60 đề tài luận văn, báo cáo thực tập tốt nghiệp marketing (P2)

Dịch vụ làm báo cáo thực tập giới thiệu các bạn 60 đề tài báo cáo thực tập marketing, luận văn marketing tham khảo, các bạn vào xem và chọn cho mình một đề tài báo cáo quản tri marketing cho mình nhé!

32. Hoàn thiện hoạt động quảng cáo tại ……
33. Hoàn thiện mối quan hệ khách hàng tại ……
34. Xây dựng và phát triển thương hiệu tại….
35. Quá trình ra quyết định và thực hiện chiến lược Marketing của công ty…
36. Phương hướng phát triển & một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng của Cty …
37. Khách hàng & biện pháp thu hút khách hàng ở Cty ….
38. Hoạt động hội chợ thương mại tại Trung tâm hội chợ thuộc Cty …
39. Giải pháp Marketing hướng tới các mối quan hệ trong kinh doanh của Cty…
40. Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình cung cấp dịch vụ quảng cáo của Cty …
41. Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ tại Cty ….
42. Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Cty …
43. Một số giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của Cty …
44. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối nhằm duy trì & mở rộng thị trường tiêu thụ của Cty…
45. Xây dựng & quản trị hệ thống kênh tiêu thụ sản phẩm tại Cty …
46. Ứng dụng Marketing trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ở Cty …
47. Giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình quảng cáo , khuyến mãi cho Cty …
48. Ứng dụng chính sách Marketing –Mix nhằm mở rộng thị trường của Cty …
49. Nghiên cứu các thành phần tạo nên giá trị của thương hiệu sản phẩm tại thị trường VN của công ty…
50. Một số giải pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm……. tại công ty…….
51. Những giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp……
52. Các giải pháp nhằm nâng cao họat động xúc tiến hỗn hợp của công ty….
53. Ứng dụng marketing mix nhằm mở rộng thị trường của công ty
54. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại công ty
55. Xây dựng và hoàn thiện chiến lược marketing tại doanh nghiệp….
56. Hoàn thiện chính sách giá nhằm thu hút khách hàng……
57. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại công ty…
58. Các giải pháp hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường nhằm thỏa mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng nội địa tại công ty……
59. Đẩy mạnh công tác bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ tại công ty…
60. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động Logistics trong hoạt động phân phối tại công ty…..
61. Nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng hàng hoá tại công ty…..
62. Giải pháp marketing cho các sản phẩm mới của…
63. Giải pháp xây dựng lòng trung thành của khách hàng…
64. Quản trị hoạt động xúc tiến thương mại trong xây dựng và phát triển thương hiệu tại công ty….
65. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm tăng cường hoạt động xuất khẩu sản phẩm… sang thị trường…
66. Những giải pháp hoàn thiện hệ thống mạng lưới bán hàng tại công ty….
67. Phương hướng và giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu mặt hàng (sản phẩm) của công ty….vào thị trường…..
68. Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing trong công ty….
69. Một số giải pháp nâng cao khả năng quản trị logistics tại công ty….
70. Giải pháp xây dựng chính sách giá hiệu quả cho các sản phẩm xuất khẩu Việt Nam.
71. Giải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.
72. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của một công ty quốc tế trên thị trường Việt Nam.
73. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động liên doanh giữa Việt nam và đối tác nước ngoài.
74. Giải pháp dành lợi thế cạnh tranh của hàng hóa Việt nam (may mặc, tiêu dùng…) so với đối thủ nước ngoài trên thị trường nội địa.
75. Quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty A
76. Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành Z hoặc công ty X
77. Nâng cao và hoàn thiện các hoạt động hậu mãi của doanh nghiệp …
78. Thực trạng và giải pháp hoạt động thương mại điện tử của doanh nghiệp …
79. Xây dựng và quản lý hệ thống chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp …
……………………………………………………………………………….

HỖ TRỢ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP: SĐT/ZALO 0973287149