quận 12. Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp để thực hiện tốt hơn công tác thu BHXHBB ở Quận 12 trong thời gian tới

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

–     Đối tượng: Công tác thu BHXHBB tại BHXH Quận 12

–     Phạm vi: Nghiên cứu về công tác thu BHXHBB trên địa bàn Quận 12 giai đoạn 2010 – 2012

Nội dung nghiên cứu

–    Một số vấn đề chung về quản lý thu BHXHBB

–    Thực trạng quản lý thu BHXHBB tại Quận 12

–  Một số giải pháp khuyến nghị nhằm hoàn thiện quản lý thu BHXH tại BHXH Quận 12

Phương pháp nghiên cứu

–     Phương pháp nghiên cứu lý luận

–   Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

–    Một số phương pháp khác: phân tích, so sánh, tổng hợp số liệu kết hợp phân tích lý luận thực tiễn

Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo,… luận văn được chia thành ba chương như sau:

Chương 1. Khái quát chung về cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 12

Chương 2. Thực trạng công tác thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn Quận 12

Chương 3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thu Bảo hiểm xã hội trên địa bàn Quận 12

Trong quá trình hoàn thành bài báo cáo, do thời gian và nhận thức còn nhiều hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô để đề tài của em được hoàn thiện hơn. Qua đây, em cũng xin chân thành cảm ơn lãnh đạo cùng tập thể các anh chị cán bộ trong cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 12 và cô giáo hướng dẫn thực tập Trịnh Thị Liên đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập và làm báo cáo thực tập !

Các bạn tải tại ĐÂY nhé