Báo cáo thực tập chiến lược tiếp thị du lịch đạt 9 điểm, 2015

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài báo cáo thực tập du lịch is Báo cáo thực tập chiến lược tiếp thị du lịch đạt 9 điểm, 2015 cho các bạn làm tài liệu tham khảo.

LỜI Nơi Đâu

In the năm recently, trên thế giới was chứng kiến sự bùng nổ of hoạt động du lịch trên phạm vi toàn cầu. Du lịch have become one vực kinh tế mũi nhọn of nhiều quốc gia and was đóng góp no nhỏ vào sự phát triển nền kinh tế of thế giới. Du lịch been mệnh danh is vực công nghiệp do not khói, là “con gà đẻ trứng vàng”. Thế but đi along with those lợi ích từ việc phát triển du lịch is the following tác động tiêu cực lên nền văn hóa bản địa and cơ cấu xã hội, is việc đất đai cho its hoạt động nông nghiệp bị thu hẹp dần substitute for the khách sạn with the quy mô lớn, Nhung resort, khu du lịch, is sự mai one dần of the sinh hoạt truyền thống and sự tổn hại to di sản thiên nhiên also văn hóa and the last is the following lợi ích kinh tế quá nhỏ bé mà người dân kiếm from du lịch. (Giana Moscardo, 2002)

Từ those thực tế trên, tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về việc phát triển du lịch bền vững Cape Town 2002 was given name định nghĩa du lịch mới: Du lịch trách nhiệm – been hiểu thống nhất là “those hoạt động and too trình du lịch trực tiếp or gián tiếp Diminished thiểu tác động tiêu cực về kinh tế, xã hội, môi trường; mang lại lợi ích kinh tế more than cho cư dân địa phương and nâng cao sự Phồn thịnh cho cộng đồng điểm du lịch to “.

Xu hướng du lịch trách nhiệm were many du khách, the doanh nghiệp kinh doanh du lịch also người dân địa phương tại the nước phát triển du lịch hưởng ứng mạnh mẽ. Which are also chính is 3 chủ thể chính has mối quan hệ mật thiết to sự phát triển của “du lịch trách nhiệm” in which doanh nghiệp lữ hành been xem as chiếc cầu nối Centered du khách and người dân địa phương. Ở Việt Nam, along with việc lines du khách trên thế giới ồ ạt đổ về is sự phát triển nhanh chóng of many công ty lữ hành Nhầm đáp ứng be nguồn khách. Thu hút nhiều khách hàng về Phía doanh nghiệp is vấn đề cốt lõi cho sự tồn tại of a doanh nghiệp lữ hành thế but in xu hướng khách du lịch ngày as quan tâm to those vấn đề đạo đức during đi du lịch and cân nhắc kĩ than in selected việc lựa one công ty lữ hành quan tâm to du lịch trách nhiệm, việc doanh nghiệp one lữ hành chỉ quan tâm lợi nhuận to of mình có thực sự tồn tại been in Xu cạnh tranh gay gắt hiện nay. Vì thế, việc xác định be one chiến lược tiếp thị đúng ĐAN hướng to customers and xã hội đang is xu hướng hiện nay at the doanh nghiệp lữ hành Nhâm đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển of mình.

Công ty lữ hành Asianatravelmate is one công ty lữ hành chỉ mới xuất hiện in vực du lịch từ năm 2006 but with việc áp dụng those nguyên tắc of du lịch trách nhiệm as a chiến lược tiếp thị of mình, công ty was đạt be many thành công chỉ with 5 năm phát triển and tiêu biểu is giải thưởng cúp vàng doanh nghiệp “Vì sức khỏe and sự phát triển of cộng đồng” vào năm 2009. Nhận thấy xu hướng “du lịch trách nhiệm” có affects hành vi tiêu dùng trước of du khách quốc tế, some of công ty lữ hành khác are also bắt đầu phát triển theo tiêu chí “du lịch trách nhiệm” with the purpose thu hút nhiều khách du lịch than về Phía doanh nghiệp mình. Tuy nhiên not have one nghiên cứu cụ thể nào về ảnh hưởng của “du lịch trách nhiệm” trong chiến lược tiếp thị of công ty to hành vi before quyết định sử dụng dịch vụ du lịch of khách du lịch quốc tế to chứng Minh cho việc áp dụng tiêu chí du lịch trách nhiệm vào chiến lược tiếp thị of the company is true Đan and hiệu quả. Để hiểu rõ than liệu chiến lược tiếp thị “du lịch trách nhiệm” có thực sự ảnh hưởng to determine the selected nhà cung cấp dịch vụ du lịch of khách du lịch and also well giúp ích cho công ty lữ hành in việc tìm hiểu hiệu quả of chiến lược tiếp thị in việc thu hút khách du lịch, tôi quyết định select đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng of chiến lược tiếp thị” du lịch trách nhiệm “của Asiana Travel Mate to determine the selected nhà cung cấp dịch vụ du lịch of khách quốc tế lẻ to Huế “làm đề tài nghiên cứu of mình.

Dịch vụ làm báo cáo thực tập we always is người bạn giúp các bạn sinh viên hoàn thành the bài báo cáo, chuyên đề thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập, hãy liên hệ với chúng tôi to be tư vấn tốt nhất.