Báo cáo thực tập kế toán công ty cp nước khoáng Vĩnh Hảo

mau-nhat-ky-thuc-tap

ĐỀ TÀI : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Trích đoạn Lời Mở đầu:

LỜI NÓI ĐẦU

Trong quá trình chuyển đổi từ cơ chế quản lý sang cơ chế thị trường, Nền kinh tế việt nam đã có những chuyển biến tốt đẹp và ngày càng năng động. Tháng 11 năm 2006 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng của việt nam trên con đường hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới là việt nam gia nhập WTO. Nước ta đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong khu vực Đông Nam Á. Sự mạnh dạn của các nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh đã góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.

Cùng với nghành công nghiệp nhẹ, nghành công nghiệp nước giải khát đã không ngừng lớn mạnh và phát triển nhanh chóng với việc xâm nhập và đa dạng hóa sản phẩm của các công ty nước giải khát hàng đầu thế giới như PEPSI, COCACOLA,… vào việt nam. Giá thành là một trong những phương pháp hiệu quả nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ hàng hóa và đảm bảo lợi nhận cao cho Doanh nghiệp.

Phương thức tính giá thành rất phong phú và đa dạng …mỗi công ty, xí nghiệp đều có một cách tính giá thành riêng sao cho phù hợp với đơn vị mình. Những đặc điểm chung mà kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của đơn vị tuân thủ là: phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, theo dõi định mức dự toán chi phí giúp doanh nghiệp tiết kiệm giảm bớt các chi phí không cần thiết nhằm hạ giá thành, tính toán chính xác, kịp thời từng loại giá thành sản phẩm.

Theo em kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp. Giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành có thể giúp doanh nghiệp đứng vững trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt của thị trường đồng thời đảm bảo lợi nhuận ngày càng tăng là nhiệm vụ hàng đầu của bất kì nhiệm vụ sản xuất nào.

Kết hợp những suy nghĩ và nhận định trên, cùng với kiến thức tiếp thu từ bài giảng thầy cô khi ngồi trên ghế nhà trường, và qua quá trình nghiên cứu, tham khảo tài liệu về tài chính kế toán, em chọn đề tài ‘Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” làm báo cáo thực tập tại Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo.

DOWNLOAD HERE