Báo cáo thực tập cho vay tiêu dùng tại ngân hàng VIB 2014

báo cáo thực tập cho vay tiêu dùng

ĐỀ TÀI:  Báo cáo thực tập phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tẠi ngân hàng tmcp quỐc tẾ ViỆt Nam  chi nhánh quẬn 2 VIB:

báo cáo thực tập cho vay tiêu dùng
báo cáo thực tập cho vay tiêu dùng

Trích Lời Mở đầu bài báo cáo.

LỜI MỞ ĐẦU

 Lý do chọn đề tài:

Từ khi Việt Nam gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO – nền kinh tế năng động và đầy cạnh tranh, để có thể hội nhập và đứng vững trên thị trường tài chính – tiền tệ thì các ngân hàng thương mại phải không ngừng tự hoàn thiện và làm mới phù hợp với quy luật phát triển chung. Mở rộng dịch vụ ngân hàng là một trong những nội dung cơ bản trong quá trình thực hiện đềán cơ cấu lại một cách toàn diện và nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng.Các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay đã và đang phát triển nhiều hình thức huy động cũng như cho vay: mở rộng và đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng, nhất là dịch vụ thẻ; mở rộng mạng lưới, tập trung tại các thành phố lớn và khu công nghiệp; mở rộng cho vay tiêu dùng. Bên cạnh đó, cũng từng bước đổi thay và ứng dụng công nghệ tiên tiến của ngân hàng, nhằm làm cho hoạt động của mình ngày càng đa dạng hoá về các loại hình kinh doanh dịch vụ, tăng cường vai trò cạnh tranh để thu hút khách hàng, giảm đến mức thấp nhất những rủi ro trong hoạt động kinh doanh và thu được lợi nhuận cao nhất. Từ thực tế đó cho thấy khi xã hội ngày càng phát triển, không chỉ có các công ty, doanh nghiệp là cần vốn để sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường mà hiện nay, các cá nhân cũng là những người cần vốn hơn bao giờ hết. Sự phát triển của kinh tế tỷ lệ thuận với nhu cầu tiêu dùng của người dân, do vậy nhu cầu chi tiêu cũng ngày càng tăng, không những sử dụng khoản tài chính của mình mà họ còn có nhu cầu vay để tài trợ cho tiêu dùng. Có thể nói, cho vay tiêu dùng là một trong những giải pháp giúp kích cầu tiêu dùng nội địa, khi như cầu cuộc sống ngày càng được nâng cao thì cuộc cạnh tranh cho vay tiêu dùng giữa các công ty tài chính và các ngân hàng sẽ nóng lên.

Nhu cầu vay tiêu dùng ngày càng tăng đồng nghĩa với việc rủi ro từ cho vay tiêu dùng cũng tăng lên. Do đó, để giảm thiểu rủi ro tới mức thấp nhất và tối đa hoá lợi nhuận của ngân hàng thì việc nâng cao chất lượng thẩm định của các khoản cho vay tiêu dùng là cần thiết.Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Quận 2 được thành lập từ năm 2004 là một trong những chi nhánh lớn trong hệ thống Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam. Tuy nhiên, rủi ro trong hoạt động thẩm định cho vay tiêu dùng vẫn còn tồn tại. Vì vậy, em quyết định chọn đề tài “PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM” làm báo cáo thực tập của mình nhằm giúp ngân hàng nâng cao chất lượng thẩm định cho vay tiêu dùng trong tương lai.

  1. Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về cho vay tiêu dùng, thẩm định cho vay tiêu dùng và chất lượng thẩm định cho vay tiêu dùng của các Ngân hàng thương mại.

         Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động thẩm định cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Quận 2, phân tích chất lượng thẩm định cho vay tiêu dùng và các nguyên nhân tác động xấu đến chất lượng thẩm định cho vay tiêu dùng qua các năm 2011-2013.

         Đưa ra giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện chất lượng thẩm định cho vay tiêu dùng đối với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Quận 2.

  1. Phương pháp nghiên cứu:

3.1. Chọn địa điểm nghiên cứu:

Đề tài chọn địa điểm nghiên cứu là Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Quận 2.

3.2. Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp thu thập thông tin – số liệu: Đề tài sử dụng nguồn số liệu báo cáo tổng kết hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Quận 2 từ năm 2011 đến năm 2013, thông tin trên báo, Internet, giáo trình tham khảo…

Phương pháp xử lý thông tin số liệu:

– Phương pháp thống kê, miêu tả, tổng hợp số liệu.

– Phương pháp so sánh: cơ sở dữ liệu, tỷ trọng, cơ cấu.

– Phương pháp phân tích số liệu và đánh giá số liệu (số tuyệt đối, tương đối).

  1. Phương pháp nghiên cứu:

         Về không gian: Đề tài dựa vào các số liệu thống kê báo cáo về tình hình hoạt động, thực trạng của công tác thẩm định cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Quận 2, từ đó phân tích tìm ra nguyên nhân tác động đến chất lượng thẩm định cho vay tiêu dùng của chi nhánh trong thời gian qua.

Về thời gian: Đề tài nghiên cứu chất lượng thẩm định cho vay tiêu dùng, thực trạng và các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định cho vay tiêu dùng từ năm 2011 đến năm 2013.

  1. Kết cấu của đề tài:

         Gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về tín dụng ngân hàng.

Chương 2: Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Quận 2.

Chương 3: Biện pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Quận 2.

 

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY