Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn to bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh is  Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng to các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

LỜI Nơi Đâu

Trọng nền kinh tế thị trường đầy Sôi động, sự tăng tốc of the biến đổi môi trường, đặc biệt is sự cạnh tranh ngày as gắt gay, nhu cầu of khách hàng ngày as đa dạng, đòi hỏi khắt khe về chất lượng, mẫu mã sản phẩm, dịch vụ khách hàng, ….
Xu thế hội nhập kinh tế, tự do cạnh tranh, việc gia nhập WTO, cắt shrink and child to delete hàng rào thuế quan. Các công ty nước ngoài them much mạnh về tài chính and thương hiệu sản phẩm. Do it on xâm nhập vào thị trường in nước has nguy cơ they will be used thị phần and khách hàng của we.
Hội nhập tạo ra sự cạnh tranh khóc liệt between doanh nghiệp not only trên thị thường Việt Nam mà còn cả trên thị thường quốc tế. Để tồn tại, all doanh nghiệp do not Kể ngành nghề kinh doanh nào cũng đang nổ lực per bước tạo dựng danh tiếng, for a chỗ đứng riêng trên thị trường.
Muốn sở hữu one hệ thống nhận diện thương hiệu tốt, doanh nghiệp luôn must be chú ý nâng cao chất lượng dịch vụ mà chất lượng dịch vụ this depends on ba yếu tố chính which is:. con người, công nghệ and quy trình phục vụ
Con người ở đây chính is đội ngũ nhân viên of công ty , khách hàng is người đánh giá chất lượng dịch vụ thông qua sự trải nghiệm, tiếp xúc for sản phẩm của công ty and those con người while giao dịch. Kế to chất lượng dịch vụ been đánh giá bằng việc áp dụng công nghệ do not Stop mang lại these values ​​and grow gia sự thuận tiện cho khách hàng than. Và cuối cùng is khâu quản lý quy trình nghiệp vụ, khách hàng sử dụng dịch vụ mong được phục vụ theo cơ chế đơn giản and nhanh chóng.
Khách hàng thường tìm to the doanh nghiệp mà its doanh nghiệp this thường has bản sắc riêng. Bản sắc thương hiệu not only mang lại cho khách hàng sự hài lòng thỏa mãn, mà hơn cả is one niềm tin bền vững.
Khi doanh nghiệp xây dựng been out khách hàng one niềm tin bền vững, doanh nghiệp will be nhiều khách hàng trung thành with the mình, hơn thế nữa chính those khách hàng This will be người quảng cáo tuyên truyền cho danh tiếng doanh nghiệp. Thương hiệu of doanh nghiệp from ngày as be nâng cao.
When a khách hàng been phục vụ an cách chu đáo and chuyên nghiệp they will be quay trở lại as doanh nghiệp and lôi kéo its khách hàng khác đến với doanh nghiệp.
Chính vì khách hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng in việc nuôi dưỡng and phát triển doanh nghiệp trên cả hai phương diện thương hiệu and revenue and will đề tài implemented đào sâu vào “Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Công ty Tae Young Vina “.
2. Đối tượng nghiên cứu:
Khách hàng của công ty. Hiện nay công ty may interval 32 khách hàng. Số lượng is not be more toàn bộ số lượng khách hàng would be khảo sát nghiên cứu in this.
3. Mục tiêu nghiên
cứu:. • Xác định the elements affects sự thỏa mãn of khách hàng về quy trình phục vụ khách hàng của công ty
• Đo lường level độ thỏa mãn of khách hàng hiện nay về quy trình phục vụ khách hàng of công ty.
• Đưa ra giải pháp the nham gia increase sự thỏa mãn of khách hàng về quy trình phục vụ khách hàng của công ty.
4. Phương pháp nghiên cứu:
-. Phương pháp nghiên cứu định tính used to find ra attributes affects sự thỏa mãn of khách hàng
– Sử dụng phương pháp quan sát, điều tra, phỏng vấn to have been information nhu cầu and level độ thỏa mãn of khách hàng.
– Sử dụng công thức CASCADE (sequence chất lượng) to have been dịch vụ chất lượng cao and thỏa mãn khách hàng toàn diện.
– Sử dụng phương pháp thống kê for phân tích tình hình hoạt động của công ty.
5. Kết cấu of đề tài: Đề tài this including 3 chương:
Chương 1:. Cơ sở lý thuyết
Chương this giới thiệu khái niệm the, vai trò of the customers and of việc chăm sóc khách hàng. Đồng thời giới thiệu việc tổ chức thực hiện chăm sóc khách hàng giúp cho người đọc hiểu rõ về than hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty.

Chương 2: Tình hình hoạt động kinh doanh of công ty TNHH Tae Young
Chương this will giới thiệu sơ lược về quá trình hình thành phát triển and of công ty, chức năng nhiệm vụ and of công ty. Đồng thời phân tích tình hình hoạt động của Công ty trong ba năm recently.
Chương 3:. Các giải pháp Nhâm hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH Tae Young Vina
Chương this will be the following thực trạng mà công ty đang gặp right and those giải pháp đề xuất của em to hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm báo cáo thực tập we always is người bạn giúp các bạn sinh viên hoàn thành the bài báo cáo, chuyên đề thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập, hãy liên hệ với chúng tôi to be tư vấn tốt nhất.