Báo cáo thực tập mẫu quản trị kinh doanh phỏng vấn

báo cáo thực tập phỏng vấn

Giới thiệu các bạn tham khảo mẫu báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh có phỏng vấn 2 lãnh đạo trong công ty đề tài:Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trích lời mở đầu:

1.   Lý do chọn đề tài

Hiện nay đất nước ta đang có những bước phát triển kinh tế ngày càng phát triển, đời sống xã hội không ngừng được nâng cao. Nhu cầu  cuộc sống đòi hỏi ngày càng cao hơn. Chính vì chúng ta đang ở trong nền kinh tế thị trường nên yêu cầu đặt ra cho các  Công ty những thách thức lớn. Muốn Công ty tồn tại và phát triển làm ăn có lãi, các Công ty phải đề ra những chiến lược sản xuất kinh doanh đúng đắn. Các Công ty phải suy nghĩ sẽ sản xuất sản phẩm gì, và sản xuất ra thì ai sẽ tiêu thụ sản phẩm đó. Vì vậy, các Công ty thường hướng đến ba nhu cầu thiết yếu và cơ bản của xã hội đó là: ăn ,mặc, ở. Để từ đó, đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp với khả năng của mình, của các đối thủ cạnh tranh. Để từ đó, các Công ty có thể tồn tại lâu dài trên thị trường kinh doanh của mình. Do đó việc nghiên cứu phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh mang tính tất yếu, khách quan đối với các Công ty. Phát triển sản xuất kinh doanh tuy là một đề tài truyền thống và đã được nhiều người quan tâm nghiên cứu, song nó có vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế thị trường hiện nay.Do đó em chọn đề tài : Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh: làm báo cáo thực tập của mình

2.   Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm phân tích, so sánh giữa lý thuyết hoạt động sản xuất kinh doanh tôi được học và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để rút ra kinh nghiệm bài học cho mình. Và từ đó có thể đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ mặt hàng kinh doanh các loại cửa sắt, nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty đến người tiêu dùng, để Công ty tham khảo, nghiên cứu và có thể ứng dụng trong thực tế.

Mục đích của việc nghiên cứu này cũng nhằm làm rõ một số vấn đề về xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất và Thương Mại Lương Hưng Thịnh trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh cũng như môi trường kinh doanh của Công ty trong thời gian qua.

3.   Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng với đề tài này là phương pháp nghiên cứu thực tế, thống kê đọc tài liệu, thiết kế bảng câu hỏi phỏng vấn trực tiếp, phân tích tổng hợp

tình hình kinh doanh của Công ty qua Bảng Báo cáo tài chính theo từng năm hoạt động từ năm 2009-2012

4.   Giới hạn phạm vi đề tài

Là hoạt động phát triển và sản xuất kinh doanh sản phẩm của Công ty trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

5.   Bố cục báo cáo gồm có 3 phần:

v Phần mở đầu

v Phần nội dung chính của bài này gồm 3 phần:

Phần 1: Đánh giá về hoạt động kinh doanh của Công ty

Phần 2: Thực hiện phỏng vấn nhà Quản trị, các Chuyên gia nơi sinh viên thực tập

Phần 3: Bài tập tình huống chuyên ngành

v Phần kết luận

CÁC BẠN CLICK ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ