Báo cáo thực tập công tác bán hàng tại công ty bảo hiểm – bài mẫu 2014

báo cáo thực tập bán hàng

Share các bạn bài báo cáo thực tập mẫu về công tác bán hàng công ty bảo hiểm với đề tài : Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị bán hàng cho công ty bảo hiểm PVI , hoàn thành vào năm 2014 các bạn tải phía dưới nhé, chúc các bạn có một tài liệu bổ ích.

báo cáo thực tập bán hàng
báo cáo thực tập bán hàng

Sau đây mình trích cho các bạn 1 phần của bài:

Lời giới thiệu
Bảo hiểm là một lĩnh vực rất quan trọng đối với các quốc gia nói chung và với Việt Nam nói riêng. Không chỉ là một biện pháp di chuyển rủi ro, bảo hiểm ngày nay đã trở thành một trong những kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Thực tế kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong thời gian qua đã cho thấy sự lớn mạnh không ngừng của ngành bảo hiểm và nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Tuy nhiên giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay, ngành bảo hiểm cũng gánh chịu những khó khăn và thách thức của nền kinh tế. Những khó khăn của nền kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu bảo hiểm của cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức hành chính sự nghiệp, bảo hiểm xây dựng lắp đặt cho các công trình hình thành tài sản cố định…

Bảo hiểm là một lĩnh vực rất quan trọng đối với các quốc gia nói chung và với Việt Nam nói riêng. Không chỉ là một biện pháp di chuyển rủi ro, bảo hiểm ngày nay đã trở thành một trong những kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Thực tế kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong thời gian qua đã cho thấy sự lớn mạnh không ngừng của ngành bảo hiểm và nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Tuy nhiên giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay, ngành bảo hiểm cũng gánh chịu những khó khăn và thách thức của nền kinh tế. Những khó khăn của nền kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu bảo hiểm của cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức hành chính sự nghiệp, bảo hiểm xây dựng lắp đặt cho các công trình hình thành tài sản cố định…

Trên thị trường bảo hiểm hiện nay xuất hiện nhiều công ty bảo hiểm đã giúp khách hàng có cơ hội tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh về phí bảo hiểm trong thời buổi giá cả phụ tùng và chi phí nhân công ngày càng tăng đang khiến các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn khi cân đối giữa chi phí và chất lượng dịch vụ.

Các công ty bảo hiểm muốn tồn tại và phát triển lớn mạnh trên thị trường kinh tế khó khăn hiện nay phải nâng cao năng lực cạnh tranh, chăm sóc khách hàng từ khâu bán hàng đến khâu sau bán hàng. Vì vậy, công tác quản trị bán hàng là rất quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, doanh số bán hàng của các công ty bảo hiểm.

Trong bối cảnh đó, Công ty Bảo hiểm PVI Sài Gòn đã không ngừng đổi mới và đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, tạo nền tảng cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công ty Bảo hiểm PVI Sài Gòn, tôi đã được quan sát và tìm hiểu về thực tiễn hoạt động kinh doanh, đăc biệt là những khó khăn trong hoạt động bán hàng của Công ty. Với mong muốn được đóng góp những ý kiến, đưa ra những giải pháp giúp Công ty hoàn thiện công tác quản trị bán hàng để từ đó có thể củng cố và phát triển thị phần của Công ty, tôi đã lựa chọn đề tài “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY BẢO HIỂM PVI SÀI GÒN”.

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về quản trị hoạt động bán hàng ở Công ty bảo hiểm PVI; Phân tích thực trạng quản trị hoạt động bán hàng; Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị hoạt động bán hàng tại công ty bảo hiểm PVI đáp ứng những mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty, của ngành Thương mại thành phố trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế.

* Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là các quá trình hoạt động bán hàng và các yếu tố hợp thành của nội dung quản trị tác nghiệp bán hàng ở một Công ty bảo hiểm PVI

* Giới hạn – phạm vi nghiên cứu: Do giới hạn thời gian, điều kiện nghiên cứu, đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu về quản trị hoạt động bán hàng chứ không nghiên cứu toàn bộ quản trị bán hàng (chiến lược, kế hoạch, quy hoạch bán hàng) và tiếp cận theo nguyên lý quản trị và marketing tác nghiệp của doanh nghiệp bảo hiểm.

* Phương pháp nghiên cứu: Dựa trên phương pháp tiếp cận hệ thống,  biện chứng, logic và lịch sử. Các phương pháp cụ thể là phân tích – tổng hợp, các phương pháp thống kê, phương pháp đối sánh

Chuyên đề này tôi chỉ xin trình bày trong một phạm vi nhất định.Cơ cấu của chuyên đề gồm 3 chương:

Chương 1: Hệ thống cơ sớ lý luận

Chương 2: Thực trạng công ty Bảo Hiểm PVI Sài Gòn

Chương 3: Đánh giá hoạt động bán hàng của công ty, đề xuất và giải pháp

CLICK ĐÂY ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

Bạn nào cần mình làm thuê báo cáo thực tập hoàn chỉnh xin hãy liên hệ nhé, mình chuyên nhân làm hoàn chỉnh báo cáo thực tập cho các bạn gặp khó khăn. Xin chúc các bạn hoàn thành tốt sứ mệnh học tập của mình.