Báo cáo thực tập giải phóng mặt bằng tại công ty xây dựng

báo cáo thực tập

“Những biện pháp quản lý, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng ở một số dự án trên địa bàn TPHCM tại Công ty TNHH TM DV XD Lệ Thủylàm báo cáo thực tập.

Kết cấu của bài báo cáo thực tập gồm bốn chương:

Chương I: Tổng quan về Công ty TNHH TM DV XD Lệ Thủy          

Chương II: Thực trạng Công tác giải phóng mặt bằng tại Công ty TNHH TM DV XD Lệ Thủy

Chương III: Những Biện pháp quản lý, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại Công ty TNHH TM DV XD Lệ Thủy

Chương VI: Nhật ký thực tập

Với lượng kiến thức còn nhiều hạn chế, mặc dù đã có nhiều cố gắng như­ng bài viết này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong có được sự chỉ bảo, góp ý của các Thầy, Cô giáo. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn cùng các anh trong Công ty TNHH TM DV XD Lệ Thủy, cũng như­ sự đóng góp ý kiến của bạn bè để hoàn thành bài viết này.

 TẢI TÀI LIỆU HOÀN CHỈNH TẠI ĐÂY