Báo cáo thực tập bảo hiểm xe ô tô nước ngoài tại Việt Nam

Đề tài báo cáo thực tập bảo hiểm:  Đánh giá thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe ô tô nước ngoài tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)

An toàn giao thông luôn is vấn đề thời sự, mối quan tâm đến LON of Đảng and nhà nước ta. Mặc even already have the following biện pháp mạnh mẽ, đầu tư thích đáng to reduce bớt tai nạn giao thông, the still which the following nối đau. Nhất is hiện nay, đất nước chưa có mặt trong thời kỳ đi lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá, việc nối liền giao thông between fields in cả nước also Centered nước ta as thế giới is vấn đề cấp bách than never hết.

Ngay từ after the end chiến tranh thống nhất đất nước, việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá giao thông was not Stop phát triển an cách mạnh mẽ, tạo be one kết cấu hạ tầng vững chắc cho đất nước, from mà góp phần ổn định đời sống kinh tế văn hoá cho nhân dân also đảm bảo cho công cuộc quốc phòng an ninh bảo vệ tổ quốc … Cùng for đà phát triển then, the phương tiện giao thông vận tải are also has been input sử dụng ngày one phong phú than such as: máy bay, tàu hoả, tàu thuỷ, ôtô, … Tuy nhiên as sự cơ động nhanh, vận chuyển lớn of mình thì ôtô still is phương tiện phổ biến nhất be.

With sự phát triển chung of đất nước thì số lượng also chủng loại ôtô at nước ta was very đa dạng. Ôtô not only còn is the individual nhà nước mà còn is of cá nhân, tổ chức, the doanh nghiệp … not only is ôtô of người dân, tổ chức in nước mà còn of all cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Việc xuất hiện many of thành phần as well as the tổ chức sử dụng ôtô such as the cause thế lên sự phức tạp in công tác quản lý. Đây lại là phương tiện much dễ cause tai nạn and thiệt hại làm it cause lên much lớn, can not be lường trước be. Chính vì thế mà việc need to ensure một toàn cho loại phương tiện this là hết sức quan trọng, Nhâm Diminished bớt those phần nào thiệt hại when rủi ro xảy ra, đặc biệt is against those xe ôtô nước ngoài, bởi those người sử dụng it is users ngoài nước, chưa hiểu rõ về giao thông in nước, ngoài ra otherwise ensure tot vấn đề This it also cause ảnh hưởng to vấn đề ngoại giao of nước ta.

Để đảm bảo một toàn cho mình, the chủ xe nước ngoài thường tham gia loại hình bảo hiểm vật chất xe ôtô nước ngoài. Nghiệp vụ bảo hiểm this ra đời and đi vào thực tiễn not only đáp ứng be nhu cầu of người nước ngoài đang sinh sống and làm việc tại Việt Nam mà còn giúp they yên tâm công tác, kinh doanh from thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển. Chính vì thế in thời gian thực tập tại văn phòng 6 thuộc công ty cổ phần bảo hiểm PETROLIMEX (PJICO) em đã quyết định select đề tài “Đánh giá thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe ô tô nước ngoài tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) “to nghiên cứu làm đề tài and viết báo cáo thực tập cho mình.

Contents of the đề tài em chia làm ba phần:

Phần 1: lý luận chung về bảo hiểm vật chất xe ôtô

Phần 2: Tình hình triển khai nghiệp vụ về bảo hiểm vật chất xe ôtô nước ngoài tại công ty bảo hiểm PJICO

phần 3: một số kiến ​​nghị Nhâm nâng cao kết quả hiệu quả and the nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe ôtô nước ngoài tại công ty bảo hiểm PJICO

TẢI VỀ