Báo cáo thực tập lập kế hoạch kinh doanh công ty in

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài Báo cáo thực tập lập dự án kinh doanhBáo cáo thực tập lập kế hoạch kinh doanh công ty in Bến Tre để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

Mình xin trích dẫn một đoạn để các bạn tham khảo:

Nước ta từ nền kinh tế kế hoạch tập trung chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, đây là điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh nhưng cũng mang đến không ít khó khăn cho các doanh nghiệp.

Trong cơ chế thị trường, các loại hình doanh nghiệp điều có quyền tự chủ kinh doanh. Trước xu thế toàn cầu hoá, nền kinh tế Việt Nam đang mở cửa và hội nhập với nền kinh tế thế giới, tạo nên một môi trường cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Vì thế, để doanh nghiệp tồn tại và phát triển, các nhà quản lý phải chủ động tìm hiểu, nghiên cứu thị trường để nắm bắt những cơ hội kinh doanh, xem xét nguồn lực doanh nghiệp để có thể tận dụng những cơ hội đó, đồng thời đề ra kế hoạch phù hợp để nâng cao sức cạnh tranh trên thương trường.

Ngành in là ngành sản xuất ra sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu vật chất mà còn đáp ứng nhu cầu tinh thần cho toàn xã hội. Cũng như các ngành kinh tế khác, trước đòi hỏi khách quan của nền kinh tế thị trường thì ngành in không còn được sự hỗ trợ của nhà nước. Vì vậy, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực in ấn cũng phải có những thay đổi trong kinh doanh để có thể cạnh tranh và phát triển. Yêu cầu đặt ra là mỗi doanh nghiệp phải tạo dựng một phương thức kinh doanh thích hợp. Cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước cũng là một giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh. Công ty cổ phần in Bến Tre là một trong những Công ty đi đầu trong cổ phần hoá ở tỉnh Bến Tre. Trong thời gian qua, Công ty kinh doanh khá hiệu quả nhưng để đứng vững trước xu thế hội nhập ngày nay Công ty phải chuẩn bị những kế hoạch cụ thể cho hoạt động kinh doanh.

Lập kế hoạch kinh doanh là sự chuẩn bị của doanh nghiệp nhằm làm giảm đi những đe doạ từ bên ngoài và khắc phục những điểm yếu bên trong của doanh nghiệp, đồng thời là tiêu chuẩn để tạo điều kiện cho công tác kiểm tra. Trước thực tế đó em quyết định chọn đề tài: “Lập kế hoạch kinh doanh năm 2006 tại Công ty cổ phần in Bến Tre” làm viết báo cáo thực tập

Các bạn vui lòng tải về để xem nhé!

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, còn rất nhiều bài lập kế hoạch kinh doanh nữa để các bạn tham khảo!