Báo cáo thực tập kế toán phỏng vấn lạnh đạo 2014, hay

bao cao thuc tao Hutech

Đây là một bài báo cáo thực tập kế toán có phỏng vấn lãnh đạo nhé các bạn, mình hoàn thiện vào tháng 11/2014. rất hay và bổ ích cho các bạn tham khảo nhé, sau đâu mình trích dẫn phần mở đầu, còn đề cương và bài làm các bạn click phí dưới nhé:

Những năm qua, hệ thống kế toán có sự thay đổi rất căn bản, những đổi mới ấy vẫn chưa phải là thay đổi cuối cùng và còn phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó, kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng có tầm quan trọng đặc biệt đối với mỗi một doanh nghiệp.

            Hiện nay, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan mà công tác kế toán trong các doanh nghiệp luôn tồn tại những điểm không hợp lý gây khó khăn cho công tác quản lý của lãnh đạo các doanh nghiệp cũng như các cơ quan chức năng của Nhà nước. Việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là hết sức cần thiết giúp cho công tác quản lý nói chung và công tác xác định kết quả kinh doanh nói riêng được phản ánh một cách đầy đủ kịp thời. Vì những lý do đó mà trong thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh ở Công ty TNHH Hồng Phúc, em đã quyết định đi sâu và tìm hiểu đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh” làm luận văn tốt nghiệp của mình.

Trong quá trình thực tập và viết luận văn, em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ công nhân viên phòng Tài chính kế toán, đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của thầy đã giúp em tìm hiểu và thể hiện một cách chính xác, trung thực những vấn đề lý luận cũng như thực tế của Công ty. Tuy nhiên do trình độ lý luận, thời gian khảo sát thực tế có hạn nên luận văn của em không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự chỉ bảo đóng góp ý kiến của cán bộ nhân viên phòng Tài chính kế toán và các thầy cô trong khoa Kinh tế để em có thể hoàn thiện bài luận văn này một cách tốt nhất.

Nội dung gồm 3 phần sau:

Phần 1 : Tổng quan về  Công ty TNHH Hồng Phú

Phần 2 : Thực hiện phỏng vấn lãnh đạo

Phần 3 : Bài tập tình huống

 

CLICK ĐÂY ĐỂ TẢI BÀI 1

CLICK ĐÂY ĐỂ TẢI BÀI 2

mình nhận làm báo cáo thực tập riêng cho bạn nào cần nhé:

sdt/zalo: 0973287149