Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựng

kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựng

Đề tài báo cáo thực tập:  kế toán nguyên vật liệu công ty TNHH Tư vấn xây dựng Lạc Hồng

kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựng
kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựng

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, nước ta đang hội nhập với xu thế toàn cầu hoá, hợp tác quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, là thành viên của tố chức thương mại WTO nền kinh tế Việt Nam có nhiều thuận lợi, để phát triển thì cũng gặp không ít khó khăn. Đặc biệt là tính cạnh tranh ngày càng ngay ngắt. Vì vậy, một doanh nghiệp dù hoạt động ở bất kì loại hình nào cũng chụi sự chi phối, đào thải của môi trường. Điều đó thể hiện tính tất yếu của cơ chế thị trường, và sức mạnh cạnh tranh trong nền kinh tế quốc dân. Nên các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải có những chiến lược mang tính tối ưu nhất, hiệu quả nhất. Đó là doanh nghiệp phải biết phát huy tiềm năng, lợi thế của mình, vận dụng khoa học kỷ thuật, cải tiến phương pháp làm việc, nhằm đạt được kế hoạch đề ra.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế ngày càng cao thi nghành kế toán cũng càng ngày càng được hoàn thiện hơn. Vì trong kinh tế kế toán là một nghanh rất quan trọng, bất kỳ một doanh nghiệp nào dù là doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân, dù là doanh nghiệp to hay nhỏ cũng phải có kế toán bởi vì kế toán cung cấp những thông tin quan trọng cho nhiều đối tượng như: các nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các cơ quan thuế của nhà nước …vv.

Trong thời gian học tập tại trường đại học Lạc Hồng làm báo cáo thực tập tại ty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Hưng Phú được sự giảng dạy và hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo trong trường em đã trang bị cho em phần nào về kiên thức kế toán cùng với sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng kế toán công ty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Hưng Phú và sự hướng dẫn thường xuyên của cô giáo Nguyễn Thuý Hằng em đã hoàn thành bài báo cáo thực tập kế toán của em để làm cơ sở cho em tốt nghiệp khoá học và tích luỹ kinh nghiệm kế toán sau này.

DOWNLOAD