Báo cáo thực tập cho vay ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội

cho vay hộ nghèo ngân hàng chính sách xã hội

Thuctaptotnghiep.net chia sẽ cho các bạn sinh viên tài chính ngân hàng đề tài làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại ngân hàng chính sách xã hội :Nghiệp vụ cấp tín dụng cho hộ nghèo tại ngân hàng Chính sách xã hội Huyện Đức Hòa, chúc các bạn có được tài liệu bổ ích

LỜI MỞ ĐẦU

Đói nghèo là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Những năm gần đây, nhờ có chính sách đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh ; đại bộ phận đời sống nhân dân đã được tăng lên một cách rõ rệt. Song, một bộ phận không nhỏ dân cư, đặc biệt dân cư ở vùng cao, vùng xâu vùng xa…đang chịu cảnh nghèo đói, chưa đảm bảo được những điều kiện tối thiểu của cuộc sống. Sự phân hóa giầu nghèo đang diễn ra mạnh, là vấn đề xã hội cần được quan tâm. Chính vì lẽ đó chương trình xóa đói giảm nghèo là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội nước ta.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới đói nghèo, trong đó có một nguyên nhân quan trọng đó là : Thiếu vốn sản xuất kinh doanh, chính vì vậy Đảng và Nhà nước ta đã xác định tín dụng Ngân hàng là một mắt xích không thể thiếu trong hệ thống các chính sách phát triển kinh tế xã hội xoá đói giảm nghèo của Việt Nam.

Xuất phát từ những yêu cầu đòi hỏi trên đây, ngày 4 tháng 10 năm 2002 ; Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 131/TTg thành lập Ngân hàng  Chính sách xã hội, trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo trước đây để thực hiện nhiệm vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Trong quá trình hoạt động thực tế cho thấy chức năng của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội luôn được bổ sung, sửa đổi. Đi theo nó là hàng loạt cơ chế , chính sách, kỹ thuật nghiệp vụ đòi hỏi phải nghiên cứu. Chính vì vậy, trong thời gian thực tập ở Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Đức Hòa. Em đã được sự giúp đỡ của quý thầy cô khoa taì chính Ngân Hàng trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM cũng như các anh chị trong cơ quan, giúp em tìm hiểu nghiên cứu tình hình hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Đức Hòa để em quyết định chọn đề tài “ Nghiệp vụ cấp tín dụng cho hộ nghèo tại ngân hàng Chính sách xã hội Huyện Đức Hòa” để làm chuyên đề tốt nghiệp, nhằm mục đích hiểu rõ hơn về hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội  cũng như nghiên cứu đề xuất một số giải pháp giải quyết vấn đề trong hoạt động cho vay người nghèo tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Đức Hòa.

Kết cấu của đề tài:

Nội dung  bài viết gồm 3 chương:
Chương 1: Giới thiệu PGD NHCSXH Huyện Đức Hòa
Chương 2: Tình hình hoạt động cho vay ưu đãi hộ Nghèo tại PGD NHCSXH Huyện Đức Hòa.
Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện  và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ tín dụng cho hộ nghèo tại NHCSXH huyện Đức Hòa.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công việc nghiên cứu các văn bản của nghành, song kinh nghiệm và thực tiễn hoạt động tín dụng của Ngân Hàng thì rất phong phú và đa dạng, đề tài sẽ không tránh được những thiếu sót. Rất mong được sự tham khảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô khoa kinh tài chính Ngân Hàng trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, cùng anh chị nhân viên Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Đức Hòa để em hoàn thiện tốt hơn bài báo cáo tốt nghiệp của mình.

DOWNLOAD